4. Sinif Türkçe Dersi Anlama Etkinliği

4. Sınıf Türkçe Dersi Anlama Etkinliği Çalışma sayfası kağıdı yaprağı öğrenci çalışma fotokopisi değerlendirme indir bul ara çöz ders konu tekrarı

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, bir işin yapılması şarta bağlanmıştır?

a- ) Gidenler gelmezse, biz gideriz.

b- ) Ben de onun gibi kahraman, olsam.

c- ) Niçin çalışmadığını ben de an­layamadım,

d- ) O,  buraya asla gelmeyecekmiş.


2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, acıma anlamı vardır?

a- ) Minik kuş, penceremin önünde ötüyor.

b- ) Yavrucağız,  mahzun mahzun annesini arıyor!

c- ) Sana bu hatayı bir daha yap­ma demedim mi?…

d- ) Ellerindeki yaralar, bir türlü iyileşmedi.


Eşit davranmayı, gerçeği belirtme­yi, kendine ve başkalarına saygıyı, haklılık prensibine bağlılığı ancak doğruluk sayesinde kazanabiliriz. Kendimiz için, başkalarından bek­lediğimiz doğru ve dürüst davra­nış, bu davranışın herkese eşit ola­rak dağıtılması zorunluluğunu orta­ya koyar.

3. Yukarıdaki metinden, hangisi çıkarılamaz?

a- ) Kendimize ve başkalarına eşit davranmayı doğruluk sayesinde elde ederiz.

b- ) Doğruluk, eşit davranmayı ge­rektirir.

c- ) Haklılık prensibine bağlı olmak, doğrulukla olur.

d- ) insan, doğru dürüst olmadan da doğru olabilir.


4. “Ormanda gezerken, birdenbire karşıma bir tilki çıkmasın mı?” Cüm­lesinde, altı çizili sözcüğün yerine, aşağıdaki sözcüklerden hangisini koyarsak, cümlenin anlamında bir değişiklik olmaz?

a- ) hemen                         b- ) zıplayarak

c- ) anîden                        d- ) büyükçe


Bütün amacımız, bu ülkede de okumaya karşı ilginin artmasına yardımcı olabilmektir. Okuma, neticede insanların zihninde yeni düşünce ufukları açabilmeli, eski düşüncelerin, yeni ve insanlara faydalı bir biçime girmesini sağ­lamalıdır.

5.Paragraftan, aşağıdakilerden han­gisi çıkarılamaz?

a- ) Eski düşünceler, faydalı biçime dönüşmelidir.

b- ) Okuma, insanların zihninde dü­şünce ufukları açmalıdır.

c- ) insanımızın ilgisini çekecek eser­ler yazılamamaktadır.

d- ) Ülke insanının okumaya karşı il­gisinin artması gerekmektedir.


6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, eş anlamlı sözcükler bir arada kul­lanılmıştır?

a- ) Seninle uzun zamandır hiç gö­rüşemedik.

b- ) Niçin aşağı yukarı gidip geliyor­sun?

c- ) Bu ülkede, birçok âlim, bilgin değerlendirilmiyor.

d- ) Tüm ısrarlara rağmen, düşün­cesinden vazgeçmedi.


7.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, sesteş (eş sesli) değildir?

a- ) al      b- ) yol      c- ) kır        d- ) çam


8. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin zıt (karşıt) anlamlısı yoktur?

a- ) kapı      b- ) Sert     c- ) ileri        d- ) ihtiyar


9. “Öğretmenimin, ne kadar düşün­celi olduğunu bilemezsiniz.” cüm­lesindeki, “düşünceli” sözcüğünün yerine, aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilirse, cümlenin anlamı bozulmaz?

a- ) anlayışlı                         b- ) terbiyeli

c- ) bilgili                           d- ) sevimli

 

10.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, terim değildir?

a- ) ölçüm                          b- ) metre

c- ) övgü                             d- ) iklim


11. “Çalışkan” sözcüğü ile “tembel” sözcüğü arasında anlamca bir iliş­ki vardır. Buna benzer bir ilişki, aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisi arasında vardır?

a- ) kuru – yaş                          b- ) rahat – yavaş

c- ) şirin – tatlı                         d- ) ışık – ısı


12. “küçük” sözcüğünün zıt anlamlısı, aşağıdaki dizelerin hangisinde var­dır?

a- ) Ağaçlar bezensin, dallar süslen­sin.

b- ) Bahçeler donansın, güller süs­lensin,

c- ) Ata’nın geçtiği yollar süslensin.

d- ) Yurdumun en büyük bayramı bugün.

 

13. Aşağıdaki dizelerde, attı çizili söz­cüklerden hangisi sesteştir?

a- ) Ak saçlı başını alıp eline,

b- ) Kara hülyalara dal anneciğim.

c- ) O titrek kalbini bahtın yeline,

d- ) Bir ince tüy gibi sal anneciğim.

14. “yürütmek” sözcüğü, hangi cüm­lede farklı anlamda kullanılmıştır?

a- ) Annem, kardeşimi elinden tu­tup yürüttü.

b- ) Babam, bizim evin işlerini yü­rütür.

c- ) Arkadaşlarımı,  saatlerce suda yürüttüm.

d- ) Hep birlikte, tören alanına doğ­ru yürüdük.

 

15. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, somut (madde) anlamlı değildir?

a- ) tahta                      b- ) dolap

c- ) tebeşir                    d- ) sevgi

16. “ağaç – tahta – kapı – pencere” sözcüklerinden anlam bakımından en geniş (genel) anlamlı olanı han­gisidir?

a- ) ağaç                      b- ) tahta

c- ) kapı                        d- ) pencere

17. “Kuzu” ile “ağıl” sözcükleri arasında anlamca bir ilişki vardır, “papa­ğan” ile aşağıdaki sözcüklerin han­gisi arasında, buna benzer bir ilişki kurulabilir?

a- ) ağaç                         b- ) dal

c- ) kafes                       d- ) orman

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, zıt anlamlı sözcüklerden oluşan ikileme kullanılmıştır?

a- ) Koşa koşa eve gittik.

b- ) Seninle tanışalı, aşağı yukarı on yıl kadar oldu.

c- ) Niçin hep abur cubur şeyler yi­yorsun?

d- ) Onun parayla marayla işi yok.


19. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, yansıma anlamlı ikileme vardır?

a- ) Aksu Nehri gürül gürül akar.

b- ) Etrafına hep dostça bakar,

c- ) Tüm yaz boyu can verir ekinlere.

d- ) Çevresine hoşça serinlik saçar.


20. Aşağıdaki sözcüklerin üçüyle an­lam bakımından bir grup oluşturul­duğunda, hangisi dışta kalır?

a- ) domates                      b- ) biber

c- ) şeftali                      d- ) patlıcan


21. “bebek” ile “süt” sözcükleri arasın­da anlamca bir ilişki vardır. Aynı iliş­ki, aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi arasında vardır?

a- ) deve – çöl              b- ) at – ot

c- ) orman – ağaç          d- ) insan – ev


22. Aşağıdaki affı çizili sözcüklerden hangisi, somut (madde) anlamlıdır?

a- )  Kitapları severim.

b- ) Onlardan öğrenirim.

c- ) Yaşamayı sevmeyi.

d- ) Kitaplardan öğrenirim.


23. “ağır” sözcüğü, aşağıdaki cümle­lerin hangisinde, gerçek anlamda kullanılmıştır?

a- ) Söyledikleri sözler ona ağır geldi.

b- ) Elindeki kitaplar çok ağırdı.

c- ) İçeride ağır bir koku vardı.

d- ) Kimseye ağır konuşmayacağı­na söz verdi.


24. “sevinmek” sözcüğünün zıt anlam­lısı aşağıdakilerden hangisidir?

a- ) dövünmek                  b- ) üzülmek

c- ) hoşlanmak                  d- ) gülüşmek


25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, farklı bir ikileme kullanılmıştır?

a- ) Ağır ağır çıkacaksın bu yokuşu,

b- ) Elindeki çiçeği koklaya koklaya okula gitti.

c- ) Onunla, tartışa meseleyi çözdü.

d- ) İçeriden eğile büküle dışarı çıktı,


26.  “kara” sözcüğü, hangi cümlede mecaz anlamda kullanılmıştır?

a- ) Elindeki tebeşirle kara tahtaya yazı yazıyor.

b- ) Onun kara bahtına ağladı,

c- ) Kara koyun, kuzusunu arıyor.

d- ) Bu yıl, kara üzümler erken ol­gunlaştı,

 

27. Aşağıdaki dizelerin hangisinde sesteş kelime vardır?

a- ) Biz hazırız bayrağa boyanmak üzere,

b- ) Savunmak sathında dayanmak üzere,

c- ) Sen de kalk borusuyla uyanmak üzere,

d- ) Yat borusuyla uyu.


28. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, gerçek anlamında kul­lanılmıştır?

a- ) Bu yıl yaz erken geldi.

b- ) Senin, ateşli konuşmanı kimse dinlemiyor.

c- ) Soğuk şakalardan pek hoşlan­mazdı.

d- ) Öğretmenlerini çok sıcak karşı­ladılar.
Ödev Kalemiindir

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s