4. Sinif Türkçe Dersi Okuma Normlari Tablosu Kelime/Dakika

4. sınıf Türkçe Dersi Okuma Normları Tablosu kelime dakika sınıf okul ara bul ara
Okumaya devam et

4. Sinif Türkçe Dersi Eş Anlam Zit Anlam ve Eş Sesli Kelimeler Testi

4. Sınıf Türkçe Dersi Eş Anlamlı Kelimeler Eş Sesli (Sesteş) Kelimeler ve Zıt anlamlı Kelimeler Etkinliği Çalışma sayfası kağıdı yaprağı öğrenci çalışma fotokopisi değerlendirme indir bul ara çöz ders konu tekrarı
Okumaya devam et

Reklam

4. Sinif Türkçe Dersi Anlama Etkinliği

4. Sınıf Türkçe Dersi Anlama Etkinliği Çalışma sayfası kağıdı yaprağı öğrenci çalışma fotokopisi değerlendirme indir bul ara çöz ders konu tekrarı
Okumaya devam et

4. Sinif Turkce Dersi 5N 1K Etkniligi

4. Sınıf Türkçe Dersi 5N1K etkinliği ödevleri  Etkinliği Çalışma sayfası kağıdı yaprağı öğrenci çalışma fotokopisi değerlendirme indir bul ara çöz ders konu tekrarı
Okumaya devam et

4. Sinif Turkce Dersi Atasozleri Etkinligi

4. Sınıf Türkçe Dersi Atasözleri Test Değerlendirme Resimli Atasözleri Soruları Etkinliği Çalışma sayfası kağıdı yaprağı öğrenci çalışma fotokopisi değerlendirme indir bul ara çöz ders konu tekrarı
Okumaya devam et

4. Sinif Turkce Dersi Yazim Yanlislari Etkinligi

4. Sınıf Türkçe Dersi Yazım Yazım Yanlışları Testi Değerlendirme Çalışmaları Etkinliği Çalışma sayfası kağıdı yaprağı öğrenci çalışma fotokopisi değerlendirme indir bul ara çöz ders konu tekrarı
Okumaya devam et

4. Sınıf Türkçe Dersi İsimler Ad

İSİM(AD)
Canlı ve cansız tüm varlıkları karşılayan sözcüklere isim(ad) denir.
Örnek: top, kalem, ağaç, kedi
Varlıklara verilişlerine göre isimler ikiye ayrılır.
1. Özel İsimler 2. Cins (Tür) İsimler
Sayılarına göre üçe ayrılır.
1. Tekil İsimler 2. Çoğul İsimler 3. Topluluk İsimleri
Örnek: kitap – tekil isim;
sürü ordu – topluluk ismi;
kitaplar – çoğul isim
Beş duyu organımızla algılayabildiğimiz isimlere SOMUT İSİMLER denir. Örnek: su, hava, kalem, havuz, şişe vb.
Beş duyu organımızla algılayamadığımız isimlere SOYUT İSİMLER denir. Örnek: cesaret, mutluluk, zeka, kuşku, heyecan vb.

1. Aşağıdaki cümlelerde altı çizilen isimlerin özel isim veya cins isim olduklarını karşılarındaki boşluğa işaretleyiniz…
Okumaya devam et

4. Sınıf Türkçe Dersi D Y – hataları düzeltme – ama fakat ancak veya

DOĞRU MU? YANLIŞ MI?
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların sonuna “D”, yanlış olanların sonuna “Y” işareti koyalım.

Eskişehir birleşik bir isimdir.(…)
Virgülden sonra gelen her kelimenin ilk harfi büyük yazılır.(…)
Başkalarına ait sözler, cümle içinde tırnak işareti içine alınır.(….)
Sessiz harfler tek başlarına hece olabilir.(….)
Mi soru eki kendisinden önce gelen kelimeden ayrı yazılır.(….)

HATALARI DÜZELTEBİLİRİM
Aşağıdaki paragrafın yazımında yazım kuralları ve noktalama işaretleri yönünden hatalar yapılmıştır. Bu hataları düzelterek paragrafı yeniden doğru bir şekilde yazmak görevi sana düşüyor. Kolay gelsin.

Ayşe, yazın annesi ile birlikte çanakkaleye gitti. Orada çanakkale savaşları ile ilgili bilgi edindi. Tanıştığı turistle ingilizce konuştu. Tatilden Türk hava yollarına ait bir uçakla döndü. Bu tatilde yaşadıklarını arkadaşı nehire anlattı.

ANCAK-VEYA-FAKAT-AMA
Aşağıdaki boşluklara “ancak, veya, fakat, ama” kelimelerinden uygun olanını yazalım.

Evine hırsızların girdiğini anladı ………………… korkudan polisi arayamadı.
Teneffüste bahçeye çıkacaktık …………………… yağmur fazla yağınca çıkamadık.
Cumartesi arkadaşlarımla sinemaya ………………… tiyatroya gideceğiz.
Bilgisayarda araştırma yapacaktım ………………. bazı dosyaları açamadım.
Karnım çok toktu ……….. annemin yemeklerini görünce dayanamadım.
Doğum günü hediyesi olarak anahtarlık ………. kitap alacağım.

Ödev Kalemiindir

4. Sınıf Türkçe Dersi Türkçe – test

1. Aşağıdaki dizelerden hangisi, soru cümlesidir?
a- ) Bu çocuk, her gün kitap okuyor mu
b- ) Hepsi güzel resimlerle süslüdür
c- ) Biri hayvanları tanıtır
d- ) Öbürü masallar anlatır bana

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, acıma anlamı vardır?
a- ) Minik kuş, penceremin önünde ötüyor
b- ) Yavrucağız, mahsun mahsun annesini arıyor!
c- ) Sana bu hatayı bir daha yapma demedim mi?
d- ) Ellerindeki yaralar, bir türlü iyileşmedi.

3. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe bir sözcük değildir?
a- ) kaide b- ) Mavi c- ) Sarışın d- ) Tatlı

4. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Türkçe sözcüklerde aynı iki ünsüz harf yan yana gelmez.
b- ) “silah” sözcüğü büyük ünlü uyumuna uyar.
c- ) Türkçe sözcüklerin başında iki ünsüz yan yana bulunmaz.
d- ) “ğ” harfi Türkçe sözcüklerin başında bulunmaz.

5. “Kuzu ile ağıl” sözcükleri arasında anlamca bir ilişki vardır. “papağan” ile aşağıdaki sözcüklerin hangisi arasında, buna benzer bir ilişki kurulabilir?
a- ) ağaç b- ) Dal c- ) Kafes d- ) Orman

6. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, somut (madde) anlamlı değildir?
a- ) tahta b- ) Dolap c- ) Tebeşir d- ) Sevgi

7. “Boncuk’un boynundaki tasmayı Orhan Usta tam iki ayda yapmıştı.” Cümlesinde kaç özel isim vardır?
a- ) 1 b- ) 2 c- ) 3 d- ) 5

8. Hangisi soyut isimdir?
a- ) Heyecan b- ) Bakır c- ) Dünya d- ) Kitap

9. “Karnıyarık” ismi nasıl incelenir?
a- ) Özel-tekil-bileşik-soyut-i hali
b- ) Cins-tekil-bileşik-somut-yalın halde
c- ) Cins-tekil-bileşik-soyut-yalın halde
d- ) Cins-tekil-basit-somut-yalın halde

10. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ismin”-de” halindedir?
a- ) Feda b- ) Orkide c- ) Sütte d- ) Fayda

11. “Berber” ile ”makas” arasında bir ilişki vardır.”Marangoz” ile aşağıdakilerden hangisi arasında buna benzer bir ilişki kurulabilir?
a- ) Koltuk b- ) Masa c- ) Rende d- ) Kapı

12. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
a- ) Duyma b- ) İşitme c- ) Konuşma d- ) Dinleme

13. Aşağıdaki cümleyi en anlamlı şekilde tamamlayan kelime çifti hangisidir?
“Geleceğin …………….bugünün ……………. İçindir.
a- ) İstekleri-gençleri
b- ) Güzellikleri-Öğretmenleri
c- ) Çiçekleri- tohumları
d- ) Zenginlikleri- hayat

14. Aşağıdaki kelimeler kurallı ve anlamlı bir cümle haline getirildiğinde sondan ikinci sözcük hangisi olur?
“olduğunu-insan-onun-bir-biliyoruz-iyi”
a- ) olduğunu b- ) insan c- ) onun d- ) biliyoruz

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur?
a- ) Onun söyledikleri doğru mu?
b- ) Kentin en huzurlu sokağı burasıdır.
c- ) Altı çocuk burada yaşıyor.
d- ) Bu bölgede karasal iklim görülür.

16. “Teyzem, sıra babamın elbiselerine gelince dudak büküp geçti.” Cümlesinde ifade edilmek istenen duygu nedir?
a- ) Küçümsemek b- ) Gülümsemek
c- ) Bağırmak d- ) Konuşmak

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
a- ) Ağabeyim de ablam da çalışıyor.
b- ) Bu kalemde seninmidir?
c- ) Akşam iyi uyudum.
d- ) Yaşlılarda çocuklar gibidir, hemen darılırlar.

18. “mi” eki aşağıdaki cümlelerin hangisine zaman anlamı katmıştır?
a- ) Kapı açıldı mı? b- ) Kış geldi mi sobalar kurulur.
c- ) Evde bulabildi mi?
d- ) Derslerine çalışıyor musun?

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı yoktur?
a- ) Nereden geliyorsun
b- ) Siz de mi geleceksiniz
c- ) Nerede oturuyorsun?
d- ) Yağmur bir başladı mı kesilmez

Ödev Kalemiindir

4. Sınıf Türkçe Dersi Test

1. “alim” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) akıllı b- ) klavuz c- ) bilgin d- ) anlayışlı

2. Aşağıdaki kelimelerden hangisi zıt anlamlı değildir?
a- ) dar-geniş b- ) genç-yaşlı
c- ) hayat-yaşam d- ) büyük-küçük

3. “Gül yüzlü çocuk sen her zaman gül.” cümlesindeki altı çizili kelimelere ne ad verilir?
a- ) zıt anlamlı b- ) eş sesli
c- ) eş anlamlı d- ) deyim

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ( -de ) eki ayrı yazılmalıdır?
a- ) Yarın okulda toplantı var.
b- ) Sende bizimle gelecek misin?
c- ) Atkımı evde unuttum.
d- ) Okan bahçede top oynuyor.

5. Aşağıdaki kelime çiftlerinden grup oluşturulduğunda hangi kelime çifti dışarıda kalır?
a- ) öğretmen-muallim b- ) öğrenci+talebe
c- ) büyük+küçük d- ) ihtiyar-yaşlı

6. “kaz” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır?
a- ) Babaları, tarlayı kazmalarını istedi.
b- ) Çiftçi tarlayı kazdı.
c- ) Yaban kazları gökyüzünde uçuyordu.
d- ) Fidan dikmek için, çukur kazdık.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonundaki noktalama işareti yanlıştır?
a- ) Mustafa okula geldi mi?
b- ) Annem bana kırmızı kazak aldı!
c- ) Yarın okula geleceğim. d- ) İmdat, yangın var!

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir vardır?
a- ) Hiçbir insan yalan konuşmaz.
b- ) Hiçbir zaman sahtekarlık yapmadım.
c- ) Onların hiçbiri pikniğe gelmedi.
d- ) Hiçbir kimse benim kadar başarılı olamaz.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır?
a- ) Ağlayacak halimize gülüyoruz.
b- ) Uzun kazağımı verir misin?
c- ) Arkadaşım bana küçük bir kalem verdi.
d- ) Öğretmenimiz bütün öğrencileri çok sever.

10. Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapım eki almıştır?
a- ) kalemler b- ) arkadaşlar
c- ) arkadaşlık d- ) simitler

11. “İstanbul boğazının seyrine doyum olmaz.” Cümlesindeki eş sesli kelime aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) İstanbul b- ) boğaz c- ) seyir d- ) doyum

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı kelimeler yanlış verilmiştir?
a- ) öğretmen-talebe b- ) doktor-hekim
c- ) konuk-misafir d) okul-mektep

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
a- ) Türkçe yazılısından en yüksek notu ben aldım..
b- ) Ahmet marketten 2 ekmek aldı.
c- ) Ankara’dan misafirlerimiz gelecek.
d- ) Kardeşim yarın istanbula gidecek.

“Yazılarını düşünceleriyle duygularını birleştirerek ve çok düşünerek yazardı. Yazılarının eleştirilmesini isterdi. Bir cümleyi defalarca değiştirir, onunla uğraşırdı. Sözcüklerle sanki bir resim çizerdi.”
14. Aşağıdakilerden hangisi paragrafta sözü edilen yazarın özelliklerinden biri değildir?
a- ) Yazılarına duygu ve düşüncelerini yansıtmak.
b- ) Eleştirilmekten korkmamak.
c- ) Halkın yaşam biçimini yansıtmak.
d- ) Kusursuz yazmaya çalışmak.

“Toplumumuzda evler, yollar nasıl hızlı bir şekilde plansız, programsız çoğalıyorsa, romanımız da bundan farklı değil. Bugün romancımız da yalnız sayısal artışla yetinmektedir. Nasıl olursa olsun, çok yazmak, bir an önce bir roman ortaya çıkarmak çabasındadır. Bu da romanımızı çıkmaza sokmaktadır.”
15. Bu parçanın yazarı aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır?
a- ) Plansız kentleşmenin insanı bunaltmasından.
b- ) Romancılıkta kaliteye değil, sayısal çokluğa önem verilmesinden.
c- ) Okuyucunun gereken niteliğe sahip olmamasından
d- ) Sanatçının üzerinde baskı olmasından

Ödev Kalemiindir