4. sinif matematik dersi kesirler belirtilen kesin kadarini boyama

basit kesirler konusu 4. sınıf matematik dersi belirtilen kesir kadarını verilen şekiller üzerinde boyayıp ifade etme çalışması Okumaya devam et

4. sinif matematik dersi kesirler belirtilen kesin kadarini verilen çekilde boyama

4. sınıf matematik dersi kesirler konusu belirtilen kesir kadarını verilen şekiller üzerinde boyayıp ifade etme çalışması Okumaya devam et

4. Sinif Matematik Dersi Cevapli Alan Ölçüleri Değerlendirme Testi

4. sınıf matematik dersialan ölçüleri cevaplı değerlendirme testi
Okumaya devam et

4. Sinif Matematik Dersi Zihinden Problemler

4. sınıf matematik dersi zihinden problemler etkinliği sayfası kağıdı yaprağı ders ödev fotokopi indir bul çöz
Okumaya devam et

4. Sinif Türkçe Dersi Okuma Normlari Tablosu Kelime/Dakika

4. sınıf Türkçe Dersi Okuma Normları Tablosu kelime dakika sınıf okul ara bul ara
Okumaya devam et

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime Etkinliği

1. Aşağıdakilerden hangisi bütçenin ne olduğunu ifade eder?
a- ) Gelirle giderin dengelenmesi
b- ) Zorunlu harcamaların belirlenmesi
c- ) Gelirin ne kadar olduğunun belirlenmesi
d- ) Giderin ne kadar olduğunun belirlenmesi

2. Aşağıdakilerden hangisinin zorunlu ihtiyaçlarımızın sıralamasında, en sonda yer aldığı söylenebilir?
a- ) gıda maddeleri b- ) giyim
c- ) eğitim d- ) eğlence

3. “Ayağını yorganına göre uzat.” atasözü aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a- ) Gelirimize göre para harcamalı.
b- ) Pahalı şeyler almamalı.
c- ) Ayakkabılarımızı dikkatli kullanmalı.
d- ) Ucuz olan ürünü tercih etmeli.

4. “Turizmde gelişmiş olan bölgeler ve bazı merkezler, giderek birer ticaret merkezi haline gelmektedir.”
Aşağıdakilerden hangisi buna örnek teşkil etmez?
a- ) Antalya b- ) Marmaris
c- ) Ankara d- ) Bodrum

5. TSE damgası neyi göstermez?
a- ) Ürünün kaliteli olduğunu.
b- ) Ürünün yeni üretildiğini.
c- ) Ürünün standartlara uygun olduğunu
d- ) Türk standartlarınca onaylandığını.

6. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a- ) Alışverişin sonunda mutlaka fiş yada fatura almalıyız.
b- ) Son kullanma tarihine dikkat etmeliyiz.
c- ) Reklamı yapılan ürün her zaman kalitelidir.
d- ) Bütün ürünlerin garanti belgesi vardır.

7. Sizler aile bütçesine ne şekilde katkıda bulunabilirisiniz?
a- ) Tutumlu davranarak b- ) Bir işte çalışarak
c- ) Ailemizden hiçbir istekte bulunmayarak
d- ) Kırtasiye masrafı yapmayarak

8. Kar etmek amacıyla mal ve hizmet alım ve satımına ……….. denir.
Noktalı yere yazılacak uygun keşime aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) üretim b- ) ticaret c- ) bütçe d- ) tüketim
9. Mesleklerin ortaya çıkmasında aşağıdaki durumların hangisi etkili olmuştur?
a- ) boş zamanı değerlendirme b- ) ihtiyaç
c- ) üretimin artması d- ) tüketimin artması

10. Aşağıdakilerden hangisi, satın alınan bir ürün bozulduğunda belirli bir süre ücretsiz tamir hakkı sağlar?
a- ) fatura b- ) garanti belgesi
c- ) kullanma kılavuzu d- ) fiyat etiketi

11. Aşağıdakilerden hangisi insanların ortak ihtiyaçlarından biridir?
a- ) tatile gitmek b- ) beslenme
c- ) sinemaya gitmek d- ) müzik dinlemek

12. Tüketici Koruma Derneğine yapılan bir şikayetin cevabı kaç gün içinde verilir?
a- ) 7 b- ) 14 c) 10 d) 20

13. TSE’nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Türk Sanayicileri Enstitüsü
b- ) Türk Standartları Enstitüsü
c- ) Tüketiciyi Koruma Derneği
d- ) Tarım Sanayi Enstitüsü

14. Aşağıdakilerden hangisi tüketici haklarından biri değildir?
a- ) Alınan mal bozuk çıktığında iade etmek.
b- ) Alacağı ürün hakkında bilgilendirilmek.
c- ) Bozuk malı geri almayan satıcı ile kavga etmek.
d- ) Yanlış bilgilendirildiğinde şikayet etmek.

15. Aşağıdakilerden hangisi tüketici haklarının korunması için kurulmuştur?
a- ) Tse b- ) Tükoder c- ) Tbmm d- ) Meb

16. İhtiyaçlarımızla aşağıdakilerden hangisi arasında sıkı bir ilişki vardır?
a- ) ürünün kalitesi b- ) beklentilerimiz
c- ) bütçemiz d- ) reklamlar

17. Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan biridir?
a- ) dondurma b- ) çikolata c- ) bisküvi d- ) su

18. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bütçe ile ilgilidir?
a- ) Bugünün işini yarına bırakma.
b- ) Ayağına yorganına göre uzat.
c- ) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
d- ) Beş parmağın beşi bir olmaz.

Ödev Kalemi indir

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket Etkinliği

1. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Kuvvet, hareketli cisimleri durdurabilir.
b- ) Kuvvet, duran cisimleri hareket ettirebilir.
c- ) Kuvvet, cisimlerin yalnızca şeklini değiştirir.
d- ) Bir varlığın başka bir varlığa göre yer değiştirmesine hareket denir.

2. Kuvvet, cisimlere itme veya çekme olarak uygulanabilir. Aşağıdakilerden hangisinde kuvvetin uygulanma şekli diğerlerinden farklıdır?
a- ) Bozulan arabayı çekici ile çekmek.
b- ) Sepete konan poşeti iple yukarıya doğru çekmek.
c- ) İple kuyudan su çekmek.
d- ) Tahtanın üzerine çivi çakmak.

3. Aşağıdakilerden hangisinde kuvvet cismin hızını değiştirmemiştir?
a- ) Yerinde duran kaya parçası.
b- ) Fren yaparak yavaşlayan bisiklet.
c- ) Aniden hareket eden araç.
d- ) Belli bir süre yuvarlandıktan sonra duran top.

4. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kuvvet etkisiyle cismin şekli değişmiştir?
a- ) havaya kaldırılan masa b- ) dönen tekerlek
c- ) açık pencerenin kapatılması d- ) kaza yapan araç

5. “Kuvvet etkisinde şekli değişen, kuvvetin etkisi kalktığında tekrar eski haline gelen maddelere esnek madde denir.” Aşağıdaki maddelerden hangisi esnek madde değildir?
a- ) Paket lastiği b- ) Bulaşık süngeri
c- ) Oyun hamuru d- ) yay

6. Aşağıdaki hareketlilerden hangisi dönme hareketi yapmaktadır?
a- ) Düz yolda ilerleyen araba
b- ) Okuldan eve giden öğrenci
c- ) Araba direksiyonunun çevrilmesi
d- ) Masanın itilmesi

7. Aşağıdaki maddelerden hangisinde kuvvet sıkma şeklinde uygulandığında maddenin şekli değişebilir?
a- ) cam b- ) hamur c- ) tahta d- ) demir çubuk

8. Kuvvet aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanabilir?
a- ) eritme b- ) dondurma
c- ) büyütme d- ) itme ve çekme
9. “Musluğu açıp kapatırken, musluk kafasının yaptığı hareket………….hareketidir.” yandaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a- ) dönme b- ) sallanma c- ) itme d- ) çekme

10. Aşağıdaki hareketlerden hangisinde hızlanma vardır?
a- ) Harekete başlayan otomobil
b- ) İstasyona yaklaşa tren
c- ) Piste iniş yapan uçak d- ) Duvara çarpan top

11. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi için kuvvet gereklidir?
a- ) Kapı kilidinin açılması b- ) Futbol topuna vurma
c- ) Çantanın yukarı kaldırılması d- ) hepsi

12. Aşağıda verilen olaylardan hangisi kuvvet etkisinde gerçekleşmez?
a- ) Masanın yerinin değiştirilmesi
b- ) Açık kapının kapatılması
c- ) Yanan mumun odayı aydınlatması
d- ) Sırtında çanta taşıyan çocuk

13. Hareket ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Cisimlerin hareketsiz kalması için kuvvet gereklidir.
b- ) Cisimlerin harekete geçmesi için kuvvete ihtiyaç vardır.
c- ) Hareket eden cisimlerin durması için kuvvete ihtiyaç vardır.
d- ) Cisimlerin hızlarını artırmak veya azaltmak için kuvvet gereklidir.

14. Kuvvet aşağıdakilerden hangisine sebep olabilir?
a- ) hızlanma b- ) sallanma c- ) dönme d- ) hepsi

15. Aşağıda verilen hareketlilerden hangisi daha hızlıdır?
a- ) otomobil b- ) tren c- ) uçak d- ) gemi

16. Aşağıda boş yerleri uygun kelimelerle tamamla.
Sıfır, duran, kuvvet, hareket, hızlı
P Bir cisim duruyorsa hızı………………..olur.
P Duran bir cismi çekerek ya da iterek…………………..ettirebiliriz.
P Kuvvet,…………….bir cismi harekete geçirebilir.
P Uygulanan………………..cisimlerin yönünü ve şeklini değiştirebilir.
P Bir yolu kısa zamanda giden varlıklar daha…………hareket eder.

Ödev Kalemi indir

4. Sınıf Türkçe Dersi – Paragrafta(metinde) Konu – Paragrafta(metinde) Ana Düşünce

Tek Gözlü Alageyik
Ormanda özgür yaşayan bir alageyik varmış. Günlerden bir gün
avcının attığı okla bir gözünü yitirmiş. Tabiî ki, buna çok üzülmüş.
Üzülmüş ama, elden gelen bir şey yok… Bir süre yaranın acısıyla
halsiz yatmış.
Sonunda iyileşmiş. Bir taraftan da tek gözle yaşamak ve yaşama
ayak uydurmak için kendi kendisine bazı kararlar almış.
Bir gün otlarken şöyle söylenmiş:
“Sağlam gözüm ormanda olsun. Tehlike gelirse oradan gelir. Diğer
tarafım göl nasıl olsa oradan tehlike gelmez.”
Böyle düşünen alageyik gözünü ormandan ayırmadan otlamaya başlamış.
Göl tarafına hiç bakmamış. Bir zaman sonra gölde bir sandal belirmiş. Sandalın içinde de avcılar varmış. Alageyiği görür görmez hemen tüfeklerini doğrultmuşlar. Kıyıya yanaşınca nişan alarak ateş etmişler. O tarafa hiç bakmayan alageyik cansız yere düşerken:
“Ah, ah!” demiş. “Sözde gölden tehlike gelmezdi, tüm tehlikeler ormandaydı. Oysa avcılar hiç önemsemediğim göl tarafından gelip beni vurdular.”…

 “Orman” denilince aklınıza gelen 4 sözcük yazınız.
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

 Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını sözlükten bulup yazınız. Bu kelimelerle ilgili birer cümle oluşturunuz.
 özgür: ……………………………………………………………………………

 cümle: ……………………………………………………………………………

 tehlike: …………………………………………………………………………

 cümle: ……………………………………………………………………………

 kıyı: ………………………………………………………………………………

 cümle: ……………………………………………………………………………

* Aşağıdaki ilk 4 soruyu hikayeye göre cevaplayın.

1. Alageyik bir gözünü nasıl yitirmiş?

……………………………………………………………………………………………

2. Alageyik neden gölden tehlike gelmeyeceğini düşünmüş?

………………………………………………………………………………………………

3. Alageyik nasıl bir sonla karşılaşmış?

………………………………………………………………………………………………

4. Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.
 Paragrafta(metinde) Konu 

 Metinde üzerinde durulan, hakkında söz söylenip yazılan sorun, olay ve durumdur.

 Paragrafta konu, bir yönüyle ele alınır; “Anlatılan, üzerinde durulan nedir?” sorularının yanıtını verir.

 Genellikle paragrafın İlk cümlelerinde konu belirtilir ve yardımcı düşüncelerle açıklanır.

 Metnin Konusu:……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

 Paragrafta(metinde) Ana Düşünce 

 Paragrafta savunulan, kabul ettirilmek istenen düşünce, varılmak istenen amaç, ana düşüncedir.

 “Yazarın amacı ne, bize neyi öğütlemek istiyor?” sorularının yanıtı “ana düşünceyi” verir.

Ana düşünce, yazının bütününe sindirebileceği gibi paragrafın son cümlelerinde de yer alabilir. Bazı paragraflarda da ana düşünce ilk cümlelerde verilip örneklerle açıklama, kanıtlama yoluna gidilir.

 Metnin Ana Fikri:…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

5. Cümleleri okuyup yapılan işi, eylemi bildiren sözcükleri bulun.
Kübra törende şiir okudu. ……………………….

Ahmet çok hasta olmuş. ………………………..

Zümre ağaçların fotoğrafını çekti. ………………………

Penceredeki kuş ötüyordu. ………………………..

Köpek kovalayınca koştum. ………………………..

Matematik yazılım çok iyi geçti. …………………………

Temizlik görevlisi siliyor yerleri. …………………………

Kedileri çok seviyorum. ……………………….

Bana hediye edilen kitabı okudum. …………………………

Akvaryumda her renk balık vardı. …………………………

6. “Kim?” Sorusuna yanıt bulalım.
 Eda hayvanları çok seviyor.

Kim hayvanları seviyor? …………………………………………………

 Doğukan koşarak okula geldi.

Kim okula geldi? ………………………………………………………………

 Eray okul gezisine katıldı.

Kim okul gezisine katıldı? ………………………………………………

 Kedi sütünü bitirdi.

Kim sütünü bitirdi? …………………………………………………………..

 Emirhan bahçede koşuyor.

Kim bahçede koşuyor? ……………………………………………………

7. Cümleleri okuyup işi yapan kişiyi bulunuz.
 Beren kitaplarını dolapta unutmuş. ……………

 Aleyna kırmızı kalemini kırmış. ……………

 İlayda yemeğini yememiş. ……………

 Taha yatağını toplamış. .……………

 Barış ödevini yapmış. …………….

 Asırlık çınar kurumuş. …………….

 Arabadaki adam yaralanmış. …………….

 Atatürk çocukları çok severdi. ……………

 Burçin resim kalemlerini getirmiş. ……………

 Berkin yazılıdan 5 almış. ……………..

 Kutay soru sordu. ………………..
8. Olumlu tümcelerin sonuna çiçek, olumsuz olanların sonuna kaktüs yapın.
 Köpekleri çok seviyorum.

 Köpekleri sevmiyorum.

 Koşmayı seviyorum.

 Koşmayı sevmiyorum.

 Yağmurda yürümeyi seviyorum.

 Yağmurda yürümeyi sevmiyorum.

 Çiçekleri sulamayı seviyorum.

 Çiçekleri sulamayı sevmiyorum.

“Bir gazetenin görevi, ülkedeki ve dünyadaki gelişmeleri zamanında ve doğru olarak yayımlamak, haberleri herhangi bir düşünceye bağlı kalmadan ve etkilenmeden yansız biçimde geniş halk kitlelerine duyurmaktır.”
9. Bu parçada, bir gazetenin sahip olması gereken özelliklerden hangisi vurgulanmaktadır?
a- ) Tarafsız olma. b- ) Haberleri yorumlama
a- ) İnsanları yönlendirme d- ) Güncel olma

Toplumların küçükleri için okul ne ise büyükleri için de tiyatro odur. İstediğimiz kadar küçükleri okutalım. Büyüklerin eğitimi unutulursa küçükler de karanlığın etkisi altında kalacaklardır. Bu bakımdan tiyatro okul kadar, hastane kadar önemlidir. Gövde hastası ölür, ruh hastası öldürür.
10. Yukarıdaki parçada tiyatronun hangi özelliği anlatılmaktadır?
a- ) Büyüklerin eğitimi ve ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkisi.
b- ) Çocukları eğlendirilmesi.
c- ) Çocukları eğitmesi. d- ) Büyükleri güldürmesi.

“Edremit Körfezi cephesindeki yangın, canım ormanları yok ettikten sonra Altınoluk taraflarında zeytin sahasına gelir gelmez sönmüş. Eminim ki halkın birçoğu bunu zeytin ağacının kutsallığına vermiştir. O inançta olanların hakları da yok değil. Zeytin, bütün devirler boyunca kutsal sayıldı.”
11. Paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
a- ) Halk inancına göre zeytin kutsaldır.
b- ) Yangın ormanlarımızın düşmanıdır.
c- ) Yanan ormanlar tarım alanları açıyor, bu yararlıdır.
d- ) Halkın bazı inançlarına saygı duyarız.

Ödev Kalemi indir