4. Sinif Fen ve Teknoloji Dersi Tekrar Etkinliği

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Tekrar Etkinliği Çalışma sayfası kağıdı yaprağı öğrenci çalışma fotokopisi değerlendirme indir bul ara çöz ders konu tekrarı

1. Aşağıdakilerden hangisinin beslenmesi diğerlerinden farklıdır?

a- ) kedi                                 b- ) köpek

c- ) fasulye bitkisi                d- ) köpek balığı

2. Aşağıdakilerden hangisi bitkiler için doğrudur?

a- ) Boşaltım yapamazlar.

b- ) Hareket edemezler.

c- ) Sadece gece solunum yaparlar.

d- ) Kendi besinlerini yaparlar.

 

3. Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvanların ortak canlılık özelliklerinden değildir?

a- ) hareket etme             b- ) solunum yapma

c- ) üreme                         d- ) besinlerini yapma

 

4. Hangi canlının soluk alıp vermesi diğerlerinden farklıdır?

a- ) balık       b- ) at        c- ) kedi          d- ) balina

 

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a- ) Ses titreşim sonucu oluşur.

b- ) Bir kaynaktan üretilen ses her doğrultuda yayılır.

c- ) Ses çıkaran her madde ve cisme ses kaynağı denir.

d- ) Uçaktan çıkan ses doğal bir sestir.

 

6. Aşağıdakilerden hangisi bir ses kaynağı değildir?

a- ) çalışan araba                                   b- ) rüzgar

c- ) masada hareketsiz duran kalem

d- ) denizdeki dalga

 

7.Aşağıdaki olayların hangisinde kuvvetin şekil değiştirme etkisi vardır?

a- ) otomobilin kapısını açmak

b- ) otomobilin direksiyonunu çevirmek

c- ) otomobilin lastiğini şişirmek

d- ) bir topun yukarı fırlatılması

 

8.Aşağıdaki hareketlerin hangisinde bir hızlanma vardır?

a- ) herekete başlayan otomobil

b- ) istasyona yaklaşan tren

c- ) iniş yapan uçak               d- ) duvara çarpan top

9.Aşağıdakilerin hangisinde dönme olayı vardır?

a- ) kapı zilinin çalması

b- ) futbol topuna vurmak

c- ) kilidin anahtarla açılması

d- ) salıncakta sallanan çocuk


10. Aşağıdan yukarı doğru fırlatılan bir topun hızı hangi nokta veya noktalarda sıfır(0) olur?

a- ) 1, 5                b- ) 1, 3, 5

c- ) 2,4                 d- ) 3

 

11. Aşağıdakilerden hangisi hem esnek hem de su çeken bir maddedir?

a- ) yün şapka                             b- ) yağmurluk

c- ) çelik tencere                         d- ) pencere camı

12. Aşağıdaki örneklerin hangisinde çözünme olayı olur?

a- ) yağlı boya ile suyu karıştırmak

b- ) çayımıza şeker karıştırmak

c- ) suya kum katmak

d- ) çorbaya kara biber eklemek

 

14. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a- ) Gazların kütlesi yoktur.

b- ) Kütle, eşit kollu teraziyle ölçülür.

c- ) 1000 ml = 1 L           d- ) 2 kg = 2000 g

 

15.Aşağıdaki karışımların hangisini mıknatıs kullanarak ayıramayız?

a- ) kum – su                             b- ) tuz – su

c- ) kükürt tozu – kum             d- ) kum – tuz

16. Aşağıdakilerden hangisi saf maddedir?

a- ) salata                     b- ) çorba

c- ) kara biber               d- ) limonata

 

17. Aşağıdaki olaylardan hangisi bozunmaya örnek

olamaz?

a- ) unu kavurmak                    b- ) buzu ısıtmak

c- ) şekeri ısıtmak                   d- ) ekmeği kızartmak

18.Aşağıdakilerden hangisi işlenmiş madde değildir?

a- ) zeytin                             b- ) zeytin ezmesi

c- ) zeytin yağı sabunu           d- ) zeytin yağı

 

19. Aşağıdaki özelliklerin hangisi sadece katılara uyar?

a- ) şekillerinin olması

b- ) kabın şeklini almaları

c- ) görülememeleri

d- ) kolayca akmaları

 

20. Aşağıda sayılanlardan hangisi madde olduğu halde cisim değildir?

a- ) ip                       b- ) un

c- ) çekiç                   d- ) iğne


21. “Beslenen her canlı atık maddeleri vücudundan atmak için boşaltım yapar.” Aşağıdakilerden hangisi boşaltım olayını diğerlerinden farklı bir şekilde gerçekleştirir?

a- ) geyik                   b- ) aslan

c- ) kuzu                    d- ) elma ağacı

I. Çoğalırım                 II. Boşaltım yaparım

III. Beslenirim             IV. Yer değiştiririm

22.     Yukarıdaki açıklamalar hangi seçenekteki canlıya aittir?

a- ) Erik       b- ) Buğday       c- ) Kedi        d- ) Çiçek

23. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden değildir?

a- ) uyarıcılara tepki gösterirler.

b- ) Yer değiştirerek hareket ederler.

c- ) Nesillerin devamı için çoğalırlar.

d- ) Solunum yaparlar.

24. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin beslenmesi ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

a- ) Bitkiler kendi besinlerini kendileri yaparlar

b- ) Bitkiler besin yaparken su da kullanır

c- ) Bitkiler bazı besinlerini başka canlılardan sağlar

d- ) Bitkiler besinlerini yaparken güneş ışığından faydalanır

25. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliği değildir?

a- ) solunum                              b- ) boşaltım

c- ) besin yapma                      d- ) irkilme


26. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” koyunuz.

(    ) Tavuğun yaşam alanı bataklıklardır

(    ) Ayçiçeği bitkisi cansız bir varlıktır.

(    ) Her canlının kendine özgü bir yaşam alanı vardır.

(    )Timsah hem karada hem de suda yaşar

(    ) Mikroplar ekmeğin küflenmesine neden olur.

(    ) Balıklar karada yaşayan canlılardır.

(    ) Çıplak gözle göremeyeceğimiz kadar küçük canlılar da vardır.

(    ) Büyüme, üreme, beslenme gibi özellikler canlıların ortak özeliklerindendir.


27. Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle doldurunuz.

“üreme, sonbahar, çevre, irkilme, uyku, mikroskop”

P  Canlının dışarıdan gelen bir uyarıya cevap vermesine ………………………. denir

P görülemeyecek kadar küçük olan canlıları ……………………………..yardımı ile görebiliriz.

P Tohum,yumurta gibi canlılar………………………………….…….halindeki canlılardır.

P Balığın yumurta ile çoğalması, bir bebeğin doğması gibi olaylar; canlıların ………………..özelliği ile ilgilidir.

P Bitkiler yaprakları sayesinde boşaltım yaparlar. Fazla suları damlama yoluyla atarlar. Bazı bitkiler yapraklarında biriktirdikleri ve damlama yoluyla atamadıkları zararlı maddeleri ……………………… mevsimde atarlar

P Bütün canlıların sağlıklı yaşayabildikleri, soylarını devam ettirebildikleri ortama …………… adı verilir.

28. Aşağıdakilerden hangisi çevrede kalıcı kirliliğe neden olur?

a- ) Odun parçası                  b- ) Hayvan ölüsü

c- ) Plastik şişe ve eşyalar      d- ) Kağıt

29. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin beslenmesi ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

a- ) bitkiler kendi besinlerini kendileri yaparlar

b- ) bitkiler besin yaparken su da kullanır

c- ) bitkiler bazı besinlerini başka canlılardan sağlar

d- ) bitkiler besinlerini yaparken güneş ışığından faydalanır

30. Uyku halindeki canlılardan hangisi yaşam koşulları uygun hale geldiğinde diğerlerinden farklı bir canlı meydana getirir?

a- ) bakla tohumları                       b- ) kuru fasulye

c- ) nohut                                    d- ) tavuk yumurtası

31. Aşağıdakilerden hangisi, bitkileri hayvanlardan ayıran bir özelliktir?

a- ) Hareket etmeleri

b- ) Solunum yapmaları

c- ) Boşaltım yapmaları

d- ) Kendi besinlerini üretmeleri


13. Aşağıdaki dizelerde, attı çizili söz­cüklerden hangisi sesteştir?

a- ) Ak saçlı başını alıp eline,

b- ) Kara hülyalara dal anneciğim.

c- ) O titrek kalbini bahtın yeline,

d- ) Bir ince tüy gibi sal anneciğim.


14. “yürütmek” sözcüğü, hangi cüm­lede farklı anlamda kullanılmıştır?

a- ) Annem, kardeşimi elinden tu­tup yürüttü.

b- ) Babam, bizim evin işlerini yü­rütür.

c- ) Arkadaşlarımı,  saatlerce suda yürüttüm.

d- ) Hep birlikte, tören alanına doğ­ru yürüdük.

 

15. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, somut (madde) anlamlı değildir?

a- ) tahta                      b- ) dolap

c- ) tebeşir                    d- ) sevgi

16. “ağaç – tahta – kapı – pencere” sözcüklerinden anlam bakımından en geniş (genel) anlamlı olanı han­gisidir?

a- ) ağaç                      b- ) tahta

c- ) kapı                        d- ) pencere

17. “Kuzu” ile “ağıl” sözcükleri arasında anlamca bir ilişki vardır, “papa­ğan” ile aşağıdaki sözcüklerin han­gisi arasında, buna benzer bir ilişki kurulabilir?

a- ) ağaç                         b- ) dal

c- ) kafes                       d- ) orman

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, zıt anlamlı sözcüklerden oluşan ikileme kullanılmıştır?

a- ) Koşa koşa eve gittik.

b- ) Seninle tanışalı, aşağı yukarı on yıl kadar oldu.

c- ) Niçin hep abur cubur şeyler yi­yorsun?

d- ) Onun parayla marayla işi yok.

19. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, yansıma anlamlı ikileme vardır?

a- ) Aksu Nehri gürül gürül akar.

b- ) Etrafına hep dostça bakar,

c- ) Tüm yaz boyu can verir ekinlere.

d- ) Çevresine hoşça serinlik saçar.

20. Aşağıdaki sözcüklerin üçüyle an­lam bakımından bir grup oluşturul­duğunda, hangisi dışta kalır?

a- ) domates                      b- ) biber

c- ) şeftali                      d- ) patlıcan


21. “bebek” ile “süt” sözcükleri arasın­da anlamca bir ilişki vardır. Aynı iliş­ki, aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi arasında vardır?

a- ) deve – çöl              b- ) at – ot

c- ) orman – ağaç          d- ) insan – ev


22. Aşağıdaki affı çizili sözcüklerden hangisi, somut (madde) anlamlıdır?

a- )  Kitapları severim.

b- ) Onlardan öğrenirim.

c- ) Yaşamayı sevmeyi.

d- ) Kitaplardan öğrenirim.


23. “ağır” sözcüğü, aşağıdaki cümle­lerin hangisinde, gerçek anlamda kullanılmıştır?

a- ) Söyledikleri sözler ona ağır geldi.

b- ) Elindeki kitaplar çok ağırdı.

c- ) İçeride ağır bir koku vardı.

d- ) Kimseye ağır konuşmayacağı­na söz verdi.


24. “sevinmek” sözcüğünün zıt anlam­lısı aşağıdakilerden hangisidir?

a- ) dövünmek                  b- ) üzülmek

c- ) hoşlanmak                  d- ) gülüşmek

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, farklı bir ikileme kullanılmıştır?

a- ) Ağır ağır çıkacaksın bu yokuşu,

b- ) Elindeki çiçeği koklaya koklaya okula gitti.

c- ) Onunla, tartışa meseleyi çözdü.

d- ) İçeriden eğile büküle dışarı çıktı,


26.  “kara” sözcüğü, hangi cümlede mecaz anlamda kullanılmıştır?

a- ) Elindeki tebeşirle kara tahtaya yazı yazıyor.

b- ) Onun kara bahtına ağladı,

c- ) Kara koyun, kuzusunu arıyor.

d- ) Bu yıl, kara üzümler erken ol­gunlaştı,

 

27. Aşağıdaki dizelerin hangisinde sesteş kelime vardır?

a- ) Biz hazırız bayrağa boyanmak üzere,

b- ) Savunmak sathında dayanmak üzere,

c- ) Sen de kalk borusuyla uyanmak üzere,

d- ) Yat borusuyla uyu.


28. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, gerçek anlamında kul­lanılmıştır?

a- ) Bu yıl yaz erken geldi.

b- ) Senin, ateşli konuşmanı kimse dinlemiyor.

c- ) Soğuk şakalardan pek hoşlan­mazdı.

d- ) Öğretmenlerini çok sıcak karşı­ladılar.

Ödev Kalemiindir

Reklam

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s