4. Sınıf Türkçe Dersi Boşluk Doldurma Doğru Yanlış Etkinliği

1. Etkinlik

2. Etkinlik

3. Etkinlik

4. Etkinlik

Ödev Kalemi

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime Etkinliği

1. Aşağıdakilerden hangisi bütçenin ne olduğunu ifade eder?
a- ) Gelirle giderin dengelenmesi
b- ) Zorunlu harcamaların belirlenmesi
c- ) Gelirin ne kadar olduğunun belirlenmesi
d- ) Giderin ne kadar olduğunun belirlenmesi

2. Aşağıdakilerden hangisinin zorunlu ihtiyaçlarımızın sıralamasında, en sonda yer aldığı söylenebilir?
a- ) gıda maddeleri b- ) giyim
c- ) eğitim d- ) eğlence

3. “Ayağını yorganına göre uzat.” atasözü aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a- ) Gelirimize göre para harcamalı.
b- ) Pahalı şeyler almamalı.
c- ) Ayakkabılarımızı dikkatli kullanmalı.
d- ) Ucuz olan ürünü tercih etmeli.

4. “Turizmde gelişmiş olan bölgeler ve bazı merkezler, giderek birer ticaret merkezi haline gelmektedir.”
Aşağıdakilerden hangisi buna örnek teşkil etmez?
a- ) Antalya b- ) Marmaris
c- ) Ankara d- ) Bodrum

5. TSE damgası neyi göstermez?
a- ) Ürünün kaliteli olduğunu.
b- ) Ürünün yeni üretildiğini.
c- ) Ürünün standartlara uygun olduğunu
d- ) Türk standartlarınca onaylandığını.

6. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a- ) Alışverişin sonunda mutlaka fiş yada fatura almalıyız.
b- ) Son kullanma tarihine dikkat etmeliyiz.
c- ) Reklamı yapılan ürün her zaman kalitelidir.
d- ) Bütün ürünlerin garanti belgesi vardır.

7. Sizler aile bütçesine ne şekilde katkıda bulunabilirisiniz?
a- ) Tutumlu davranarak b- ) Bir işte çalışarak
c- ) Ailemizden hiçbir istekte bulunmayarak
d- ) Kırtasiye masrafı yapmayarak

8. Kar etmek amacıyla mal ve hizmet alım ve satımına ……….. denir.
Noktalı yere yazılacak uygun keşime aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) üretim b- ) ticaret c- ) bütçe d- ) tüketim
9. Mesleklerin ortaya çıkmasında aşağıdaki durumların hangisi etkili olmuştur?
a- ) boş zamanı değerlendirme b- ) ihtiyaç
c- ) üretimin artması d- ) tüketimin artması

10. Aşağıdakilerden hangisi, satın alınan bir ürün bozulduğunda belirli bir süre ücretsiz tamir hakkı sağlar?
a- ) fatura b- ) garanti belgesi
c- ) kullanma kılavuzu d- ) fiyat etiketi

11. Aşağıdakilerden hangisi insanların ortak ihtiyaçlarından biridir?
a- ) tatile gitmek b- ) beslenme
c- ) sinemaya gitmek d- ) müzik dinlemek

12. Tüketici Koruma Derneğine yapılan bir şikayetin cevabı kaç gün içinde verilir?
a- ) 7 b- ) 14 c) 10 d) 20

13. TSE’nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Türk Sanayicileri Enstitüsü
b- ) Türk Standartları Enstitüsü
c- ) Tüketiciyi Koruma Derneği
d- ) Tarım Sanayi Enstitüsü

14. Aşağıdakilerden hangisi tüketici haklarından biri değildir?
a- ) Alınan mal bozuk çıktığında iade etmek.
b- ) Alacağı ürün hakkında bilgilendirilmek.
c- ) Bozuk malı geri almayan satıcı ile kavga etmek.
d- ) Yanlış bilgilendirildiğinde şikayet etmek.

15. Aşağıdakilerden hangisi tüketici haklarının korunması için kurulmuştur?
a- ) Tse b- ) Tükoder c- ) Tbmm d- ) Meb

16. İhtiyaçlarımızla aşağıdakilerden hangisi arasında sıkı bir ilişki vardır?
a- ) ürünün kalitesi b- ) beklentilerimiz
c- ) bütçemiz d- ) reklamlar

17. Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan biridir?
a- ) dondurma b- ) çikolata c- ) bisküvi d- ) su

18. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bütçe ile ilgilidir?
a- ) Bugünün işini yarına bırakma.
b- ) Ayağına yorganına göre uzat.
c- ) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
d- ) Beş parmağın beşi bir olmaz.

Ödev Kalemi indir

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kuvvet ve Hareket Etkinliği

1. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Kuvvet, hareketli cisimleri durdurabilir.
b- ) Kuvvet, duran cisimleri hareket ettirebilir.
c- ) Kuvvet, cisimlerin yalnızca şeklini değiştirir.
d- ) Bir varlığın başka bir varlığa göre yer değiştirmesine hareket denir.

2. Kuvvet, cisimlere itme veya çekme olarak uygulanabilir. Aşağıdakilerden hangisinde kuvvetin uygulanma şekli diğerlerinden farklıdır?
a- ) Bozulan arabayı çekici ile çekmek.
b- ) Sepete konan poşeti iple yukarıya doğru çekmek.
c- ) İple kuyudan su çekmek.
d- ) Tahtanın üzerine çivi çakmak.

3. Aşağıdakilerden hangisinde kuvvet cismin hızını değiştirmemiştir?
a- ) Yerinde duran kaya parçası.
b- ) Fren yaparak yavaşlayan bisiklet.
c- ) Aniden hareket eden araç.
d- ) Belli bir süre yuvarlandıktan sonra duran top.

4. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kuvvet etkisiyle cismin şekli değişmiştir?
a- ) havaya kaldırılan masa b- ) dönen tekerlek
c- ) açık pencerenin kapatılması d- ) kaza yapan araç

5. “Kuvvet etkisinde şekli değişen, kuvvetin etkisi kalktığında tekrar eski haline gelen maddelere esnek madde denir.” Aşağıdaki maddelerden hangisi esnek madde değildir?
a- ) Paket lastiği b- ) Bulaşık süngeri
c- ) Oyun hamuru d- ) yay

6. Aşağıdaki hareketlilerden hangisi dönme hareketi yapmaktadır?
a- ) Düz yolda ilerleyen araba
b- ) Okuldan eve giden öğrenci
c- ) Araba direksiyonunun çevrilmesi
d- ) Masanın itilmesi

7. Aşağıdaki maddelerden hangisinde kuvvet sıkma şeklinde uygulandığında maddenin şekli değişebilir?
a- ) cam b- ) hamur c- ) tahta d- ) demir çubuk

8. Kuvvet aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanabilir?
a- ) eritme b- ) dondurma
c- ) büyütme d- ) itme ve çekme
9. “Musluğu açıp kapatırken, musluk kafasının yaptığı hareket………….hareketidir.” yandaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a- ) dönme b- ) sallanma c- ) itme d- ) çekme

10. Aşağıdaki hareketlerden hangisinde hızlanma vardır?
a- ) Harekete başlayan otomobil
b- ) İstasyona yaklaşa tren
c- ) Piste iniş yapan uçak d- ) Duvara çarpan top

11. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi için kuvvet gereklidir?
a- ) Kapı kilidinin açılması b- ) Futbol topuna vurma
c- ) Çantanın yukarı kaldırılması d- ) hepsi

12. Aşağıda verilen olaylardan hangisi kuvvet etkisinde gerçekleşmez?
a- ) Masanın yerinin değiştirilmesi
b- ) Açık kapının kapatılması
c- ) Yanan mumun odayı aydınlatması
d- ) Sırtında çanta taşıyan çocuk

13. Hareket ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Cisimlerin hareketsiz kalması için kuvvet gereklidir.
b- ) Cisimlerin harekete geçmesi için kuvvete ihtiyaç vardır.
c- ) Hareket eden cisimlerin durması için kuvvete ihtiyaç vardır.
d- ) Cisimlerin hızlarını artırmak veya azaltmak için kuvvet gereklidir.

14. Kuvvet aşağıdakilerden hangisine sebep olabilir?
a- ) hızlanma b- ) sallanma c- ) dönme d- ) hepsi

15. Aşağıda verilen hareketlilerden hangisi daha hızlıdır?
a- ) otomobil b- ) tren c- ) uçak d- ) gemi

16. Aşağıda boş yerleri uygun kelimelerle tamamla.
Sıfır, duran, kuvvet, hareket, hızlı
P Bir cisim duruyorsa hızı………………..olur.
P Duran bir cismi çekerek ya da iterek…………………..ettirebiliriz.
P Kuvvet,…………….bir cismi harekete geçirebilir.
P Uygulanan………………..cisimlerin yönünü ve şeklini değiştirebilir.
P Bir yolu kısa zamanda giden varlıklar daha…………hareket eder.

Ödev Kalemi indir

4. Sınıf Türkçe Dersi – Paragrafta(metinde) Konu – Paragrafta(metinde) Ana Düşünce

Tek Gözlü Alageyik
Ormanda özgür yaşayan bir alageyik varmış. Günlerden bir gün
avcının attığı okla bir gözünü yitirmiş. Tabiî ki, buna çok üzülmüş.
Üzülmüş ama, elden gelen bir şey yok… Bir süre yaranın acısıyla
halsiz yatmış.
Sonunda iyileşmiş. Bir taraftan da tek gözle yaşamak ve yaşama
ayak uydurmak için kendi kendisine bazı kararlar almış.
Bir gün otlarken şöyle söylenmiş:
“Sağlam gözüm ormanda olsun. Tehlike gelirse oradan gelir. Diğer
tarafım göl nasıl olsa oradan tehlike gelmez.”
Böyle düşünen alageyik gözünü ormandan ayırmadan otlamaya başlamış.
Göl tarafına hiç bakmamış. Bir zaman sonra gölde bir sandal belirmiş. Sandalın içinde de avcılar varmış. Alageyiği görür görmez hemen tüfeklerini doğrultmuşlar. Kıyıya yanaşınca nişan alarak ateş etmişler. O tarafa hiç bakmayan alageyik cansız yere düşerken:
“Ah, ah!” demiş. “Sözde gölden tehlike gelmezdi, tüm tehlikeler ormandaydı. Oysa avcılar hiç önemsemediğim göl tarafından gelip beni vurdular.”…

 “Orman” denilince aklınıza gelen 4 sözcük yazınız.
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

 Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını sözlükten bulup yazınız. Bu kelimelerle ilgili birer cümle oluşturunuz.
 özgür: ……………………………………………………………………………

 cümle: ……………………………………………………………………………

 tehlike: …………………………………………………………………………

 cümle: ……………………………………………………………………………

 kıyı: ………………………………………………………………………………

 cümle: ……………………………………………………………………………

* Aşağıdaki ilk 4 soruyu hikayeye göre cevaplayın.

1. Alageyik bir gözünü nasıl yitirmiş?

……………………………………………………………………………………………

2. Alageyik neden gölden tehlike gelmeyeceğini düşünmüş?

………………………………………………………………………………………………

3. Alageyik nasıl bir sonla karşılaşmış?

………………………………………………………………………………………………

4. Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.
 Paragrafta(metinde) Konu 

 Metinde üzerinde durulan, hakkında söz söylenip yazılan sorun, olay ve durumdur.

 Paragrafta konu, bir yönüyle ele alınır; “Anlatılan, üzerinde durulan nedir?” sorularının yanıtını verir.

 Genellikle paragrafın İlk cümlelerinde konu belirtilir ve yardımcı düşüncelerle açıklanır.

 Metnin Konusu:……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

 Paragrafta(metinde) Ana Düşünce 

 Paragrafta savunulan, kabul ettirilmek istenen düşünce, varılmak istenen amaç, ana düşüncedir.

 “Yazarın amacı ne, bize neyi öğütlemek istiyor?” sorularının yanıtı “ana düşünceyi” verir.

Ana düşünce, yazının bütününe sindirebileceği gibi paragrafın son cümlelerinde de yer alabilir. Bazı paragraflarda da ana düşünce ilk cümlelerde verilip örneklerle açıklama, kanıtlama yoluna gidilir.

 Metnin Ana Fikri:…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

5. Cümleleri okuyup yapılan işi, eylemi bildiren sözcükleri bulun.
Kübra törende şiir okudu. ……………………….

Ahmet çok hasta olmuş. ………………………..

Zümre ağaçların fotoğrafını çekti. ………………………

Penceredeki kuş ötüyordu. ………………………..

Köpek kovalayınca koştum. ………………………..

Matematik yazılım çok iyi geçti. …………………………

Temizlik görevlisi siliyor yerleri. …………………………

Kedileri çok seviyorum. ……………………….

Bana hediye edilen kitabı okudum. …………………………

Akvaryumda her renk balık vardı. …………………………

6. “Kim?” Sorusuna yanıt bulalım.
 Eda hayvanları çok seviyor.

Kim hayvanları seviyor? …………………………………………………

 Doğukan koşarak okula geldi.

Kim okula geldi? ………………………………………………………………

 Eray okul gezisine katıldı.

Kim okul gezisine katıldı? ………………………………………………

 Kedi sütünü bitirdi.

Kim sütünü bitirdi? …………………………………………………………..

 Emirhan bahçede koşuyor.

Kim bahçede koşuyor? ……………………………………………………

7. Cümleleri okuyup işi yapan kişiyi bulunuz.
 Beren kitaplarını dolapta unutmuş. ……………

 Aleyna kırmızı kalemini kırmış. ……………

 İlayda yemeğini yememiş. ……………

 Taha yatağını toplamış. .……………

 Barış ödevini yapmış. …………….

 Asırlık çınar kurumuş. …………….

 Arabadaki adam yaralanmış. …………….

 Atatürk çocukları çok severdi. ……………

 Burçin resim kalemlerini getirmiş. ……………

 Berkin yazılıdan 5 almış. ……………..

 Kutay soru sordu. ………………..
8. Olumlu tümcelerin sonuna çiçek, olumsuz olanların sonuna kaktüs yapın.
 Köpekleri çok seviyorum.

 Köpekleri sevmiyorum.

 Koşmayı seviyorum.

 Koşmayı sevmiyorum.

 Yağmurda yürümeyi seviyorum.

 Yağmurda yürümeyi sevmiyorum.

 Çiçekleri sulamayı seviyorum.

 Çiçekleri sulamayı sevmiyorum.

“Bir gazetenin görevi, ülkedeki ve dünyadaki gelişmeleri zamanında ve doğru olarak yayımlamak, haberleri herhangi bir düşünceye bağlı kalmadan ve etkilenmeden yansız biçimde geniş halk kitlelerine duyurmaktır.”
9. Bu parçada, bir gazetenin sahip olması gereken özelliklerden hangisi vurgulanmaktadır?
a- ) Tarafsız olma. b- ) Haberleri yorumlama
a- ) İnsanları yönlendirme d- ) Güncel olma

Toplumların küçükleri için okul ne ise büyükleri için de tiyatro odur. İstediğimiz kadar küçükleri okutalım. Büyüklerin eğitimi unutulursa küçükler de karanlığın etkisi altında kalacaklardır. Bu bakımdan tiyatro okul kadar, hastane kadar önemlidir. Gövde hastası ölür, ruh hastası öldürür.
10. Yukarıdaki parçada tiyatronun hangi özelliği anlatılmaktadır?
a- ) Büyüklerin eğitimi ve ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkisi.
b- ) Çocukları eğlendirilmesi.
c- ) Çocukları eğitmesi. d- ) Büyükleri güldürmesi.

“Edremit Körfezi cephesindeki yangın, canım ormanları yok ettikten sonra Altınoluk taraflarında zeytin sahasına gelir gelmez sönmüş. Eminim ki halkın birçoğu bunu zeytin ağacının kutsallığına vermiştir. O inançta olanların hakları da yok değil. Zeytin, bütün devirler boyunca kutsal sayıldı.”
11. Paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
a- ) Halk inancına göre zeytin kutsaldır.
b- ) Yangın ormanlarımızın düşmanıdır.
c- ) Yanan ormanlar tarım alanları açıyor, bu yararlıdır.
d- ) Halkın bazı inançlarına saygı duyarız.

Ödev Kalemi indir

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ödev

1. Ağaçların ve sabit taşların yosunlu yüzleri hangi yönü gösterir?
a- ) doğu b- ) kuzey c- ) batı d- ) güney

1-yol 3- kutup yıldızı
2-güneş 4- pusula
2. Yukarıdakilerin hangilerinden yön bulmada yararlanılır?
a- ) 2-3 ve 4 b- ) 1-2 ve 4
c- ) 1-3 ve 4 d- ) 1-2 ve 3

3. Kuzey ile batı ana yönleri arasındaki ara yön aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) kuzeydoğu b- ) kuzeybatı
c- ) güneydoğu d- ) güneybatı

4. Geceleri bulutsuz bir havada yönünü kaybeden birine yönünü bulması için ne önerirsin?
a- ) Karınca yuvalarına bakmasını
b- ) Ağaç yosunlarına bakmasını
c- ) Kutup Yıldızı’na bakmasını
d- ) Güneşe bakmasını

5. Mustafa Kemal ulusal mücadeleyi hangi şehirden başlatmıştır?
a- ) Sivas b- ) Samsun
c- ) Amasya d- ) Ankara

“Aralarında kan bağı olan veya evlilik yoluyla birbirine bağlanan insanlara akraba denir.”
6. Aşağıdakilerden hangisi akrabamız olamaz?
a- ) Öğretmenimiz b- ) Amca
c- ) Hala d- ) Teyze

7. Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapmamız gerekenler arasında gösterilemez?
a- ) Balkona çıkarak yardım istemek b- ) Pencere ve camlardan uzak durmak
c- ) Merdiven ve asansörü kullanmamak
d- ) Devrilecek eşyalardan uzak durmak

8. Aşağıdakilerden hangisi insan yapımı değildir?
a- ) ev b- ) otomobil
c- ) tavuk d- ) trafik lambası

9. Sorunlarımızı anlatmak için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?
a- ) Güzel konuşmalıyız
b- ) Beden dilimizi kullanmalıyız
c- ) Yerinde ve zamanında anlatmalıyız
d- ) Öfkeli konuşmalıyız
10. Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan değildir?
a- ) Barınma b- ) Beslenme
c- ) Giyinme d- ) Televizyon izleme

11. Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisini ev aleti olarak kullanırız?
a- ) Araba b- ) Uçak
c- ) Buzdolabı d- ) Tekerlek

12. Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesi yapılması gerekenlerden değildir?
a- ) Üzerimize düşebilecek eşyaları sabitlemek.
b- ) Yaşadığımız binanın depreme dayanıklı olup olmadığını kontrol ettirmek.
c- ) Güvenli bir çıkış yolu bularak binayı
terk etmek.
d- ) Kolay ulaşabileceğimiz bir yere su
ve kuru yiyecek koymak.

13. Hangisi deprem sonrasında alınması gereken önlemlerdendir?
a- ) Sarsıntı biter bitmez binadan içeri
girmeliyiz.
b- ) Su ve gaz vanalarını açmalıyız.
c- ) Yüksek binaların yanında durmalıyız.
d- ) Gerekmedikçe telefonu kullanmamalıyız.

14. Hangi seçenekte temel ihtiyaçlarımız sı¬ralanmıştır?
a- ) Parfüm, cips, kaset
b- ) Dondurma, defter, oyuncak
c- ) Ekmek, peynir, ayakkabı
d- ) Çikolata, top, kitap

15. Aşağıdakilerden hangisi nüfus cüzdanımızda yer almaz?
a- ) Saç rengi b- ) Ana adı
c- ) Baba adı d- ) Doğum tarihi

I. Kuzey II. Kuzeydoğu III. Sis
16. Yukarıda verilen kavramların sınıflandırması hangi seçenekte doğru sıra ile verilmiştir?
a- ) Anayön – hava olayı – arayön
b- ) Hava olayı – anayön – arayön
c- ) Anayön – arayön – hava olayı
d- ) Hava olayı – arayön – anayön

17. Deprem çantamızda neler olması gerekiyor? 10 tanesini yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

18. Depremden önce yapmamız gereken şeylerden 4 tanesini yazınız.

P ………………………………………………………………

P ……………………………………………………………….

P ………………………………………………………………

P ………………………………………………………………

19. Kelimeleri aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara yazınız. “kültür – görenek – Sakarya Savaşı – Edirne -Temsil Heyeti – Lozan Barış Antlaşması -Yunanlılar, cirit, Türk Tarih Kurumu-Milli Kültür”

P Mustafa Kemal’e ……………………………….. ‘nda gazi unvanı ve mareşallik rütbesi verilmiştir.

P Bir topluma özgü duygu, düşünce ve yaşam biçimine …………………denir.

P Sivas Kongresi’nde Mustafa Kemal’in başkanlığında ………………………………..oluşturuldu.

P Bir şeyi eskiden görüldüğü gibi yapma alışkanlığına …………………….denir.

P Batı cephesinde ………………………….savaştık

P Ata sporlarımızdan biri de at üstünde oynanan…………… dir.

P Türk Tarihi’nin araştırılıp geliştirilmesi için Atatürk tarafından ……… …………. …………….. …kuruldu.

P Türkiye Cumhuriyeti Devleti …………… …………… …………………. sıyla diğer devletler tarafından tanındı.

P Kırkpınar Yağlı Güreşleri …………………. de yapılır.

P Bizi diğer milletlerden ayıran en önemli unsurumuz ……………… ……………..dür.

20. “Bütün insanların sevgi, saygı, korku, kıskançlık gibi ortak duyguları vardır. Ancak bazı insanlar seyahat etmeyi severken bazı insanlar kitap okumayı sever.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a- ) Sevgi her insanda bulunmaz.
b- ) İnsanların yetenekleri aynıdır.
c- ) Kitap okumayı herkes sever.
d- ) İnsanların ortak yönleri olduğu gibi farklı yönleri de vardır.

21. Aşağıdakilerden hangisi bir bireyin doğuştan sahip olduğu özelliklerinden biri değildir?
a- ) Cinsiyet b- ) Saç rengi
c- ) Düşünce d- ) Parmak izi

22. Kimliğini kaybeden bir şahıs yeni kimlik belgesini aşağıdaki kuruluşlardan hangisine başvurarak çıkarabilir?
a- ) Nüfus idaresi b- ) Jandarma
c- ) Polis d- ) Belediye

23. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a- ) Başkalarının fiziksel özellikleri ile alay etmemeliyiz.
b- ) Başkalarının düşünceleri bizim için önemli değildir.
c- ) Farklılıklar sadece fizikseldir.
d- ) Bireysel farklılıklar sadece hobilerdir.

24. Cümlelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına da “Y” yazınız.

( ) Gün içinde duygu düşüncelerimiz farklılaşır.

( ) Kimlik belgeleri içinde en önemlisi nüfus cüzdanımızdır.

( ) Göz rengimiz kimlik belgemizde mutlaka bulunmalıdır.

( ) Sınıf arkadaşımızla bir sorunumuz olduğunda konuşarak sorunumuzu çözeriz

( ) Yaş, boy, kilo gibi özellikler bireyin sosyal özelliklerindendir.

( ) Herkes aynı duygu ve düşüncelere sahiptir.

( ) İzlenen bir film hakkında görüş bildirmek bir düşüncedir.

( ) Vildan sınıf başkanı seçildiğinde kendisine oy veren ve vermeyen herkese teşekkür etmesi farklı görüşlere saygılı olduğunu gösterir.

( )“Yurtta barış, dünyada barış.” sözü Atatürk’ün barışçı özelliğini gösterir.

Ödev Kalemi indir

4. Sınıf Matematik Dersi 4 işlem problemleri, Matematik 4 toplama – Çıkarma – Çarpma – Bölme Problemleri

1. Marketten tanesi 25 kuruş olan ekmekten bir tane ve tanesi 30 kuruş olan yumurtadan bir tane aldım. 40 kuruşum arttı. Başlangıçta kaç kuruşum vardı?

2. Dört basamaklı en küçük doğal sayının 10 fazlası kaçtır?

3. Aşağıdaki toplama işlemlerini kısa yoldan yapınız.
17+18+19+20+21=

13+15+17+19+21+23+25=

66+68+70+72+75=

4. 5 yıl sonra 21 yaşında olacak olan Betül, 4 yıl önce kaç yaşındaydı?

5. Bir çıkarma işleminde eksilen ve çıkan sayıların değeri 3 arttırılıyor. Yeni fark ne olur?

6. 6732 sayısındaki sayı değeri en büyük olan rakamın basamak değeri ile sayı değeri farkı kaçtır?

7. Bir çıkarma işleminde eksilen çıkanın 3 katına eşit olup farkları 12’dir. Eksilen ve çıkan kaçtır?

8. Bir çıkarma işleminde eksilen sayı, çıkan sayının 4 katına eşit olup farkları 102’dir. Çıkan sayı kaçtır?

9. Farkları 16 olan bir çıkarma işleminde eksilen sayı çıkan sayının 5 katına eşittir. Çıkan sayı kaçtır?
10. Bir çıkarma işleminde eksilen, çıkan ve farkın toplamı 80 ediyor. Eksilen sayı kaçtır?

11. a A ifadesinde A yerine yazılacak en küçük doğal sayı kaç olur?

17. 789 > …. >785 sıralamasında noktalı yere gelebilecek olan sayıların toplamı kaç eder?

18. 2345B sayısının sayı değerleri toplamı 20 olabilmesi için B yerine gelecek olan sayı kaçtır?
19. Birler bölüğünün basamak değeri 85, binler bölüğünün basamak değeri 234 olan sayıyı yazınız.

20. Ali, onlar basamağında 3, binler basamağında 9, yüzler basamağında 6 olan kaç tane sayı yazabilir? Sayıları yazınız.

21. işlerini kısa yoldan yapınız.
34+ 36+ 38+ 40+ 42+44+46 =o

59 + 61+ 63 + 65 + 67 + 69 + 71= o

18 + 20 + 22 + 24 + 26 + 28 + 30 + 32= o

27 + 28 + 29 + 30 + 31= o

22. Aşağıdaki sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
998 998, 900 908, 900 901, 909 909, 998 889

23. 733 216 sayısındaki on binler basamağını 5 artırıp birler basamağını 4 eksiltirsek yeni sayı ne olur?

24. Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen rakamları bulup, kutulara yazınız.
o784 o5o2 75oo oooo 7 6 1 3
+75o3 +2 o4o +oo68 3 6 8 4 + oooo
11o47 10 4 21 13 555 + 5 6 0 3 13 4 1 1
13 1 8 3

25. Zaman ölçü birimlerini istenilen birime çeviriniz.
5 saat=……………………………….dakika 5 gün 12 saat = ………………………….saat
24 saat= ………………….dakika 360 dakika=…………………………………saat
3 gün = ……………………saat
26. Büşra, elindeki 120 sayfalık bir kitabı her gün, bir önceki gün okuduğunu sayfa sayısından 5 sayfa fazla okuyarak 5 günde bitiriyor. Buna göre Büşra ilk gün kaç sayfa kitap okumuştur?

27. Bir çıkarma işleminde eksilen, çıkanın 4 katına eşit olup, farkları 102’dir. Çıkan sayı kaçtır?
52742 sayısındaki sayı değeri en büyük rakamla basamak değeri en büyük rakamın toplamı kaçtır?

28.İlknur’un cebinde 80 TL’si daha olsaydı580 TL’si olacaktı. İlknur, parasından 175 TL’sini harcadı. Geriye kaç TL’si kaldı?

29. 817964 sayısının binler bölüğündeki rakamların sayı değeri toplamı kaçtır?

30. Bir minibüsün kütlesi içindeki yolcularla beraber 3280 kg.dır. Minibüsten kütleleri 85 kg. ve 92 kg. olan iki kişi inmiş, kütlesi 107 kg. olan bir kişi binmiştir. Minibüsün yeni kütlesi kaç kg.dır?

31. 29, 336, 488 sayılarını kullanarak toplama ve çıkarma işlemlerinin kullanılmasını gerektiren problem yazıp, çözünüz.

Ödev Kalemi indir

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Madde – Kütle ve Hacim

1.Kütle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür.
b- ) Kütle ölç birimi gram ve kilogramdır.
c- ) Sıvıların kütlesi litre ile ölçülür.
d- ) Kütle değişmeyen madde miktarıdır.

2.“Ebru, sınıfta boş bir kabı eşit kollu terazi ile ölçtüğünde 245 g geldiğini gördü. Sonra kabın içine su koyarak ölçtü, 1820g geldiğini gördü.”
Buna göre, sadece suyun kütlesi kaç g’dır?

3.Sıvıların kütlesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a- ) Net kütle = Brüt Kütle – Dara Kütle
b- ) Brüt Kütle = Net Kütle + Dara Kütle
c- ) Dara Kütle = Brüt Kütle – Net Kütle
d- ) Brüt Kütle = Dara Kütle – Net Kütle

4. “Öğretmen, Ece’ye 1 kg demir mi daha ağır, yoksa 1000 g pamuk mu, diye sordu.”
Ece, öğretmene hangi cevabı vermelidir?
a- ) 1 kg demir daha ağırdır.
b- ) 1000 g pamuk daha ağırdır.
c- ) Pamuk, demirden daha hafiftir.
d- ) İkisi de aynıdır.

I. Kütle ölçü birimi eşit kollu terazidir.
II. Gazların kütlesini balonla ölçeriz.
III. Bir maddenin kütlesi dünyanın her yerinde aynıdır.
5. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
a- ) yalnız III b- ) I, III
c- ) II,III d- ) I,II,III

I. 0,5 kg = 500 g II. 7000g = 7 kg
III. 4kg = 4000g IV. 8500g =8 kg
6. Yukarıdaki eşitliklerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
a- ) I ve IV b- ) yalnız IV c- ) I,II,III d- ) Hepsi

I.Sıvıların kütlelerini ölçmek, katılara göre daha kolaydır.
II. Katıların kütlelerini ölçmek gazlara göre daha kolaydır.
III. Maddelerin kütleleri eşit kollu terazi ile ölçülür.
7. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
a- ) Yalnız I b- ) I, III
c- ) II, III d- ) I, II, III
I. İkisinin birden kütlesi ölçülür.
II. Boş kabın kütlesi ölçülür.
III. İkisinin toplam kütlesinden, boş kabın kütlesi çıkarılır.
IV. Kabın içine kütlesi ölçülecek sıvı konulur.
8. Sıvıların kütlesini ölçmek isteyen birisi, yukarıdaki deney basamaklarını nasıl sıralamalıdır?
a- ) I – II – III – IV b- ) II – I – III – IV c- ) II – IV – I – III d- ) II – III – IV – I

9.Aşağıdaki maddelerin hangisinin kütlesinin ölçümü diğerlerine göre daha kolaydır?
a- ) oksijen b- ) su c- ) benzin d- ) taş

10. “Ece, içi su dolu şişeyi teraziye koyarak ölçtü ve defterine kaydetti.” Ece’nin defterine kaydettiği kütleye ne denir?
a- ) Net kütle b- ) Dara kütle c- ) Brüt kütle d- ) Hacim

11. Madde hacim ölçü birimi aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) dereceli silindir b- ) litre
c- ) kilogram d- ) Eşit kollu terazi

12. “Ali, içinde 54 ml su bulunan dereceli silindire bir taş atıyor. Su 65ml’e çıkıyor.”
Buna göre, taşın hacmi ne kaç ml’dir?

I. 5 L =5000 mL II. 0,5 L = 500 mL
III. 8000 mL = 8 L IV.8250mL=8,5 L
13. Yukarıdaki eşitliklerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
a- ) yalnız 1 b- ) I, II d- ) I,III d- ) I,II,III

14. “İçinde taş olan bir dereceli kapta su seviyesi 100 mL olarak ölçülüyor. İçindeki taş maşa ile çıkarılıyor ve suyun seviyesinin 65mL’ye düştüğü görünüyor.”
Buna göre taşın hacmi kaç mL’dir?

15. “Ali: Kütleler eşit kollu terazi ile ölçülür.”
Ece: Hacim birimi kilogramdır.
Nil: Sadece sıvıların hacmi dereceli silindirle ölçülür.”
Yukarıdaki öğrencilerin verdiği bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
a- ) yalnız Ali b- ) Ali ve Nil
c- ) Ali ve Ece d- ) Ece ve Nil
16. Elif içinde 59 ml su bulunan dereceli silindire büyükçe bir bilye atınca suyun hacmi 88 ml’ye yükseliyor. Elif’in bilyesinin hacmi kaç ml’dir?

17. Ebru, elindeki taşın hacmini ölçmek istiyor. Aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç vardır?
a- ) terazi – dereceli kap b- ) dereceli kap – su c- ) eşit kollu terazi d- ) dereceli kap

18. Aşağıdakilerden hangisinin hacmi dereceli kaplarla doğrudan ölçülür?
a- ) altın b- ) çinko c- ) demir d- ) civa

I. Sıvıların hacmi dereceli silindir ile ölçülür.
II. Sıvıların hacmi, litre veya mililitre cinsinden ifade edilir.
III. Birbiri içinde karışmayan iki ayrı sıvının hacimleri toplamı karışımın hacmine eşittir.
19. Yukarıda verilenler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a- ) yalnız I b- ) I, II c- ) I, III d- ) I, II, III

20.Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır?
a- ) 6L = 600 mL b- ) 7000 mL = 3L + 2L + 2L c- ) 2000mL= 2L d- ) 3L = 1200 mL + 1800

21. “Mustafa ve annesi evin ihtiyaçlarını almak için markete gidiyorlar. Mar-ketten 2 kg şeker, 1,5 kg pirinç, 0,5 kg’lık konservelerden 3 adet, 2,5 kg domates, 1 kg soğan, 0,5 kg da et alıyorlar. Aldıkları ürünleri poşete koyup taşıyorlar.”
Mustafa ve annesi eşit kütlede poşetler taşıdığına göre taşıdıkları poşetlerde hangi ürünler olabilir?
a- ) Mustafa: Domates, şeker, et
Annesi: Pirinç, soğan, konserve
b- ) Mustafa: Pirinç, et, konserve
Annesi: Şeker, domates, soğan
c- ) Mustafa: Şeker, pirinç, soğan
Annesi: Domates, konserve, et
d- ) Mustafa: Soğan, et, pirinç
Annesi: Domates, şeker, konserve

22. Aşağıdakilerden hangisi eşya özelliğine sahip maddelerden değildir?
a- ) kilim b- ) tava
c- ) kolonya d- ) kolye

23. I. Ağaç, demir cevheri ve toprak …………..maddedir.
II. Doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış maddelere ……….. madde adı verilir.
Yukarıda verilen tanımların doğru tamamlanması için boş yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
I II
a- ) Doğal Yapay
b- ) İşlenmiş Doğal
c- ) Yapay İşlenmiş
d- ) Doğal İşlenmiş

24. Aşağıda verilen ikili özelliklerden hangisinin arasında zıtlık söz konusu değildir?
a- ) saydamlık-opaklık b- ) pürüzlülük-yalıtkanlık
c- ) esneklik-berklik d- ) parlaklık-matlık

25. Bir öğrenci grubu yaptığı deneyde aşağıdaki durumları gözlemliyor.
I. İçi boş şişeyi ters çevirerek suya daldırıyor.
II. Şişeye su dolmadığını görüyor.
III. Şişeyi ağzı yukarı gelecek şekil-de tekrar suya daldırıyor.
IV. Şişeden hava kabarcıkları çıktığını görüyor.
Buna göre öğrenciler yaptığı deney sonucunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamaz?
a- ) Havanın hacmi vardır.
b- ) I. durumda şişeye su dolmamasının sebebi şişede hava olmasıdır.
c- ) III. durumda hava ve su yer değiştirmiştir.
d- ) Şişeden hava çıkmasa da su dolabilir.

26. Aşağıdakilerden hangisi mıknatıs tarafından çekilemez?
a- ) topluiğne b- ) çivi c- ) nikel d- ) plastik

I. Cisimlerin kütlesi bulunduğu yere göre değişir.
II. Hacim birimi kilogramdır.
27. Yukarıda verilen bilgilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a- ) Yalnız I doğru b- ) Yalnız II doğru
c- ) Her ikisi de doğru d- ) Her ikisi de yanlış

28. Aşağıdaki maddelerden hangilerinin rengi aynıdır?
a- ) su-zeytinyağı b- ) tuz-şeker
c- ) kola-çay d- ) şeker-su

29. Aşağıdakilerden hangisi hem cisim hem de alettir?
a- ) ağaç b- ) fincan c- ) çekiç d- ) koltuk

Ödev Kalemi indir

4. Sınıf Türkçe Dersi – Atatürk Etkinliği

Atatürk köhne Bandırma Vapuru ile Anadolu’ya gitmek üzere İstanbul’dan yola çıkmıştı. Boğaz’dan çıktıktan sonra gece yarısına doğru kaptanının yanına gitti. Sordu:
– Karadeniz’e kaçıncı seferiniz kaptan?
– İlk çıkışımdır, efendim.
– Denizin tehlikeli yerlerini bilir misin?
Kaptan, harita üzerinde yer göstererek:
– Şu Kerempe Burnu’nu geçersek tehlikeyi atlatmış oluruz.
– Demek devamlı tehlike içindeyiz, diyen Mustafa Kemal, harita üzerinde kaptana şu emri verdi:
– Normal rotayı takip etmeyeceksin Karaya çarpmamak şartı ile mümkün olduğu kadar kıyıdan gideceksin. Lazım gelirse tereddütsüz karaya saplayacaksınız.
Böylece gemi mümkün olduğu kadar kıyıdan gitti. Önce Sinop’a uğradılar. Oradan Samsun’a gittiler.
Samsun’da aldığı bir haber, kaptana rotayı değiştirmekle ne iyi ettiğini gösterdi. İngilizler gemiyi takip etmişler, fakat normal yol üzerinde rastlayamamışlar.

1. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

P Anıdaki baş kahraman kimdir?

———————————————————-

P Anadolu’ya nasıl gidiyor?

———————————————————-

P Kaptan, nerede aldığı haberle doğru karar verdiklerini anlıyor?

———————————————————-

P İngilizler, gemiyi niçin takip edememişlerdir?

———————————————————-

P Parçada Atatürk’ün hangi kişilik özelliği ortaya çıkıyor?

———————————————————-

P Parçaya bir başlık yazınız?

———————————————————-

2. Aşağıdaki kelimeleri kullanarak metindeki boşlukları doldurunuz.
“İzmir- mermi – bağımsızlık- direniş- Samsun- tehlike- zafer- düşman”

Anadolu’nun üstünde kara bulutlar dolaşıyordu.
——————- işgal edilmiştir. Atatürk’ün içindeki ————— ateşi Anadolu’nun güneşi olacaktı. Güneş bir sabah ————— ‘da doğdu. Tüm yurtta büyük bir ————– başladı. Anadolu, erkeğiyle, kadınıyla, kızıyla çalışıyordu. Kadınlar cepheye
—————— taşıyor, analar askerler için elbise dikiyordu.

3. Aşağıdaki cümlelerde belirtilen yargılardan hangileri doğru “D”, hangileri yanlıştır “Y”?

( —) Askerlik yapmak, vergi vermek vatandaşlık görevimizdir.

(— ) Eğitim hakkını kullanabilmemiz, devletin okullar açmasıyla mümkün olabilir.

( — ) Seçmek ve seçilmek hem bir hak hem de ödevdir.

(— ) Herkes maddi ve manevi varlığını koruma hakkına sahip değildir.

4. “Atatürk ‘ün ünlü sofra sohbetlerinden birinde sofradaki konuklarına, hiç beklemedikleri bir soru sordu:
– Mimar Sinan neden büyüktür?”

“Büyük” kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde Atatürk’ün sorusundaki anlamıyla kullanılmıştır?
a- ) Büyük bir evleri vardı.
b- ) Büyük bir sıkıntı atlattık.
b- ) Evin en büyük çocuğu olduğundan her iş ona düşüyordu.
d- ) Bütün büyük insanlar gibi o da ileri görüşlü birisiydi.

P “Bir millet, sanattan ve sanatçıdan mahrumsa tam bir hayata sahip olamaz.’’
Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk’ün bu sözünde aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş anlamlıları vardır? Bu kelimeleri yuvarlak içine alınız.
a- ) yaşam b- ) yoksun c- ) yoksul d- ) tecrübe e- ) ulus

5. Düşman- asker – süngü –tehlike – zafer kelimelerini kullanarak kısa bir paragraf yazınız.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

6. Aşağıdaki bulmacada hak, sorumluluk, yasa, eğitim, vatandaşlık, güvenlik, devlet, düşünce kelimelerinden altı çizili olanların eş anlamlılarını, diğerlerini de kendiniz bulunuz.
K A N U N T M Z E F Y
Y P S K Y A Z B Ç T U
U Z A K A D P S Ş U R
Ş A J Ğ H A D P A Ş T
S O R U M L U L U K T
L Z Ü Ü Z E T Ç Ö Ğ A
M Y E Ğ İ T İ M F K Ş
A U Ç Z F İ K İ R L L
D E V L E T A S E T I
F Z K G Ü V E N L İ K

7. Aşağıdaki paragrafta yazım yanlışlarını ve noktalama işaretlerini düzelterek yeniden yazınız.
‘’mustafa kemal Atatürk. çanakkale Savaşlarında düşmanın gelibolu Yarımadası’na nereden çıkarma yapabileceğini önceden tahmin etti, buna göre de önlemlerini aldı? düşman yenildi!’’

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

8. Aşağıda yarım kalmış cümleleri birbirleriyle eşleştiriniz.

Ayakkabıyı çok beğendim: ancak akşama
doğru serinledi.

Evi birkaç kez aradım: fakat kimse
yanıt vermedi.

Hava çok sıcaktı,  ama ayağıma
olmadı.
“Dönemeçte ansızın karşıma, araba genişliğinde bir su çıkıyor; incecik bir şırıltı duyuluyor ara sıra. Pirina fabrikasının altında zeytin sularıyla katran gibi oluyor güzelim su. Batak kokuyor, yazık…”
9. Paragrafta asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Suyun şırıltısının duyulduğu
b- ) Dönemeçten sonra suyun görüldüğü
c- ) Fabrika artıklarının suyu kirlettiği
d- ) Şairin suyu sevdiği

Kitap yaraya merhem,
Kitap dertlere çare.
Kitapsız kalan insan
Garip, mahzun, biçare.”
10. Yukarıdaki dörtlüğe göre, kitapla ilgili olarak hangisi söylenemez?
a- ) Çaresizliği giderdiği b- ) Üzüntüleri hafiflettiği
c- ) Yalnızlıktan kurtardığı d- ) İnsanı coşturduğu

“Okumak insana olgunluk, konuşma canlılık, yazma da açıklık verir. Bazı kitapları sadece tatmak, bazılarını tamamen yutmak, pek azını ise çiğneyip sindirmek gerekir.”
11. Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?
a- ) Kimi kitaplar tadımlıktır.
b- ) Bazı kitapları sindirerek okumak gerekir.
c- ) Gereksiz kitaplar okunmamalıdır.
d- ) Bazı kitapları ezberlercesine okumak gerekir.

“Beyazıt kıraathanelerinden birinde bir arkadaş bekliyordum. Kıraathane pek tenha idi. İki üç kişi sönmüş sobanın yanında alçak sesle dertleşiyor; bir ihtiyar memur, burnunda gözlük, elinde bir gazete ile uyukluyordu.“
12. Parçada aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?
a- ) İnsanların neler yaptığına
b- ) Kıraathanenin nerede olduğuna
c- ) Yazarın orada ne amaçla bulunduğuna
d- ) Kıraathanenin kime ait olduğuna

“Kimi insanlar, nerede konuşursa konuşsun “ben” diye söze başlar. Hep ne yaptığını yapacağını anlatır. Kendisi gibi düşünmemeyi de cahillik olarak yorumlar. Şöhretliyse iyice ipin ucunu kaçırır, ısrarlı ve kırıcı olur.”
13. Parçada tanıtılan kişide aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a- ) Bencillik b- ) İnatçılık
c- ) Alçak gönüllülük d- ) Kendini beğenmişlik

Ödev Kalemi indir

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi – Yazılıya Hazırlık Ödevi

1. Solunum yaparken hangi gazı alıp hangisini veririz?
a- ) karbondioksit alıp oksijen veririz.
b- ) oksijen alıp karbondioksit veririz.
c- ) hidrojen alıp azot veririz.
d- ) doğal gaz alıp oksijen veririz.

2. Göğüs kafesinde hangi organlar bulunur?
a- ) kalp- akciğer b- ) akciğer-karaciğer
c- ) mide-karaciğer d- ) mide-böbrekler

3. Aşağıdakilerden hangisi cisimdir?
a- ) altın yüzük b- ) gümüş c- ) bakır d- ) altın

4. Aşağıdakilerden hangisi sıvıların özelliklerinden biri değildir?
a- ) belirli bir hacmi vardır.
b- ) belirli bir şekilleri yoktur.
c- ) Konuldukları kabın şeklini alırlar.
d- ) sıkıştırılarak hacimleri çok küçültülebilir.

5. Dışarıdan baktığımızda içerisini göstermeyen maddelere ne denir?
a- ) Saydam b- ) Katı c- ) Opak d- ) Berk

6. Katı ve sıvı maddelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Katıların belirli bir şekli olduğu halde sıvıların belirli bir şekli yoktur.
b- ) Sıvılar akıcıdır fakat katılar akıcı değildir.
c- ) Katıları birbirine yapıştırabildiğimiz halde sıvılar yapışmaz.
d- ) Katıların hacmi ve kütlesi olduğu halde sıvıların hacmi ve kütlesi yoktur.

7. “Maddeler, doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır.” Aşağıdaki maddeleri gruplandırdığımızda, hangi madde grubun dışında kalır?
a- ) silgi b- ) meyve suyu
c- ) kaynak suyu d- ) ayakkabı

8. Aşağıda verilen madde-cisim eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
a- ) Ağaç – Kağıt b- ) Altın – Yüzük
c- ) Toprak – Bitki d- ) Bakır – Tepsi

9. Aşağıda verilen cümlelerdeki eksik bölümleri tamamlayınız.
 Boşlukta yer kaplayan, hacmi ve ağırlığı olan bütün varlıklara ……………………..……… denir.

 Maddenin şekil almış hâline ……………….…………. denir
 Işığı geçiren maddelere ………………………………. denir.

 Buzlu cam gibi ışığı tam geçirmeyen maddelere ………………….…………… denir.

 Katı bir maddenin ısı enerjisi alarak sıvı haline geçmesi olayına ……………… denir.

 Bir ürün elde etmek için kullandığımız varlıklara ……………………..….. denir.

10. Aşağıda verilen cümlelerde doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” harfini yazınız.
(…..)Katıların kütlesi dereceli silindir ile ölçülür.

(…..)Sıvıların hacmi doğrudan dereceli silindir ile ölçülür.

(…..)Sıvıların belli bir şekli yoktur.Bulundukları kabın şeklini alır ve akıcıdırlar.

(…..)NET KÜTLE: Brüt Kütle-Dara =Maddenin ağırlığı demek

(…..)DARA: Boş kap+İçindeki madde

(…..)İskeletimiz kasların bir araya gelmesiyle oluşur.

11. “Bir grup öğrenci tutkal ve odun talaşını karıştırarak bir tür tahta elde ediyor.” Bu tahta için ne söylenebilir?
a- ) Yapay madde b- ) Doğal madde
c- ) İşlenmiş madde d- ) Bozuk madde

12. Verilen hangi maddeler bulundukları kabın şeklini alırlar?
I.Katı II. Sıvı III. Gaz
a- ) Yalnız II b- ) II ve III
c- ) I ve II d- ) I ve III

13. Gaz maddelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
I. Akıcıdırlar II. Belirli bir şekilleri vardır.
III. Kütleleri vardır. IV. Sıkıştırılamazlar.
a- ) Yalnız I b- ) I – II
c- ) I – III d- ) I – II – III – IV

14. Aşağıdaki verilenlerden hangisi canlı varlıktan elde edilmiş cansız bir maddedir?
a- ) metal kaşık b- ) cam bardak
c- ) mermer heykel d- ) deri ceket
15. Kış mevsiminde yanmayan bir sobanın üzerine koyulan 5 gram ağırlığındaki buz kütlesi 14 dakika sonra hangi hal veya halleri alır?
a- ) Gaz halini alır. b- ) 70 gram su olur.
c- ) buhar olup uçar.
d- ) Yaklaşık aynı miktarda su olur.

16. Aşağıdaki maddelerin hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
a- ) Ayakkabı b- ) Mobilya
c- ) Tahta d- ) Diş fırçası

17. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a- ) kalem bir malzemedir.
b- ) çöp kutusu bir malzemedir.
c- ) basketbol topu bir malzemedir.
d- ) tutkal bir malzemedir.

18. Altın, gümüş ve inciyi birbirinden ayırt etmede hangi özelliklerinden yararlanırız?
a- ) Renk ve görünüşlerinden
b- ) Saydam ve opaklıklarından
c- ) Kokularından
d- ) Sertlik ve yumuşaklıklarından

19. Kırmızı renkli üç şişede su, kolonya ve benzin bulunmaktadır. Bu maddeleri birbirinden nasıl ayırt edebiliriz?
a- ) Renk ve görünüşlerinden b- ) Kokularından
c- ) Sertlik ve yumuşaklıklarından
d- ) Hallerinden (katı, sıvı ve gaz oluşlarından)

20. Seçeneklerden hangisi saydam madde değildir?
a- ) Cam b- ) jelatin c- ) İnce plastik d- ) Tahta

21. Az şişirilmiş ağzı bağlı balonu, üflemeden daha şişkin hale nasıl getirebiliriz?
a- ) Isıtarak b- ) Soğutarak
c- ) Basıncını artırarak
d- ) Üzerine bir kuvvet uygulayarak

22. Seçeneklerden hangisi cisim değildir?
a- ) Ekmek b- ) Toprak
c- ) Çay bardağı d- ) Testi

23. Kapalı bir kap içerisinde bulunan gaz halindeki bir maddeyi, sıvı hale getirebilmek için aşağıdaki çalışmaların hangisini yapmalıyız?
a- ) Sıcaklığını artırmalıyız.
b- ) Yeterince ısı kaybettirmeliyiz.
c- ) Kabın kapağını açıp soğuk su koymalıyız.
d- ) İçerisine buz koyup karıştırmalıyız.
24. Maddeler hangi halden diğerine geçerken dışarıya ısı verir?
a- ) Katıdan sıvıya b- ) Sıvıdan gaza
c- ) Gazdan sıvıya d- ) Katıdan gaza

25. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” koyunuz.
( ) Maddenin şekil almış hali cisimdir.
( ) Sıvı maddeler sıkıştırılabilir.
( ) Soluk alırken karbondioksit alırız.
( ) Katıların belli şekilleri vardır.
( ) Tuzlu sudan tuzu ayıramayız.

26. Aşağıda verilenlerden hangisi doğal kaynak değildir?
a- ) plastik b- ) toprak c- ) su d- ) maden

27. Katı ve sıvı maddelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Katıların belirli bir şekli olduğu halde sıvıların belirli bir şekli yoktur.
b- ) Sıvılar akıcıdır fakat katılar akıcı değildir.
c- ) Katıları birbirine yapıştırabildiğimiz halde sıvılar yapışmaz.
d- ) Katıların hacmi ve kütlesi olduğu halde sıvıların hacmi ve kütlesi yoktur.

28. Aşağıdakilerden hangisi maddenin görülebilir ve hissedilebilir özelliklerinden biri değildir?
a- ) yumuşaklık b- ) hacim c- ) renk d- ) sertlik

29. Aşağıdakilerden hangisi katı maddeler için yanlıştır?
a- ) Akışkandır. b- ) Belli bir şekli vardır.
c- ) Belli bir hacmi vardır. d- ) Serttir.

30. “Bir grup öğrenci tutkal ve odun talaşını karıştırarak bir tür tahta elde ediyor.”
Bu tahta için ne söylenebilir?
a- ) Yapay madde b- ) Doğal madde
c- ) İşlenmiş madde d- ) Bozuk madde

31. Ağaç bir……………dir.
Kesilip şekillendiğinde…………….olur.
Mobilya atölyelerinde malzeme olarak kullanılarak ondan masa yapılır.Masa ise bir………….dır.
Yukarıda verilen cümlelerde boşluk bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki sözcüklerden hangileri getirilmelidir.
a- ) Madde-cisim-eşya b- ) Cisim-eşya-madde
c- ) Madde-eşya-cisim d- ) Eşya-madde-cisim

Ödev Kalemi indir

4. Sınıf Matematik Dersi – Ev Yazılısı

1. “10 707’ sayısının yazıyla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) bin yedi yüz yedi b- ) on bin yedi yüz yedi
c- ) yüz yetmiş yedi d- ) yüz bin yedi yüz yedi

2. ‘15 912’ sayısındaki 9 rakamının basamak değeri kaçtır?

3. 2 cm uzunluğun milimetre cinsinden yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

4. a x 25 < 100 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük sayı kaçtır?

5. “Altı yüz altı bin altı ” sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

Öğrenci sayısı 6, 7 ve 8. soruları yandaki grafiğe göre cevaplayınız.

15

10

8

5

3

1 2 3 4 5 Notlar

6. Yukarıda verilen grafiğe göre 3’ ten az not alan öğrenci sayısı kaçtır?

7. Grafiğe göre 3 alan öğrencilerin sayısı 4 alan öğrencilerin sayısından kaç eksiktir?

8. Bu sınıfta kaç öğrenci vardır?

9. Aşağıdaki cümlelerde doğru olanların başına (D),yanlış olanların başına (Y) harfini koyunuz.
( ) Bir yıl 12 ay, 52 hafta ve 365 gündür.
( ) Bir hafta 7 gün, bir gün ise 24 saattir.
( ) Yağ, benzin ve su gibi sıvı maddeler litre ile ölçülür
( ) 7385 sayısındaki “7” rakamı sayının binler bölüğündedir.
( ) 19 iki basamaklı en büyük sayıdır.

10. Şimdi Ahmet 10, babası 36 yaşındadır. 3 yıl sonra ikisinin yaşlarının toplamı kaç olur?

11. “8 888 ” sayısını hangi sayı ile toplarsak 10 000 eder?

12. “5, 0, 1, 4” rakamları birer defa kullanılarak yazılabilecek dört basamaklı en büyük ve en küçük sayıların farkı kaçtır?

13. Bir manav, günde 4 kasa domates satmaktadır. Her kasada 20 kg domates olduğuna göre bu manav haftada kaç kg domates satar?
14. 2592 6 Yandaki bölme işleminin sonucu kaç basamaklıdır?

15. bölünen 5 Verilen bölme işleminde “C” yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
– bölüm
C

16. . .? . . 14 Yandaki bölme işleminde bölünen sayı kaçtır?
– 7
4

17. Betül, torbadaki cevizlerin 16 tanesini kendine aldıktan sonra, geriye kalanları 3 arkadaşına eşit şekilde
paylaştırıyor. Torbada 52 ceviz olduğuna göre Betül arkadaşlarına kaçar ceviz vermiştir?

18. 93 3 168 12 Yandaki bölme işlemlerinin sonuçları aşağıdakilerden hangisidir?

19. 270 5 Yandaki bölme işleminde a + b kaçtır? (öncelikle bölme işlemi yapılmalıdır)
a b

20. A sayısının 10 katı B’ye, B sayısının 9 katı da 720’ye eşittir. Buna göre A sayısı kaçtır?

21. (4 x 5) x 8 işleminin sonucu aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucuna eşittir?
a- ) (2 x 10) x 6 b- ) 4 x (5 x 8) c- ) (4 x 6) x 10 d- ) (8 x 5) x 16

22. Aşağıdaki işlemlerden hangisi 12 x (6 x 5) işleminin sonucuna eşit değildir?
a- ) (12 x 6) x 5 b- ) (6 x 12) x 5
c- ) (5 x 12) x 6 d- ) (12 x 5) x 12

23. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu 96’dır?
a- ) (24 x 3) x 2 b- ) (6 x 8) x 2
c- ) 8 x (4 x 6) d- ) (9 x 4) x 3

24. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu 100 değildir?
a- ) (4 x 5) x 5 b- ) 25 x (2 x 2)
c- ) (50 x 1) x 2 d- ) (5 x 5) x 6

25. B sayısı 7 ile çarpılıp çıkan sonuç da 20 ile çarpıldığında 1540 sayısı elde ediliyor. Buna göre B sayısı 140 ile çarpılırsa bulunan sonuç kaç olur?

26. Bir basketbol takımı oynadığı maçta 125 sayı almıştır. Maç boyunca 14 tane 3 sayılık ve 29 tane 1 sayılık basket atan bu takım, kaç tane 2 sayılık basket atmıştır?

27. Bir kibrit kutusunda yaklaşık olarak 40 kibrit çöpü vardır. Bu kutulardan 12 tanesi bir pakete sığmaktadır. Buna göre 81 paket kibritte kaç kibrit çöpü olur?

Ödev Kalemi indir