4. Sinif Matematik Dersi Zihinden Problemler

4. sınıf matematik dersi zihinden problemler etkinliği sayfası kağıdı yaprağı ders ödev fotokopi indir bul çöz
Okumaya devam et

4. Sınıf Matematik Dersi Problemler Çöz

4. Sınıf Matematik Dersi problemler, 4. Sınıf Matematik Dersi problemler ara, 4. Sınıf Matematik Dersi problemler bul, 4. Sınıf Matematik Dersi problemler çöz, 4. Sınıf Matematik Dersi problemler yaz, 4. Sınıf Matematik Dersi problemler çiz, 4. Sınıf Matematik Dersi problemler indir, 4. Sınıf Matematik Dersi problemler değerlendirme, 4. Sınıf Matematik Dersi problemler sütün grafiği, 4. Sınıf Matematik Dersi problemler çalışma sayfası kağıdı yaprağı, 4. Sınıf Matematik Dersi problemler test, 4. Sınıf Matematik Dersi problemler konu karama konu tekrar, 4. Sınıf Matematik Dersi problemler öğrenci ders ödev,

Okumaya devam et

Reklam

4. Sınıf Matematik Dersi problemler

4. Sınıf Matematik Dersi problemler, 4. Sınıf Matematik Dersi problemler ara, 4. Sınıf Matematik Dersi problemler bul, 4. Sınıf Matematik Dersi problemler çöz, 4. Sınıf Matematik Dersi problemler yaz, 4. Sınıf Matematik Dersi problemler çiz, 4. Sınıf Matematik Dersi problemler indir, 4. Sınıf Matematik Dersi problemler değerlendirme, 4. Sınıf Matematik Dersi problemler sütün grafiği, 4. Sınıf Matematik Dersi problemler çalışma sayfası kağıdı yaprağı, 4. Sınıf Matematik Dersi problemler test, 4. Sınıf Matematik Dersi problemler konu karama konu tekrar, 4. Sınıf Matematik Dersi problemler öğrenci ders ödev,

Okumaya devam et

4. Sınıf Matematik Dersi Problemler

Ödev Kalemiindir

4. Sınıf Matematik Dersi Problemler

1. Ardışık üç sayının toplamı 54 ise bu sayıların en küçüğü kaçtır?

2. Ardışık üç tek sayının toplamı 33’tür. Bu sayılardan en küçük ikisinin toplamı kaçtır?

3. Aralarında dörder yaş farkı bulunan 3 kardeşin yaşları toplamı 36’dır. Bu kardeşlerin en büyüğü 5 yıl sonra kaç yaşında olur?

4. 1864
43BA
+ 1 C21 2A+B+3C=?
7512

7. KABAK+TABAK=97068 ise T = ?

8. Bir ayda fatura giderleri için 210 TL, ev kirası için 400 TL, gıda ve ulaşım giderleri için 480 TL ödeyen bir ailenin bir yıllık gideri kaç TL’ dir?

9. Kitabından 20 dakikada 16 sayfa okuyan bir öğrenci 2 saatte kaç sayfa okumuştur?

10. Bir kolide 6 paket her pakette 27 tane meyve suyu olduğuna göre 15 kolide kaç meyve suyu vardır?

11. 12345 sayısının birler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı ile binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamını birbiriyle çarparsak hangi sayıyı elde ederiz?

12. Bir öğrenci ayda 22 gün okula gidiyor ise 8 ayda kaç gün okula gitmiştir?

13. Bir sayıyı 99 ile kolay yoldan çarpmak için kaça yuvarlamamız gerekir?

14. Bir havuza birinci musluk dakikada 8 litre. İkinci musluk dakikada 11 litre su akıtarak havuzu 2 saatte dolduruyorlar. Bu havuz kaç litre su ile dolmaktadır?

15. Bir çıkarma işleminde fark 21’dir. Eksilen sayı 8 azalır çıkan sayı 3 artarsa yeni fark kaç olur?

16. Bir spor salonunda bayan seyirci sayısı erkek seyirci sayısının 3 katından 21 fazladır. Salonda 36 erkek seyirci olduğuna göre toplam seyirci sayısı kaçtır?

Ödev Kalemiindir

4. Sınıf Matematik Dersi 4 işlem problemleri

1. Bir sayının 2 katı 80’dir. Bu sayı kaçtır?

2. Bir sayının 3 katı 90’dır. Bu sayı kaçtır?

3. 5 katı 150 olan sayı kaçtır?

4. 4 katı 80 olan sayının yarısı kaçtır?

5. Bir sayının iki katı ile 4 katının toplamı 60’tır. Bu sayı kaçtır?

6. Bir sayının 5 katı ile 2 katının toplamı 49’dur. Bu sayı kaçtır?

7. Bir sayının 7 katı ile 3 katının farkı 20’dir. Bu sayı kaçtır?

8. Bir sayının 2 katı ile 7 katının farkı 25’dir. Bu sayı kaçtır?

9. Ali’nin parası, Ayşe’nin parasının 3 katıdır. İkisinin toplam 160 lirası varsa Ali’nin kaç lirası vardır?

10. Baba ile kızın yaşının toplamı 40’tır. Baba, kızının 3 katı yaşında ise kız kaç yaşındadır?

11. Bir paket şeker 350g’dır. İçinde 24 paket şeker bulunan bir koli kaç g’dır?

12. Hasan’ın bir adımı 63cm’dir. Hasan 108 adım attığında kaç m, kaç cm yol almış olur?

13. 136 doğal sayısının 7 katı ile 8 katı arasındaki fark kaçtır?

14. Sınıfımızdaki sıralara öğrenciler ikişer ikişer oturursa bir öğrenci açıkta kalıyor. Sınıfımızda 16 sıra olduğuna göre sınıf mevcudumuz kaçtır?

15. Ben 11 yaşındayım. Üç yıl sonra babamın yaşı benim yaşımın üç katı kadar olacaktır. Babam bugün kaç yaşındadır?

16. Metresi 6 lira olan kumaştan 3m aldım. Satıcıya 60 lira verdim. Satıcı bana kaç lira geri verecek?
17. Bir fırıncı günde 250 ekmek satıyor. Bu fırıncı 52 haftada kaç tane ekmek satar?

18. Bir kümeste 96 tavuk ayağı, 128 tavşan ayağı vardır. Bu kümeste toplam kaç hayvan vardır?

19. Kırtasiyeci tanesi 2 lira olan 70 kalem ile tanesi 3 lira olan 200 defter aldı. Aldıklarının hepsini 900 liraya satan kırtasiyeci, bu satıştan kaç lira kazandı?

20. Bir fabrikada, 8 saatlik bir iş günü sonunda 1704 kalem üretiliyor. Fabrikada 3 saatte kaç kalem üretilir?

21. 2472 defter birer düzine olarak paketlenip kutulara konuluyor. Kaç paket defter elde edilir?

22. İstanbul’dan Londra’ya uçan bir uçak, 3200km’yi 4 saatte uçuyor. Bu uçak 1 saatte kaç km uçar?

23. Bir okulun öğrenci sayısı 800’dür. Her sınıfın öğrenci sayısı eşit olduğuna göre ve okulda 25 sınıf bulunduğuna göre, bir sınıfta kaç öğrenci olur?

24. 210 sayısının 50 katının 117 fazlası kaçtır?

25. Tanesi 4 lira olan kalemden 6 deste alan kırtasiyeci kaç lira öder?

26. Üç basamaklı en büyük sayının 25 katı kaçtır?

27. 567 doğal sayısında 5’in basamak değeri 7’nin sayı değerinden kaç fazladır?

28. Ali’nin 83 bilyesi, Veli’nin ondan 12 fazla bilyesi, Hikmet’in de ikisinin toplamı kadar bilyesi var. Hikmet’in kaç bilyesi var?

29. Tanesi 50 kuruşluk gofretten 8 tane, tanesi 80 kuruşluk çikolatadan 5 tane alan bir kişi kaç lira öder?

30. Ali’nin 458, Veli’nin 310 tane fındığı var. Ali, Veli’ye kaç tane fındık verirse ikisinin fındıkları eşit olur?

31. 7 katının 3 fazlası 24 olan sayı kaçtır?

Ödev Kalemiindir

4. Sınıf Matematik Dersi Karışık Problemler

1. 100 katı 40 000 olan sayının 1/10 ‘u kaç eder?

2. 4 katı ile 14 katının toplamı 5832 olan sayının 2/3’si kaçtır?

3. Bir tüccar 25 TL’den aldığı elbiseyi 40 TL’ye satıyor. Tüccarın 300 TL kar edebilmesi için kaç elbise satması gerekmektedir?

4. 8 katı ile 20 katının toplamı 4480 olan sayının dörtte üçü kaç eder?

5. Kalansız bir bölme işleminde; bölünen bölenin 5 katına eşittir. Bölünen ile bölenin toplamı 54 olduğuna göre bölünen kaçtır?

6. Bir bölme işleminde bölen 82 bölüm 14 ve kalan 29 ise bölünen kaçtır?

7. Bir varil zeytinyağı 5 L’lik 35 şişeye doldu-rulmuştur, 4 L zeytinyağı artmıştır. Buna göre varilde toplam kaç litre zeytinyağı vardır?

8. 486 : o = 27 işleminde bölen kaçtır?

9. Bir araba ortalama 80 km hızla 5 saatte gittiği yoldan 4 saatte geri dönüyor. Arabanın dönüş hızı saatte kaç km’dir?

10. Murat’ın 173 TL, kardeşinin ise 34 TL parası vardır. İki kardeş paralarını birleştirip üçte ikisi ile yazıcı aldılar. Buna göre yazıcının fiyatı ne kadardır?

11. Aşağıdaki işlemleri yapınız
P ( 180 : 12 ) x 24 =…………………………………

P ( 234 x 15 ) : 20 =………………………………..

P ( 400 x 4) : (80 x 2 )= ………………………………

P ( 375 : 5 ) x 14 =……………………………………………

P (1276 -76 ) : (576 -476 ) =………………………….

12. 5 ekmek parasıyla 3 gazete alınabiliyor. 135 gazete parasıyla kaç ekmek alınabilir?

13. 4 pantolon 120 TL, bir gömlek 15 TL’dir.4 gömlek parası ile kaç pantolon alınabilir?

14. İki sayının toplamı 62’dir. Büyük sayı küçük sayıdan 14 fazladır. Büyük sayı kaçtır?

15. Hangi sayının 6 katının 15 eksiği 117 ’dir?

16.104 sayısının 2 katının 50 fazlasının 1/3’i kaçtır?

17. Bir bölme işleminde bölünen ile bölenin toplamı 95’tir.Bölüm 4 ise bölünen kaçtır?

18. Bir bölme işleminde bölünen ile bölenin farkı 140’tır. Bölüm 8 olduğuna göre bölünen kaçtır?

Ödev Kalemi indir