4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi KURAN-I KERİMİ TANIYALIM

KURAN-I KERİMİ TANIYALIM
• Kuran-ı Kerim Allah tarafından insanlara gönderilen son ve evrensel kitaptır.
• Kur’an ilahi kitapların sonuncusudur.
• Kur’an Allah tarafından Hz. Muhammed’e gönderilmiştir.
• Kur’an son ilahi kitaptır, evrenseldir (her çağa ve her topluma gönderilmiştir.)
• Kur’an’ın öğütleri; Adaletli olmak, Anne-babaya iyilik yapmak, Sadece Allah’a kulluk etmektir.
• Kur’an 610-632 yılları arasında indirilmiştir.
• Kur’an’daki ayetler Mekke ve Medine şehirlerinde indirilmiştir.
• Kur’an insanları doğru yola iletmek için gönderilmiştir.
• Kur’an Peygamberimize vahiy yoluyla indirilmiştir.
• Yüce Allah ilahi mesajlarını peygambere vahiy meleği Cebrail ile bildirir.
• Kur’an’ın diğer adı Furkan’dır.
• Kur’an’ı bize ulaştıran elçi Hz. Muhammed’dir.
• Kur’an’ın her cümlesine ayet denir.
• Kur’an cümlelerinin oluşturduğu bölümlere sure denir.
• Kur’an’ın 20 sayfalık bölümlerine cüz denir.
• Kur’an’ın ilk suresi Fatiha Suresi’dir.
• Kur’an’ın son suresi Nâs Suresi’dir.
• Kur’an’ın en kısa suresi Kevser Suresi’dir.
• Kur’an’ın en uzun suresi Bakara Suresi’dir.
• İlk Kur’an nüshasına Mushaf denir.
• Peygamberimizin vefatından sonra Hz. Ebubekir Kur’an ayetlerini kitap haline getirmiştir.
• Hz. Ebubekir’in vefatından sonra Hz. Osman Kur’an’ı çoğaltarak İslam merkezlerine göndermiştir.
• Kur’an’ı baştan sona okuyup bitirmeye hatim etmek dendir.
• Kur’an’ı baştan sona ezberleyen kimseye hafız denir.
• Hz. Muhammed’e ilk gelen ayetlerin bulunduğu süre Alak Suresi’dir.
• Kur’an’da surelerin başında yer alan ve sureleri birbirinden ayıran ayet Besmele’dir.
• Kur’an-ı Kerim’in ilk defa peygamberimize indirildiği ay ve gecenin adı nedir? Ramazan Ayında – Kadir Gecesinde – (Ramazanın 27. gecesi)
• Kur’an-ı Kerimde kaç sure bulunmaktadır? 114 sure bulunmaktadır.
• İlahi kitapların gönderiliş amacı nedir? ALLAH’ın emir ve yasaklarını insanlara iletmek.
• Kuranı Kerimin kalbi olarak bilinen sure hangisidir? Yasin Suresi’dir.
• Meal ne demektir? Kur’an-ı Kerim’i çeşitli dillere tercüme edilmesidir.
• Tefsir ne demektir? Kur’an-ı Kerimi açıklayıp yorumlayan bilim dalına denir.

Ödev Kalemiindir

Reklam