4. Sınıf Bulmaca Etkinliği, Bulmaca 4. Sınıf

Ödev Kalemi indir

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi – Milli Mücadele

1. Aşağıdaki olayları tarihleriyle eşleştirin.
Cumhuriyetin ilanı

Sivas Kongresi

Kurtuluş Savaşı başlangıcı

Büyük Taarruz

Lozan Barış Antlaşması

2. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin cumhurbaşkanlarından biri değildir?
a- ) Süleyman Demirel b- ) Celal Bayar
c- ) İsmet İnönü d- ) Fevzi Çakmak

3. Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürüne ait bir yiyecek değildir?
a- ) Lahmacun b- ) Hamburger
c- ) Baklava d- ) Kadayıf

4. I-Futbol II- Güreş III-Karate
IV-Binicilik V-Cirit VI-Basketbol
Yukarıdaki oyunlardan hangileri Türklerin tarihten günümüze ulaşan oyunlarındandır?
a- ) II-IV-V b- ) II-III-IV
c- ) I-V-IV d- ) II-IV-VI

5. Dedemin istiklal madalyası var. Bu durum dedemle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
a- ) Mahalle bekçisi olduğu
b- ) Kurtuluş Savaşı’na katıldığı
c- ) Farklı bir ülkeden göç ettiği
d- ) Büyük şehirde yaşadığı

6. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadele cephelerimizden değildir?
a- ) Kuzey Cephesi b- ) Batı Cephesi
c- ) Doğu Cephesi d- ) Güney Cephesi

7. “İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya İtilaf Devletleri’ndendir.”
Yukarıdaki ülkelerden biri İtilaf Devletleri ülkesi değildir. Aşağıdakilerden hangisi bu ülkedir?
a- ) İngiltere b- ) Almanya c- ) Fransa d- ) İtalya

8. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele’nin başlama nedenlerinden değildir?
a- ) Yurdumuzun işgal devletlerinin eline teslim edilmemesi
b- ) Vatanın ve milletin bağımsızlığının tehlikede olması
c- ) Mondros Ateşkes Antlaşması ile yurdumuzun işgal edilmesi
d- ) Ulusun bağımsızlığının tehlikeye düşmesi

9. “I.Dünya Savaşı sonunda imzalanan anlaşmayla yurdumuz işgal edildi. Bunun üzerine Mustafa Kemal yurdumuzu kurtarmak için Anadolu’ya geçti. Bir genelge yayımlayarak vatanın ve milletin bağımsızlığının tehlikede olduğunu duyurdu.”
Yukarıda söz edilen genelgeyi Mustafa Kemal hangi ilde yayımlamıştır?
a- ) Ankara b- ) Erzurum c- ) Sivas d- ) Amasya

10. Mustafa Kemal’in yurdun işgali karşısında gösterdiği tepkiler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
a- ) Padişah ve çevresindekilerin dikkatlerini işgallere çekmek
b- ) Kurtuluş yolunun padişahın etrafında toplanmaktan geçtiğini savunmak
c- ) Anadolu’ya geçerek milli cemiyetleri teşkilatlandırmayı planlamak
d- ) Silah arkadaşlarıyla vatanı kurtarmak için çalışmak

11. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadelemiz sırasında yapılan savaşlardan biri değildir?
a- ) I.İnönü Savaşı b- ) Sakarya Savaşı
c- ) Mudanya Savaşı d- ) II. İnönü Savaşı

12. Bulunduğumuz yere bizden yaşça büyük biri girdiğinde ayağa kalkmak, yer göstermek, elini öpmek gelenek ve göreneklerimizin hangisi ile ilgili olabilir?
a- ) Büyüğe saygı b- ) Dayanışma
c- ) Yardımseverlik d- ) Hoşgörü

13.

Kurtuluş Savaşı sırasında yaşanan olaylardan hangilerinin yeri değişirse kronolojik sıra doğru olur?
a- ) III ve IV b- ) II ve IV
c- ) I ve II d- ) IV ve V

Ödev Kalemi indir

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi – Bulmaca, Fen 4 Bulmaca

Soldan sağa

4. Vücutta kirli kanın temizlendiği organımız

5. Maddenin biçimlendirilmiş hali

7. Cisimlere şekil vermek, onlar üzerinde işlem yapmak için kullandığımız nesnelere denir.

8. Kemiklerden oluşan, eklemlerle bağlanan güçlü destek yapıya denir.

12. Kırmızı kaslardan yapılmış isteğimiz dışında çalışan dolaşım organımız.

13. Kolaylıkla bükülemeyen maddelere denir.

15. Boş kabın ağırlığına denir.

16. Işığı geçiren maddelere verilen ad.
Yukarıdan aşağıya

1. Kalp ve akciğerimizi koruyan iskeletimizin bir bölümü

2. Kalbin pompaladığı kanı damarlarda hissetmemize denir.

3. Maddenin değişmeyen birim miktarı.

6. Kütlesi ve hacmi olan her şeye verilen ad.

9. Bulunduğu kabın şeklini alan maddenin hallerinden biri.

10. Düzgün boyutları olmayan maddelerin hacimlerini ölçmek için kullanılan yöntemin adı.

11. Işığı geçirmeyen maddelere denir.

14. Dünyadaki en sert maddenin adı

Ödev Kalemi indir

4. Sınıf Türkçe Dersi Cümlede Anlam Etkinliği

1. “O, bu işin…”
Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa “zor bir işi başarmak” anlamına gelir?
a- ) üstüne gider. b- ) sonunu bilmiyor.
c- ) altından kalkar. d- ) zor olduğunu anladı.

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru sormaktan çok, “bilinen bir şeyi vurgulamak” söz konusudur?
a- ) Çaylar ne zaman hazır olur?
b- ) Sinemadaki film güzel mi?
c- ) Hangimiz oyunu sevmeyiz?
d- ) Kim aldı kalemimi?

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözü edilen eylemin “hala devam ettiği” anlatılmaktadır?
a- ) Bu çeşmeden eskiden su akardı.
b- ) Bu çeşmeden eskiden de su akardı.
c- ) Bu çeşmeden şimdi su akmıyor.
d- ) Bu çeşmeden eskiden su akmazmış.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ihtimal (olasılık)” anlamı vardır?
a- ) Hayvanat bahçesinde ayı gördük.
b- ) Gömleğinin düğmesi düşmüş.
c- ) Topu penaltı noktasına dikti.
d- ) Kapıyı bize açmayabilir.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “benzetme” yapılmıştır?
a- ) Gözlerinden boncuk boncuk yaş döküldü.
b- ) Komşumuzun kedisi çok yaramaz.
c- ) Yediğimiz kirazlar çürüktü.
d- ) Sürüdeki koyunlar bayırda oynuyor.

6. “Bilgili, okumuş insanların yaşadığı bir dünyada…”
Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir?
a- ) iyilik de olmaz. b- ) kötülüğe de yer yoktur.
b- ) insanlar işlerine gider. c- ) herkes çok üzgündür.

7. “Çocuklara el ve yüz temizliği küçük yaşta öğretilmelidir. Çünkü…”
Yukarıdaki cümle hangisiyle tamamlanırsa “zaman” kavramı vurgulanmış olur?
a- ) temizlik çok önemlidir.
b- ) çocukları yönlendirmek gerekir.
c- ) küçük yaşta verilen eğitim kalıcı olur.
d- ) temiz topluma çok ihtiyacımız var.

8. I. Gömleği de pantolonu da kirliydi.
II. Gömleği de pantolonu kadar kirliydi.
III. Gömleği ve pantolonu kirliydi.
IV. Gömleği pantolonundan kirliydi.
Numaralanmış cümlelerin hangi ikisi anlamca aynıdır?
a- ) I – II b- ) I – III c- ) III – IV d- ) II – IV

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir “koşula (şarta)” bağlanmıştır?
a- ) Tırnakları uzayınca makasla kesti.
b- ) Köpeğin havlaması kuşları kaçırmıştı.
c- ) Parayı peşin verirsen bu iş biter.
d- ) Pilot, kuleden izin istedi.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi “kanıtlanabilirlik” açısından diğerlerinden farklıdır?
a- ) Dünya kupası Güney Afrika’da yapıldı.
b- ) NBA’da Türk oyuncular da oynuyor.
c- ) Formula 1’i izlemeye bayılıyorum.
d- ) Dakar Rallisi çölde yapılıyor.

11. Cıvıl cıvıl, sessiz duvar yuvalar
Kelebekler birbirini kovalar
Halı gibi nakışlandı ovalar
Bölük bölük sarı, yeşil, mor şimdi
Dörtlüğün kaçıncı dizesinde “benzetme” yapılmıştır?
a- ) 1 b- ) 2 c- ) d- ) 4

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “kesinlik” anlamı vardır?
a- ) Galiba bu taşı kaldıramayacağım.
b- ) Seni akşama doğru arayabilirim.
c- ) Belki öğretmen erken gelir.
d- ) Sütün sağlığa faydası çoktur.

13. Aşağıdakilerden hangisi “tanım” cümlesidir?
a- ) Roman, bir olayın ayrıntılı olarak anlatılmasıdır.
b- ) Romanda karakter sayısı fazladır.
c- ) Romanda zaman akış halindedir yani devamlıdır.
d- ) Roman, hikayeye göre çok daha kapsamlıdır.

14. Aşağıdakilerden hangisinde “sebep-sonuç” ilişkisi vardır?
a- ) Rüzgar bugün şiddetli esiyor.
b- ) Heyecandan kalbi küt küt atıyordu.
c- ) Elli kadar öğrenciyle fidan diktik.
d- ) Hüseyin, hızlı yürümeye çalışıyordu.

15. Hangisi “öznel” yargı içermektedir?
a- ) Dava yarın sonuçlanacak.
b- ) Kafesteki aslan kükrüyor.
c- ) Selim’in uçurtması tellere takıldı.
d- ) Voleybol en güzel spor dalıdır.
16. Aşağıdaki cümlelerden hangisi “duygusal” bir anlatıma sahiptir?
a- ) Filmin sonunda hepimiz ağladık.
b- ) Her sabah kahvaltıda süt içerim.
c- ) Havalar soğuyunca sobayı yaktık.
d- ) Yaşlı teyze torunuyla geziyor.

17. Aşağıdakilerden hangisinde “benzetme” yapılmıştır?
a- ) Parmağıdaki yüzük annesinden kalmış.
b- ) Antalya’daki mağaraları gezdik.
c- ) Çorba biraz tuzlu olmuş.
d- ) Bebeğin yanakları elmayı andırıyordu.

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “azımsama” anlamı vardır?
a- ) Arabanın benzini bitmek üzere.
b- ) Koca kitaplıkta üç kitap vardı.
c- ) Nihat’ın golü galibiyeti getirdi.
d- ) Buralara fazla yağmur yağmaz.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “istek” anlamı vardır?
a- ) Ihlamur kokusu etrafa yayıldı.
b- ) Lütfen çimenlere basmayalım.
c- ) Gazilere madalya takıldı.
d- ) Kırmızı eriklerden şurup yapmış.

20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yapılan eylem, sebebiyle birlikte verilmiştir?
a- ) Güneş ışınları camdan yansıyor.
b- ) Pencerenin önüne kuş konmuş.
c- ) Düşman ordusu hemen dağıldı.
d- ) Üşüdüğü için montunu giydi.

21. “Aldım” kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?
a- ) Yeni bir gömlek aldım.
b- ) Beş kilo portakal aldım.
c- ) Anneme pazardan çorap aldım.
d- ) Matematik yazılısından seksen aldım.

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki şeyin karşılaştırılması yapılmaktadır?
a- ) Yağmur çok yağdı.
b- ) Kitaplar ve ansiklopediler bilgi pınarı gibidirler.
c- ) Babası annesine göre daha yaşlıydı.
d- ) Akıl yaşta değil baştadır.

23. Aşağıdakilerden hangisi kişisel görüş ifade eder?
a- ) Bence en lezzetli meyve çilektir.
b- ) Malatya’nın kayısısı meşhurdur.
c- ) Ağrı dağı yurdumuzun en yüksek dağıdır.
d- ) Kayseri, pastırması ile ünlü bir ilimizdir.

24. “Ağır” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıkıcı, bunaltıcı anlamında kullanılmıştır?
a- ) Isınmadan yapılan ağır hareketler insana zarar verir.
b- ) Ağır taşıtların geçtiği yollar çok çabuk bozuldu. c- ) Bugün dışarıda ağır bir hava var.
d- ) Davetliler ağır hediyelerle geldiler.

25. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Hayvanlara takılan isimler özel isimdir.
b- ) Özel isimler küçük harfle yazılır.
c- ) Kitap, gazete ve dergi isimleri özel isimdir.
d- ) Okul adları özel isimdir.

26. Aşağıdaki isimlerden hangisi çoğul isimdir?
a- ) Kitap b- ) Çanta b- ) Telefon d- ) Mendiller

27. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özel isim kullanılmamıştır?
a- ) Şu çantayı verir misin?
b- ) Biz Yeliz’i çağıracağız.
c- ) Dilekçeni Tüketiciyi Koruma Derneği&ne verir misin?
d- ) Afrika’da bir Türk gördüm.

28. Özel isimlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a- ) Özel isimler her zaman küçük harfle yazılır.
b- ) Özel isimler sadece cümle başında büyük harfle yazılır.
c- ) Özel isimler cümlenin neresinde olursa olsun büyük harfle yazılır
d- ) Özel isimler sadece cümle içinde büyük harfle yazılır.

29. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a- ) İstanbul Lisesi….Özel isim
b- ) Kastamonu…..Cins isim
c- ) Hürriyet Gazetesi…….Özel isim
d- ) Sandalye……Cins isim

30. Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir?
a- ) Top b- ) Araba c- ) Ev d- ) Merkür

31. Aşağıdakilerden hangisi cins isimdir?
a- ) Dolap b- ) Türkiye c- ) Türkçe d- ) Kemal
Ödev Kalemi indir

4. Sınıf sosyal Bilgiler Dersi Yönler ve Kroki Etkinliği

Aşağıdaki boşlukları yukarıdaki krokiye göre doldurun.
 Sevgilerin evi, Senaların evinin ……………………………………. yönündedir.

 Tahsinlerin evi, spor salonunun ………………………………………. yönündedir.

 Emniyet müdürlüğü, Nazların evinin ………………………………………… yönündedir.

 Ekinlerin evi, Canların evinin ……………………………………… yönündedir.

 Ceydaların evi, çocuk parkının ………………………………………… yönündedir.

 Postane, Ayşelerin evinin……………………….yönündedir.  Erenlerin evi, postanenin……………yönündedir.

 Mustafaların evi, spor salonunun …………………………………. yönündedir.

 Alışveriş merkezi, okulun………………………..yönündedir.  Canların evi, okulun……….…..……yönündedir.

 Muhtarlık, Senaların evinin……………………yönündedir.  Nazların evi, sağlık ocağının………………yönündedir.

 Sağlık ocağı, alışveriş merkezinin…………………………………………… yönündedir.

 Alilerin evi, çocuk parkının……………………………………………. yönündedir.

 Alışveriş merkezi, çocuk parkının …………………………………………… yönündedir.

 Çocuk parkı …………………………….. ………………………….. kuzeydoğusundadır.

 Ayşelerin evinin kuzeyinde ……………………… ve ……………………. vardır.

 Emniyet müdürlüğünün kuzeybatısında ………………………. vardır.

 Erenlerin evinin güneyinde ………………………. …………… bulunur.

 Postanenin doğusunda …………………… ……………… ve ………………… ……………………. vardır.

 Çocuk parkının doğusunda …………………….. vardır.

 Postanenin kuzeybatısında ………………………………. …………….. vardır.

 Emniyet müdürlüğünün güneyinde ……………………. ……………. ve ……………….. …………… vardır.

 Spor salonunun doğusunda ………………………… ……………………… vardır.

 Ayşelerin evinin batısında ……………….. ……………. vardır.

 Ayşelerin evinin güneybatısında ……………….. ……………. vardır.

 Ceydaların evinin batısında ……………….. ……………. ve ….……………… …………………… vardır.

 Canların evinin batısında ………………………………….. ……………………………bulunur.

Ödev Kalemi indir

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Etkinlik

I. Akışkandır.
II. Bulundukları kabın şeklini alır.
III. Litre ile ölçülür.
IV. Belirli şekilleri yoktur.
1. Sıvılarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
a- ) I, II, III ve IV b- ) I, II ve IV
c- ) I ve III d- ) I, III ve IV

2. Maddelerin kütleleri ne ile ölçülür?
a- ) Termometre b- ) Barometre
c- ) Dereceli kap d- ) Eşit kollu terazi

3. “Öğretmen, Ece’ye 1 kg demir mi daha ağır, yoksa 1000 g pamuk mu, diye sordu.”
Ece, öğretmene hangi cevabı vermelidir?
a- ) 1 kg demir daha ağırdır.
b- ) 1000 g pamuk daha ağırdır.
c- ) Pamuk, demirden daha hafiftir.
d- ) İkisi de aynıdır.

4. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır?
a- ) 1500 g= 1,5 kg b- ) 5000g=50 kg
c- ) 3,5 kg=3500 g d- ) 2 kg=2000 g

5. “Bazı katı maddeler sıvı maddeler gibi konuldukları kabın şeklini alabilirler.”
Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olarak verilebilir?
a- ) Tahta b- ) Ağaç c- ) Toz şeker d- ) Çivi

6. Havva, elinde tuttuğu silgiye bakarak aşağıdaki yorumlardan hangisini yapamaz?
a- ) Katıların belirli bir şekilleri vardır.
b- ) Katıların belirli bir kütlesi vardır.
c- ) Katıların bilirli bir hacimleri vardır.
d- ) Katılar akışkan maddelerdir.

7. Atatürk’ün talimatı ile 1931 yılında Uluslar arası Ölçü ve Birimleri ülkemizde de kullanılmaya başladı. Yapılan bu yenilikle hangisi gerçekleşmiştir?
a- ) Ticari ilişkilerdeki anlaşmazlıklar azalmıştır.
b- ) Orman yangınları azalmıştır.
c- ) Kumaş satıcıları daha çok kazanmıştır.
d- ) Yağ satıcıları zarar etmiştir.

8. Gazların bulundukları ortamda yayıldığını göstermek için hangisini kullanabiliriz?
a- ) Mürekkep b- ) Kolonya
c- ) Su d- ) Çay

9. Aşağıdakilerden hangisi mıknatısla çekilir?
a- ) altın yüzük b- ) tahta
c- ) paket lastik d- ) toplu iğne

10. “Başak masanın üzerindeki toplu iğne kutusunu yanlışlıkla yere düşürmüş, toplamaya çalışırken eline iğne batmış ve canı yanmıştı. Bunu gören annesi elindeki cisimle yardıma geldi. Elindekini iğnelere yaklaştırdığında iğneler ona yapışıyor ve yerden daha rahat toplanıyordu.”
Buna göre Başak’ın annesinin kullandığı cisim aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Demir b- ) Tahta c- ) Mıknatıs d- ) Cam

11. Yağmurlu bir günde ıslanmamak için başına atkısını saran Gülşen, bir müddet sonra ıslanmıştır. Gülşen, aşağıda verilen maddelerden hangilerini seçseydi ıslanmazdı?
I. Naylon poşet II. Yün kazak
III. Yağmurluk IV. Pamuklu gömlek
a- ) I – II b- ) II – IV c- ) I – III d- ) I – IV

12. Çevremizdeki bazı varlıklar maddenin şekil almasıyla cisme dönüşür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir cisim değildir?
a- ) Kalem b- ) Sandalye c- ) Masa d- ) Tahta

13. Aşağıdakilerden hangisi maddenin belirli bir şekil almış halidir?
a- ) Hava b- ) Su c- ) Demir d- ) Tencere

14. Cisimleri oluşturmak için kullandığımız maddelere malzeme denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi annenizin kurabiye yaparken kullandığı malzemelerden değildir?
a- ) un b- ) fırın c- ) yumurta d- ) süt

15. Aşağıdakilerden hangisi cam bardağın yapıldığı maddenin özelliklerinden değildir?
a- ) Kırılgandır b- ) Opaktır
c- ) Saydamdır d- ) Su geçirmez

16. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Kâğıt mendil suyu çeker.
b- ) Naylon poşet suyu geçirir.
c- ) Zeytinyağı su üzerinde toplanır.
d- ) Çivi suya batar.

17. Aşağıdakilerden hangisi suda yüzer?
a- ) demir bilye b- ) tahta kaşık
c- ) taş d- ) toplu iğne

Ödev Kalemi indir

Ocak

03. 01 Matematik Çıkarma İşlemi Problemleri

4. Sınıf Matematik Dersi Çıkarma İşlemi Problemleri

1. Bir okulda 347 kız, kızlardan 285 fazla erkek öğrenci vardır. Bu okulun mevcudu kaçtır?

2. Bir çıkarma işleminde çıkan 375 ve fark 248 ise eksilen kaçtır?

3. Bir kamyon iki fabrika arasında yük taşımaktadır. İki fabrika arası 38 kilometredir. Bu kamyon her gün iki fabrika arasında 6 kez gidip geldiğinde kaç km yol gitmiş olur?

4. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinden hangisinin sonucu yanlıştır?
8306 5607 6072 4014
– 3479 – 2828 – 3284 – 2754
4827 2779 2788 2250

5. Ardışık beş sayıdan ortadaki 7898 ise en küçük ve en büyük sayının toplamını bulunuz.

6. 8 3 7 3
3 a 4 İşlemine göre a + b + c kaçtır?
-______
4 9 c 6

7. 45 x 28 <  ifadesinde  yerine yazılacak en küçük doğal sayı kaç olur?

8. Babam 08.11.1975 yılında doğdu. 06.08.2011 tarihinde babam kaç yaşında olacaktır?

I. Rakamları sayı değeri toplamı 14’tür.
II. Binler bölüğündeki rakamların toplamı 9’dur.
III. Yüzler basamağındaki rakam 4’tür.
9. Yukarıdaki verilere göre yazılı olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 231 521 b- ) 423 412
c- ) 531 401 d- ) 126 403

10. 888
13
1KK
+ 44
1100 İşleminde K’nın sayı değeri kaçtır?

11. Bir çuvalda 46 kg mısır vardır. Pazara 3 çuval mısır götüren çiftçi mısırların 106 kg'ını sattı. Geriye kalan mısırlar kaç kilogramdır

12. A – 15 = 34, 230 – B = 40 ise A+B =?

13. 7 a 4 2 14. AAAA
– b 8 5 c AAA
5 4 8 7 AA
+ A A + B + C = ?
a + b + c =? 4BC6

15. Bora 3 yaşındadır. Burak, Bora’dan 5 yaş büyüktür. Babalarının yaşı çocukların yaşları toplamından 23 yaş fazladır. Babalarının yaşı kaçtır?

16. Birbirinden farklı üç basamaklı, üç doğal sayının toplamı 400’dür. Bu sayılardan en büyüğü en çok kaç olur?

17. Bir basamaklı ardışık çift doğal sayıların toplamı kaçtır?

18. Bir kolide 25 düzine kalem vardır. Bu kalemlerin 6 düzine, 8 deste ve 6 tanesi satıldı. Kolide kalan kalemlerin sayısı kaçtır?
Ödev Kalemiindir