4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Yazılıya Hazırlık Ödevi

1. Aşağıda verilen sözcüklerle cümleleri tamamlayınız.
“Doğal, güney, Karagöz ve Hacivat, Gaziantep, sis, Sosyal, duygu, soy ağacı, hoşgörü, deprem”

P …………………………………………………………………………gölge tiyatromuzun en önemli oyunudur.

P Karınca yuvalarının ağızları …………………..’e bakar,

P Şahin Bey ………………………………… şehrinin işgal edilmemesi için verdiği mücadelede şehit olmuştur.

P …………………………… bir hava olayıdır.

P Ağaçlar, çiçekler, dereler ve dağlar …………………………………………..unsurlardır.

P Yaşadığımız olaylara göre………………………………………… ve düşüncelerimiz değişebilir.

P Aile büyüklerimizin isimlerini yazarak…………………………………………. oluşturulabilir.

P İnsanların fiziksel, duygusal ve ………………………………… farklılıkları vardır.

P İnsan ilişkilerinde …………………………………. en önemli davranışlarından biridir

P Yer kabuğunun derin katmanlarının yer değiştirmesi sonucu oluşan yer sarsıntılarına …………………………………………. denir.

2. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” koyunuz.
( ) 23 Nisan 1920’ de Ankara’ da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır.

( ) Bir yeri tarif ederken kroki çizmek işimizi kolaylaştırır.

( ) Mustafa Kemal Samsun’ a 19 Mayıs 1938’ de çıkmıştır.

( ) Cumhuriyet 29 Ekim 1923’ de ilan edilmiştir.

( ) Eğer hoş görülü olursak insanlar bunu daima kötüye kullanır.

( ) Bir yerin kuşbakışı görünüşünün kağıt üzerine aktarılmasına kroki denir.

( ) İnsan ilişkilerinde hoşgörü en önemli davranışlardan biridir.

( ) İnsanlar fiziksel ve duygusal olarak farklıdırlar.

( ) İnsanlar için beslenme, barınma ve giyinme gibi ihtiyaçlar zorunludur.

( ) Deprem tahliye çantasında el feneri bulunması gerekir.

3. Aşağıdakilerden hangisi insan yapısı değildir?
a- ) ev b- ) otomobil
c- ) tavuk d- ) trafik lambası

4. Aşağıdakilerden hangisi bir doğal unsur değildir?
a- ) dağ b- ) silgi c- ) taş ağaç

5. Aşağıdaki duygulardan hangisi olumlu değildir?
a- ) Sevgi b- ) Özlem c- ) Şefkat d- ) Nefret

6. Aşağıdakilerden hangisi resmi kimlik belgemizde bulunmaz?
a- ) Doğum tarihi b- ) Doğum yeri
c- ) Duygusal özellik d- ) Baba adı

7. Aşağıdakilerden hangisi bireylerin oluşturduğu en küçük toplum birimidir?
a- ) Aile b- ) Bölük c- ) Takım d- ) Mahalle

8. Aşağıdakilerden hangisi duygusal özelliktir?
a- ) Boyum b- ) Hediye almaktan hoşlanmak
c- ) kilom d- ) Saç rengim

9. Sorunlarımızı anlatmak için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?
a- ) Güzel konuşmalıyız
b- ) Beden dilimizi kullanmalıyız
c- ) Yerinde ve zamanında anlatmalıyız
d- ) Öfkeli konuşmalıyız

10. Herhangi bir şahsın soyunu gösteren çizelge veya ağaç tarzındaki şemaya ne denir?
a- ) Ağaç şeması b- ) Soy defteri
c- ) Soy ağacı d- ) Büyük ağaç

11. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu ihtiyaçlarımızdan değildir?
a- ) barınma b- ) giyinme c- ) tatil d- ) gıda

12. Alış verişlerde aldığın ürünlerde aşağıdakilerden hangisine dikkat edersin?
a- ) pahalı olmasına b- ) ucuz ve kaliteli olmasına
c- ) çabuk bozulmasına d- ) kalitesiz olmasına

13. Doğal afet sonrası hangi kurum insanlara yardım eder?
a- ) Yeşilay b- ) Çocuk Esirgeme Kurumu
c- ) Türk Hava Kurumu d- ) Kızılay

Ödev Kalemi indir

4. Sınıf Matematik Dersi Problemler

1. 6 yıl sonra Elif ile Melisa’nın yaşları toplamı 29 olacaktır. Elif’in bugünkü yaşı 8 olduğuna göre, Melisa’nın bugünkü yaşı kaçtır?

2. Büşra’nın 218, Nazlı ise 194 cevizi vardır. Büşra, cevizlerinin sayısının arkadaşıyla eşit olmasını istiyor. Cevizlerin eşit olması için Büşra arkadaşına kaç ceviz vermelidir?

3. Zeynep, ders çalışırken 7 dakikalık bir mola veriyor. Zeynep, molasının 98 saniyesini bitirdiğine göre, Zeynep’in derse başlamasına kaç saniye vardır?

4. Ax(7×8)=8x(0xB) olduğuna göre AxB kaçtır?

5. 3475 sayısının 13 katı kaç eder?

6. 717 sayısında bulunan 7 sayılarının basamak değerleri çarpımı kaçtır?

7. Bugünkü yaşları toplamı 18 olan iki kardeşin 3 yıl sonraki yaşlarının 2 katı kaçtır?

8.Tanesi 320 kuruş olan kalemlerden 5 tane alan Elvan, bakkal amcaya kaç TL ödemiştir?

9. Ali’nin aklından tuttuğu sayının 4 katının 20 fazlası 200 ise Ali’nin aklından tuttuğu sayı kaçtır?

10. Kasım ayında Safiye 561 sayfa okumuş. Azize, Safiye’den 36 sayfa eksik okuduğuna göre Azize kaç sayfa kitap okumuştur?

11. Bir çıkarma işleminde eksilen 2872, kalan 1927 olduğuna göre çıkan kaçtır?

12. Bir çıkarma işleminde fark 2366’dır. Çıkan 300 azaltılırsa yeni fark kaç olur?

13. Bir çıkarma işleminde fark 623’tür. Eksilen 45 artırılırsa yeni fark kaç olur?

14. Babam 1972 yılında doğmuştur. Şimdi kaç yaşındadır?

15. 2673 fazlası 4525 olan sayı kaçtır?

16. 400-25>A eşitsizliğinde A yerine yazılabilecek en büyük sayı kaçtır?

Ödev Kalemi indir

4. Sınıf Türkçe Dersi Okuduğunu Anlama

İki Tekerlekli Bisiklet
Enes’in en büyük isteği iki tekerlekli bisiklet sürmekti. Annesi bunun çok zor olmadığını, çalışırsa başarabileceğini söylüyordu. 4. sınıfa başlayacağı yaz kararını verdi. Babası da onu desteklemek için, ona mavi, büyük ve iki tekerlekli bir bisiklet almıştı. Enes’e evlerinin yakınlarındaki parkta çalışmalara başladı. Bir günün sonunda çalışmalarının karşılığını aldı ve en büyük isteğini gerçekleştirmenin sevinciyle eve döndü.

1. Enes’in en büyük isteği neydi?

……………………………………………………………………………………..……

2. Enes nerede çalıştı?

……………………………………………………………….……………………………

3. Enes iki tekerlekli bisiklet sürmeyi ne zaman öğrendi?

……………………………………………………………………………………………

4. Babası Enes’e nasıl bir bisiklet aldı?

…………………………………………………..………………………………………

5. Babası Enes’e niçin bisiklet aldı?

………………………………………………….…………………………………………

6. Enes’e bisiklet sürmenin zor olmadığını kim söyledi?

………………………………………………….…………………………………………

7. Bu metnin konusu nedir?

…………………………………………………………………………………………

8. Bu metnin bize verdiği mesaj (ana fikir) nedir?

………………………………………………………….…………………………………

Bilge, günlerdir aynı şeyi düşünüyordu. Büyüyünce hangi mesleği seçeceğine karar verememişti. Önce bütün meslekleri tanıması gerektiğini düşündü. Bunun için okul çıkışlarında kütüphanede araştırma yaptı. Çevresindeki meslekleri gözlemledi. Çalışma ortamlarını araştırdı. Sonra derslerinde hangi konulara daha çok ilgi duyduğunu saptadı. Böylece kararını vermiş oldu. Bilge, kimyager olacaktı.

Yukarıdaki metni dikkatlice okuyunuz. Metinle ilgili aşağıdaki bölüme 5N1K soruları hazırlayınız. Hazırladığınız soruları cevaplayınız.

NE?……………………………………………………………………………………

Cevap: ………………………………………………………………………………

NEREDE?…………………………………………………………………….

Cevap:…………………………………………………………………………………

NE ZAMAN?:……………………………………………………………………

Cevap:…………………………………………………………………………………

NASIL?:……………………………………………………………………………

Cevap:…………………………………………………………………………………

NİÇİN?:……………………………………………………………………………

Cevap:…………………………………………………………………………………

KİM?:…………………………………………………………………………………

Cevap:…………………………………………………………………………………

Metnin Konusu:…………………………………………………………………

 Aşağıdaki anahtar kelimeleri kullanarak kısa bir yazı yazınız.
“Ödev, çalışkan, uyku”

………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

Ödev Kalemi indir

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Maddeyi Tanıyalım

1. Aşağıdakilerden hangisi cisim değildir?
a- ) altın b- ) yüzük c- ) bilezik d- ) küpe

2. Katı maddelerin biçimlerini değiştirmek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
a- ) ısıtma b- ) soğutma c- ) eritme d- ) kırma

3. Yanan bir odunun, paslanan bir demirin yapısı değişir. Bu olaylar aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?
a- ) donmaya b- ) erimeye
c- ) bozunmaya d- ) çürümeye

4. Aşağıdakilerden hangisi bir çözelti değildir?
a- ) tuzlu su b- ) limonata c- ) kola d- ) su

5. Aşağıdaki sıvılarla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Sıvılar akıcıdır. b- ) Hacimleri değişebilir.
c- ) Konuldukları kabın şeklini alır.
d- ) Biçimleri değişebilir.

6. Aşağıdakilerden hangisi doğal bir maddedir?
a- ) petrol b- ) cam sürahi
c- ) kapı d- ) çöp kovası

I. Suyun donması II. Mumun erimesi
III. Suyun buharlaşması
IV. Su buharının yoğunlaşması
7. Yukarıdaki olayların hangi ya da hangilerinde madde dışarıdan ısı almıştır?
a- ) Yalnız III b- ) I ve IV
c- ) III ve IV d- ) II ve III

8. İçinde taş bulunan dereceli silindirin hacmi 300 mL’dir. İçindeki taş çıkarıldığında hacmi 265 mL’ye düşmüştür. Buna göre taşın hacmi kaç mL’dir?

9. Bir bardak suyun içine bir parça buz atılmıştır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a- ) Buz ısı verir. b- ) su ısı alır.
c- ) Her iki maddenin de sıcaklığı artar.
d- ) Her iki maddenin de sıcaklığı azalır.

10. Aşağıdakilerden hangisi madde değildir?
a- ) toprak b- ) su c- ) hava d- ) ışık

11. Aşağıdakilerden hangisi maddeyi etkileyen doğa olayları arasında yer almaz?
a- ) rüzgâr b- ) erozyon c- ) yağışlar d- ) inşaat
12. Kütle için aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? a- ) Uzayda kapladığı yerdir.
b- ) Ölçülebilen madde miktarıdır.
c- ) Kütle ölçüsü birimi litredir.
d- ) Düzgün olmayan maddelerin kütlesi dereceli silindirde ölçülebilir.

13. Demir tozu ve kum karışımını ayırt etmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmalıdır?
a- ) eleme b- ) mıknatısla çekme
c- ) süzme d- ) buharlaştırma

14. Hacim birimi olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a- ) kilogram b- ) gram c- ) metre d- ) litre

15. Katı, sıvı ve gaz hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
a- ) Sıvılar bulundukları kabın şeklini alır.
b- ) Gazların belirli bir şekli ve hacmi yoktur.
c- ) Katıların belli bir şekli vardır.
d- ) Sıvılar bulundukları ortama dağılır.

16. Aşağıdakilerden hangisi saf maddedir?
a- ) tuz b- ) çikolata c- ) limonata d- ) ayran

17. Aşağıdaki maddelerden hangisi ısı verdiğinde donmaz?
a- ) kola b- ) su c- ) ayran d- ) şeker

18. Aşağıdakilerden hangisi doğa olaylarının etkisi sonucu oluşmamıştır?
a- ) Peribacaları b- ) Pamukkale travertenleri
c- ) Bodrum Kalesi d- ) Erozyon

19. Aşağıdakilerden hangisi yarı saydam bir maddedir?
a- ) porselen b- ) buzlu cam
c- ) cam bardak d- ) tahta

20. Buharlaştırarak ayırma yöntemiyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
a- ) Maddenin sıvı içinde olması gerekir.
b- ) Soğutulması gerekir.
c- ) Isıtılması gerekir.
b- ) Sıvının buharlaştırılması gerekir.

21. Aşağıdakilerden hangisinde buharlaşma olayı görülmez?
a- ) Çamaşırların kuruması.
b- ) Demlikten buhar çıkması.
c- ) Kardan adamın erimesi.
d- ) Bulutların oluşması.

Ödev Kalemi indir

4. Sınıf Türkçe Dersi Yazım Kuralları -de -mi -ki Ekleri Ödevi

1. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları, ayrı yazılan “de” ya da bitişik yazılan “de” den uygun olanıyla tamamlayınız.
 Elim_____ makas vardı.
 Ödevin_____ yine eksiklikler var.
 Biz_____ söylediğiniz üründen yoktur.
 Filmi sizin_____ görmenizi isterim.
 Bu bahar_____ yanına gelemedim anne.
 Selami’yi yol_____ gördüm.
 Bizim sokağı_____ kazmaya başladılar.
 Başım_____ büyük bir ağırlık hissediyorum.
 Yeme_____ yanında yat.
 Saat sekiz_____ buluşalım.
 Ali_____ bizimle gelecekmiş.
 Bahçemiz_____ küçük bir havuz_____ var.
 Arkadaşın_____ sen_____ çok akıllısınız.
 Kitabını araba____ unutmuş.
 Oralara_____ çekirge sürüsü gelmiş.
 Masa_____ reçel_____ varmış.
 Yeryüzün_____ sanatsız bir toplum yoktur.

2. Aşağıdaki cümlelerden “ki” nin yazılışı bakımından doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız.
(__) Öyle etkileyici konuştuki herkes hayran kaldı.
(__) Yerdeki ekmek parçasını alır mısın?
(__) Saçlarında ki tokayı yeni almış.
(__) Anladım ki sözleri yalanmış.
(__) Benim gözlerim kahverengi, seninki ne renk?
(__) Karşıda ki evi boyadılar.

3. Aşağıdaki cümlelerden “mi” nin yazılışı bakımından doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız.
(__) Bir bardak su verirmisin?
(__) Hemen gidiyor musun?
(__) Hey, çocuk, buraya bakar mı sın?
(__) Bu dükkana ben bak mıyorum.

4. Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışı olanların başına ( – ) olmayanların başına ( + ) koyunuz.
(__) Oraya gitme demedimmi sana.
(__) Kitabı okudun mu ki yorum yapıyorsun?
(__) Arabamı tamire verdim, seninkini kullanabilir miyim?
(__) Sormadınki bilesin.
(__) Hasan, memleketinde değilmi?
(__) Sevdim mi tam severim.

5. Aşağıdaki metinde yanlış yazılan özel adların altlarını çiziniz.
Atatürk, 27 aralık 1919’da ankaraya geldi. Bu tarihten sonra da kurtuluş savaşını ankaradan yönetti. Büyük zaferlerin kazanılmasından sonra düşman devletleri ile türkiye arasında başlayan barış görüşmeleri uzun tartışmaların ardından son buldu. 24 temmuz 1923 tarihinde Lozan barış antlaşması imzalandı. Böylece türkiye uzun yıllardan beri süren savaşlardan çıkmış, bağımsız bir devlet olduğunu bütün dünyaya kabul ettirmiş oluyordu.

6. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları, ayrı yazılan “ki” ya da bitişik yazılan “ki” den uygun olanıyla tamamlayınız.
 Dalda_____ kuşu uçurdum.
 Şu ev bizim_____.
 Görüyorum_____ resimle ilgili konuşuyorsunuz.
 Sende_____ azim bende olsa dünyayı altüst ederim.
 Sen_____ hep çalışmamı istedin.
 Erken yatalım_____ sabaha dinç kalkalım.
 Masada_____ kalem benim.
 Kitap oku_____ kültürlü olasın.

7. Aşağıdaki cümlelerdeki “mi” nin yazılışı yanlış ise cümlenin doğru halini yanına yazınız.
 Dişlerinizi düzenli şekilde fırçalıyormusunuz?
( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

Anneanne, bana şeker alır mısın?
( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
Daha önce böyle bir oyun görme mişmiydin?
( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

Sen geldinmi hemen gideriz.
( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . )

Benimlemi geleceksin?
( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . )

Yavaşmı yavaş konuşuyor.
( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

Çalıştınmı başarıyorsun.
( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

8. “Dün pazardan peynir aldım.” Cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
a-) Nereden? b-) Niçin? c-) Ne? d-) Ne zaman?

Ödev Kalemi indir

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ödev

1. Aşağıdakilerden hangisi ara yönlerdendir?
a- ) doğu b- ) kuzey doğu c- ) batı d- ) güney

2. Hava tahminleri nerede yapılır?
a- ) Tarlalarda b- ) Tren istasyonları
c- ) Baz istasyonları d- ) Meteoroloji istasyonları

3. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçlarımızdan değildir?
a- ) yemek b- ) barınma
c- ) ısınma d- ) oyuncak

4. Aşağıdakilerden hangisi ana yöndür?
a- ) Kuzey Doğu b- ) Batı
c- ) Güney Doğu d- ) Güney Batı

5. Aşağıdakilerden hangisi çevremizde yer alan beşeri unsurlardandır?
a- ) otel b- ) orman c- ) ova d- ) dağ

6. Hangisi doğal afetlerden değildir?
a- ) deprem b- ) sel c- ) gökkuşağı d- ) çığ

7. Aşağıdakilerden hangisini alışverişten sonra mutlaka almalıyız?
a- ) fatura b- ) poşet
c- ) alışveriş listesi d- ) market arabası

8. Aşağıdakilerden hangisinin deprem çantasında bulunması gerekmez?
a- ) el feneri b- ) kitap c- ) yiyecek d- ) su

9. Aşağıdaki olaylardan hangisi hava olayları arasında yer alır?
a- ) deprem b- ) yağmur c- ) dağ d- ) ırmak

I. boyum II. göz rengimiz III. Korku
10. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri fiziksel özeliklerimizdendir?
a- ) Yalnızca I b- ) yalnızca II
c- ) I ve II d- ) II ve III

11. Bir yerin kuş bakışı görünüşünün, kaba taslak kağıda çizimine ne denir?
a- ) atlas b- ) çizim c- ) kroki d- ) adres

12. İnsanlar tarafından yapılan yapılara beşeri unsur denir. Bu tanıma göre hangisi beşeri unsur değildir?
a- ) Peribacaları b- ) Kızkulesi
c- ) Topkapı Sarayı d- ) Anıtkabir
13. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları, kutu içindeki uygun sözcüklerle tamamlayınız.

garanti belgesi – ihtiyaçlarımız – deprem – aile
bütçesi – kroki – pusula – plan – doğal – kuzeyi – hava

 Bir yerin kuşbakışı görünüşünün kağıt üzerine kabataslak çizilmesine ……………..denir

 Yer kabuğunda meydana gelen titreşim ve sarsıntılara ………………. denir.

 Sıcaklık, yağış, nem, rüzgar birer ………… olayıdır.

 Depremin zararlarından korunmak için ……………… yapmalıyız.

 Bir ailenin belirli bir zamandaki gelir ve giderlerini gösteren listeye………………………………..denir.

 Deniz ve orman …………………………. Unsurdur

 ……………….. yönümüzü bulmaya yarayan bir araçtır

 Pusulanın renkli ucu daima ……………….. gösterir.

 Alışveriş yaparken…………………………..öncelik vermeliyiz.

 Buzdolabı alırken mutlaka ………………………………………………………almalıyız.

14. Aşağıdaki cümlelerde doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harflerini koyunuz.
(…..) Güneşin doğduğu tarafa kuzey denir.

(…..) Kuzey ile doğu arasında kalan ara yöne kuzeydoğu denir.

(…..)İsteklerimiz ihtiyaçlarımızdan önce gelir

(…..) Türkiye Devleti’nin yönetim şekli Cumhuriyet’tir.

(…..) Farklı kültürlerin varlığı bizim için bir zenginliktir

“Samsun-  –Erzurum –  ”
15. Yukarıda Mustafa Kemal’in, Kurtuluş Savaşı’nda sırasıyla gittiği iller verilmiştir.  işareti olan yerlere sırasıyla hangi iller gelmelidir?
a- ) Ankara-Sivas b- ) İzmir-Amasya
c- ) Ankara- Amasya d- ) Amasya-Sivas

Ödev Kalemi indir

4. Sınıf Matematik Dersi Problemler

1. Mustafa Kemal Samsun’a gittiğinde kaç yaşındaydı?

2. Mustafa Kemal Atatürk kaç yaşında öldü?

3. Cumhuriyet kaç yıl önce ilan edildi?

4. TBMM kaç yıl önce açıldı?

5. Mustafa Kemal Atatürk, şimdi yaşasaydı kaç yaşında olurdu?

6. Kaç yaşındasın? Hesaplayarak bul.

7. Mustafa Kemal Atatürk, senin doğumundan kaç yıl önce doğmuştur?

8. 2025 yılında kaç yaşında olacaksın?

9. Birinci dünya savaşı biteli kaç yıl oldu?

10. 3462 sayısındaki 4 ile 2 rakamları yer değiştirirse oluşan yeni sayı ile ilk sayının farkı kaç olur?
11. Dört basamaklı en büyük çift doğal sayıda ile üç basamaklı en büyük doğal sayının farkı kaçtır?

12. 3644-349= İşleminde eksileni 24 artırır, çıkanı 8 azaltırsak fark kaç sayı büyür?

13. Tatile giderken birinci gün 302 km, ikinci gün 248 km yol gittik. Toplam yolumuz 1527 km olduğuna göre, ne kadar yolumuz kaldı?

14. Yaz tatilinde 3128 sayfa kitap okudum. Birinci ay 835 sayfa, ikinci ay 952 sayfa okuduğuma göre üçüncü ay kaç sayfa okudum?

15. Bir çıkarma işleminde ekilsen sayı 7618, fark ise 192 ise çıkan sayı kaçtır?

16. 56 kişilik sınıfımızda 29 erkek olduğuna göre sınıfımızdaki kız öğrenci sayısı kaçtır?

17. Annemin maaşı 1480 TL, babamın maaşı 1750 TL’dir. 550 TL ev kirası, 435 TL doğalgaz parası verdikten sonra maaşların toplamından geriye kaç TL kalır?

18. Okulumuzun bahçesindeki 216 ağacın 68 tanesi budandığına göre budanmayan kaç ağaç kalmıştır?

19. 8235-4547<A eşitsizliğinde A yerine yazılabilecek en küçük sayı kaçtır?

Ödev Kalemi indir

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Madde Test

1. Maddenin sadece duyu organlarımızı kullanarak bilgi sahip olduğumuz özelliklerine görülebilir ve hissedilebilir özelikler denir. Buna göre aşağıdakilerden üçlü bir grup oluşturduğumuzda hangisi dışarıda kalır?
a- ) kütle b- ) tat c- ) renk d- ) sertlik

2. Mıknatısın doğal bir çekim gücü vardır. Bu doğal çekim gücü bazı maddeleri etkiler. Böylece o maddeler mıknatısa doğru hareket eder, mıknatısa yapışır. Buna göre aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır? a- ) Mıknatıs bütün maddeleri çekmez.
b- ) Mıknatıs toplu iğne, çivi gibi bazı maddeleri çeker.
c- ) Mıknatıs suda batan maddeleri çekmez.
d- ) Mıknatısın özel bir çekim gücü vardır.

3. Mine ağzına kadar kum doldurduğu bir şişede suya da yer kaldığını görünce bir sonuca vardı. Mine yaptığı bu deneyden hangi sonuca varmıştır? a- ) Sıvılar konuldukları kabı tamamen doldururlar.
b- ) Küçük taneli katıların belli bir şekli yoktur
c- ) Sıvılar konuldukları kabın şeklini almazlar.
d- ) Küçük taneli katılar konuldukları kabı tamamen doldurmaz.

4. Aşağıdaki maddelerden hangisi cisim olamaz? a- ) demir b- ) bakır c- ) oksijen d- ) odun

”Parfüm sıkıldığında kokusunun odayı doldurması, yemek kokusunun evin her tarafına yayılması”
5. Yukarıda sıralanan olayların temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a- ) Gazların bulundukları ortama yayılması
b- ) Sıvıların bulundukları kabın şeklini alması.
c- ) Gazların hal değiştirmesi.
d- ) Küçük taneli katıların sıvılara benzer davranması.

I. Yelpazenin yüzümüze bıraktığı serinlik hissi.
II. Kapı ve camları açık odada yüzümüze vuran akım. III. Taşıtların tekerleğinin gergin durması. 6. Yukarıdakilerden hangisi havanın varlığını kanıtlar?
a- ) I, II b- ) II, III
c- ) Yalnız II d) I, II, III

7. Aşağıdakilerden hangisinde sıvı ve küçük taneli katılar bir arada verilmiştir?
a- ) toz şeker – hava b- ) su – tuz
c- ) kum – un d- ) un – mercimek

10. Annemizin pasta yaparken kullandığı kaşık, fırın ve unun özellikleri sırasıyla hangi seçenekte verilmiştir?
a- ) eşya- malzeme- alet b- ) malzeme- alet- eşya
c- ) alet – eşya- malzeme d- ) alet- malzeme-eşya

11. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde evlerimizdeki pencerelerin camdan yapılma nedeni açıklanmıştır?
a- ) Temizlenmesi kolay olduğundan. b- ) Saydam olduğundan.
c- ) Güzel göründüğünden. d- ) Sağlam olduğundan.

12. Nesnelerin yapımında yanlış madde kullanılırsa elde edilen ürün etkili, güvenli ve kullanışlı olamaz. Aşağıdaki ürünlerden hangisi uygun bir madde ile yapılmıştır? a- ) çelik çanta b- ) ağaçtan testere
c- ) plastikten çadır d- ) plastikten otomobil

13. Aşağıdakilerden hangisi katı maddelerin özelliklerinden değildir? a- ) Akışkandır. b- ) Bir şekli vardır.
c- ) Sıkıştırılamaz.
d- ) Dışarıdan etki aldıklarında şekilleri değişir.

14. Gazların varlığını aşağıdaki olaylardan hangisi bize anlatmaz? a- ) Balonun şişmesi.
b- ) Nefes aldığımızda göğüs kafesimizin şişmesi c- ) Yelpazeyi salladığımızda saçlarımızın uçması.
d- ) Yağmurun yağması.

15. ”Gazlar çok küçük aralıklardan sızabilirler. Bu nedenle gazları bir yere hapsetmek zordur. Aşağıda verilen durumlardan hangisi gazların bu özelliğine uymaz? a- ) Bisiklet tekerinin bir süre sonra inmesi.
b- ) Sınıfa astığımız balonun havasının kendiliğinden inmesi.
c- ) Birbirinin içine geçen soba borularının duman sızdırması.
d- ) Güneşe asılan çamaşırların kuruması.

16. Bir ürünü üretirken maddelerin özelliklerinden yararlanırız. Aşağıdakilerden hangisi gazların sıkıştırılması özelliğinden yararlanılarak elde edilen bir üründür? a- ) içecekler b- ) spreyler
c- ) diş macunu d- ) konserveler

Ödev Kalemi indir

4. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri – 4 Sınıf Türkçe Dersi yarıyıl Tatil Ödevi – 4 Sınıf Türkçe Ara Tatil Ödevi

Atatürk, güzel sanatların her dalına ilgi duyardı. Güzel sanatlarda kazanılacak her başarının Türk ulusunun, diğer uluslarca tanınmasını kolaylaştıracağını söylüyordu. Çünkü sanat insanların bir arada yaşamasını sağlayacak ortak bir dildi.

1. Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
a- ) Atatürk’ün güzel sanatları sevdiğine
b- ) Güzel sanatların milletimizin tanınmasına katkı sağlayacağına
c- ) Atatürk’ün, sanatçılara ödül verdiğine
d- ) Sanatın, barış içinde yaşayan insanların ortak dili olduğuna

2. Paragraftaki altı çizili ifade için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a- ) Sebep – sonuç ilişkisi kuran bir ifadedir.
b- ) Önem belirten ifadedir.
c- ) Farklı düşünmeye yönlendiren bir ifadedir.
d- ) Tanımlayıcı bir ifadedir.

3. Mustafa Kemal’i düşünüyorum
Ölmemiş bir kasım sabahı!
Yine bizimle beraber her yerde
Yaşıyor dört köşesinde vatanın
Yaşıyor damar damar yüreklerde.
Yukarıdaki şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) ölüm acısı b- ) Atatürk sevgisi
c- ) vatan sevgisi d- ) yürek acısı

4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrı yazılması gereken “de” bitişik yazılmıştır?
a- ) Çarşıdan bir çiftde çorap al.
b- ) Bütün misafirler bahçede toplandılar.
c- ) Metehan’la yolda karşılaştım.
d- ) Bu kitap sende kalabilir.

5. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sesteşi yoktur?
a- ) çay b- ) gül c- ) ay d- ) kök

6. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte diğerlerinden daha sonra yer alır?
a- ) dergi b- ) kitap c- ) gazete d- ) sözlük

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sebep – sonuç” ilişkisi yoktur?
a- ) Servisi kaçırdığım için ilk derse yetişemedim.
b- ) Erken kalkmalıyım çünkü uçağa yetişmem gerekiyor.
c- ) Futbol oynamayı çok seviyorum.
d- ) Telefonumun şarjı bittiği için arayamadım.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “zayıf” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır?
a- ) Kaya, esmer, zayıf bir çocuktu.
b- ) Yücel, yöneticilik bilgisi ve yeteneği zayıf bir insandır.
c- ) Bu binaların temeli çok zayıfmış.
d- ) Geçen hafta olduğumuz sınavdan zayıf aldım.

9. Aşağıdaki kelime çiftlerin hangisi anlam ilişkisi yönüyle diğerlerinden farklıdır?
a- ) fikir – düşünce b- ) zorluk – güçlük
c- ) siyasi – siyasal d- ) lider – memur

10. “Cumhurbaşkanı, cumhuriyetle yönetilen ülkelerde devlet başkanı ……….”
Cümlesinin sonuna aşağıdaki kelimelerden hangisinin getirilmesi uygun olur?
a- ) sadece b- ) demektir
c- ) her zaman d- ) özellikle

11. “Atatürk kitap okumayı çok severdi, ………edebiyat, tarih ve Türk dili ile
ilgili eserleri okurdu.”
Cümlesini aşağıdaki kelimelerden hangisi ile tamamlamak uygun olur?
a- ) özellikle b- ) sadece c- ) daima d- ) mutlaka

12.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?
a- ) Onu soğuk bir kış günü yolda buldum.
b- ) Derslerinize mutlaka düzenli çalışın.
c- ) İnsanları sevmeyi öğrenmek çok büyük bir erdemdir.
d- ) Afyon da Erzurum kadar soğuk olur.

13.Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel yargı içerir?
a- ) Atatürk Selânik’te doğmuştur.
b- ) Atatürk, 10 Kasımda vefat etmiştir.
c- ) Bence sınıfta Atatürk ile ilgili en güzel şiiri İlayda yazdı.
d- ) Ben şiir yazma yarışmasına katılmadım.

14. I. Bir elin nesi var iki elin sesi var.
II. Huylu, huyundan vazgeçmez.
III. Ağaç, meyvesi olunca başını aşağı salar.
IV. Yalnız taştan duvar olmaz.
Yukarıdaki atasözlerinden hangileri aynı anlamdadır?
a- ) I – IV b- ) II – IV
c- ) I – II d- ) III – IV
15.Aşağıdaki atasözleri ile konusu bakımından üçlü bir grup oluşturulursa hangisi dışta kalır?
a- ) Sütle giren huy canla çıkar.
b- ) Huylu huyundan vazgeçmez.
c- ) İnsan yedisinde ne ise yetmişin-de de odur.
d- ) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan.

16. “Proje ödevin çok güzel olmuş ama…..” Cümlesinin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamında bozulma olur?
a- ) bir sonucu yok. b- ) sunumun iyi değil.
c- ) ben incelemedim. d- ) bazı küçük hataların var.

17.I. Bu bisiklet en fazla yüz elli TL eder.
II. Aşağı yukarı o gideli üç haftadan fazla oluyor.
III. Oldum olası ciddiyetsiz kişileri hiç sevmem.
IV. Kuzu taş çatlasa on yedi kilo gelir.
Yukarıda numaralandırılmış cümlelerdeki altı çizili sözlerden hangileri yakın anlamlıdır?
a- ) I ve II b- ) I ve IV
c- ) I, II ve II d- ) II ve IV

18.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, yanlış kullanılmıştır?
a- ) Yaptıklarını duyunca gözlerime inanamadım.
b- ) Anlatılanları can kulağıyla dinliyordu.
c- ) Telâştan elim ayağıma dolaşıyor.
d- ) Masanın üzerinde duran kitaba şöyle bir göz gezdirdim.

19.Aşağıdaki deyimlerden hangileri zıt anlamlıdır?
a- ) ağız birliği etmek – hep bir ağızdan konuşmak
b- ) kaşlarını çatmak – surat asmak
c- ) kulak asmamak – kulak ardı etmek
d- ) suya sabuna dokunmamak – her işe burnunu sokmak

20. “Ak gün ağartır, kara gün karartır.”
Atasözündeki altı çizili kelimeler, anlam bakımından nasıl bir ilişki içindedir?
a- ) terim b- ) eş anlamlı
c- ) zıt anlamlı d- ) yakın anlamlı

^Ben öğretmenim. ”Öğretmenim!” diyen her sesle coşarım. Ben öğretmenim! Her el öpenim olanda bir ölür, bin yaşarım. Ben öğretmenim; her düşünen kafada biraz vefa ararım. Selam vermeyen Fatma’yla emeğime yanarım. Öyle geniştir ki iyimserlik ölçüm, vefasızlığın adını, zamansızlık koyarım. Başarı merdivenine çocukla tırmanırım. Mutsuz olan Ayşe’de mutsuzluğu yaşarım. Kaderim bu benim, sevgiyi paylaşırım.^
21. Paragrafta geçen, “Selam vermeyen Fatma’yla emeğime yanarım.” cümlesiyle anlatılmak istenen nedir?
a- ) Fatma adlı öğrencinin saygısızlığı
b- ) Bazı öğrencilere kırgın olduğu
c- ) Olumsuz sonuçlara üzüldüğü
d- ) Öğrencilerinden anlayış beklediği

“ Gürsulu kasabasında “Kendinden yana Halime” adında bir kadın yaşardı. Halime Kadın her konuda yalnız kendi çıkarlarını gözetirdi. Kasabada şenlik, düğün, ölüm, doğum gibi olaylar olunca, evinden çıkmazdı. Hiç kimsenin acısını ve sevincini paylaşmak istemezdi. Kendinden ve tek oğlundan başka hiç kimseyi sevmezdi.
22. Parçaya göre, Halime Kadın için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a- ) Özverili b- ) Bencil c- ) Duyarsız d- ) Uyumsuz

“Öylesine tatlı, öylesine huzurlu bir geceydi: bir yanda ciğerlerimizi dolduran ıhlamur kokusu, diğer yanda ıhlamur ağaçlarının dalları arasında bizi süzmekte olan Aydede ve yanı başımızdan akan dereciğin çağıltısı… “
23. Parçada hangi duyumuzla ilgili ayrıntıya yer verilmemiştir?
a- ) Dokunma b- ) İşitme c- ) Görme d- ) Koklama

“Oturduğum apartmanın altında bir sütçü, onun karşısında iki marangoz vardır. Marangozlara hiç işim düşmedi. Nasıl geçindiklerine şaşar kalırım. Akşamlara dek uğraşırlar. Demek herkes benim gibi değil. Öyle ya tam kırk sekiz senedir marangoza işim düşmedi. İstanbul’da marangoza işi düşecek insanlar olmasına şaşar kalırım. Şu İstanbul denilen yerde kim bilir kaç marangoz vardır?”
24. Yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a- ) Şikayet ettiği b- ) Merak ettiği
c- ) Tembel olduğu d- ) Marangozları sevmediği
Sökülsün, dağların buzu sökülsün
Öne insin çöl ovaya dökülsün
Erzurum Dağı’nın karı çekilsin
Ak koyunlar yürüsün de gidelim.
25. Şairin asıl söylemek istediği nedir?
a- ) Bütün dağların karla kaplı olduğu
b- ) Erzurum Dağı’na çok kar yağdığı
c- ) Yöre halkının hayvancılık yaptığı
d- ) Yola uygun bir zamanda çıkmak gerektiği

Ödev Kalemi indir

4. Sınıf Türkçe Dersi 15 Tatil Ödevleri – 4 Sınıf Türkçe Dersi yarıyıl Tatil Ödevi – 4 Sınıf Türkçe Ara Tatil Ödevi

Her taraf karla kaplıydı o gün. Özkan, bir saat yolu ne pahasına olursa olsun yürümek zorundaydı. Çünkü okuduğu okul, tepenin ardındaki Sarıgazi köyündeydi. Kendi köylerinde okul yoktu. 0 da ağabeyi gibi beşinci sınıfa kadar o okulda okumak zorundaydı. Yola çıktı, ani-den bir fırtına koptu. Bu fırtınada, dik ve sarp tepeyi patika yoldan yürüyerek aşmak bir hayli zordu. Her gün bir saatte aldığı yolu o gün iki saatte aldı ve okuluna yorgun argın ulaştı.

1. Özkan, okuluna niçin geç ulaşıyor?
a- ) Yorgun olduğu için
b- ) Her taraf karla kaplı olduğu için
c- ) Yolda aniden çıkan fırtınaya tutulduğu için
d- ) Yolu, sarp ve dik tepeden geçtiği için

2. Bu dünyada Âdemoğluyum dersin,
Helâli, haramı durmayıp yersin,
Yeme el malını, er geç verirsin,
İğneden ipliğe sorarlar bir gün.
Dörtlükten çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Kazanmanın zor olduğu
b- ) Helâl kazancın önemli olduğu
c- ) Başkalarının mallarının ödünç olduğu
d- ) İğneden ipliğe bir gün her şeyin hesabının sorulacağı

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi duygusal öğeler içermektedir?
a- ) Sabahlara kadar çalıştık.
b- ) Onun İstanbullu olduğunu öğrendim.
c- ) Tıpış tıpış yürümesine hayran kalırdım.
d- ) Öğrenciler, ilk gün öğretmenlerinin ellerini öptüler.

4. “Doymak nedir bilmeyen” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) ağzı kulaklarına varmak b- ) aç gözlü
c- ) ağızdan kapmak d- ) ağzı kalabalık

5. “Ara sıra, kitapların yerlerini değiştirir. O zaman ben de ona yardım ederim. Ansiklopedi ve sözlük türündeki kitapları bir rafa yerleştiririz. Ders kitaplarını, hikâye ve romanları ayrı ayrı yerlere koyarız………………”
Yukarıdaki paragrafı, aşağıdaki cümlelerden hangisiyle devam ettirirsek, paragrafın anlamında bir değişiklik olmaz?
a- ) Aradığımız zaman da kolayca buluruz.
b- ) Bunlar bizim beğendiğimiz kitaplardır.
c- ) Onları çok sevdiğim için böyle ayırırım.
d- ) Böylece daha çok okumuş oluruz.

6. Beni büyüttün ana,
Beni yürüttün ana,
Göremeyince seni,
Kucaklarım gölgeni.
Dörtlükten, aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?
a- ) Şairi büyüten kişinin annesi olduğu
b- ) Şairi, yürüten kişinin annesi olduğu
c- ) Şairin, annesini göremeyince annesinin gölgesini kucakladığı
d- ) Şairin, annesini göremeyince ağladığı

7. “Bazı kimseler, ele geçiremedikleri imkânlara karşı ilgisiz davranırlar, hatta onları kötülerler. Bu davranışları ile kendi güçsüzlüklerini örtmek istemektedirler.” Anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Kele, köseden yardım gelmez.
b- ) Kedi uzanamadığı ciğere pis der.
c- ) Kedinin boynuna ciğer asılmaz.
d- ) Kedinin kabahatini önüne koyar, öyle döverler.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sebep – sonuç” ilişkisi vardır?
a- ) Geç kaldığı için derse yetişemedi.
b- ) İçeriye girer girmez kardeşini gördü.
c- ) Sevgi dolu şiirler yazdı.
d- ) Annesinden büyük bir şefkat gördü.

9. “Onu tanıdığımdan………..hep aynı heyecan, aynı coşku devam edip
gidiyor, azıcık da olsa………..”
Cümlesinde boş bırakılan yerlere, aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi getirilmelidir?
a- ) beri – eksilmiyor b- ) anda – çoğalıyor
c- ) fazla – artmıyor d- ) ileri – gerilemiyor

10. “Zavallı kuş, birdenbire sendeledi.” Cümlesinde, altı çizili kelimenin yerine aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilirse cümlenin anlamında bozulma olmaz?
a- ) çabucak b- ) ansızın
c- ) hafifçe d- ) kolayca

11. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlük sıralamasında üçüncü sırada yer almaktadır?
a- ) çam b- ) cadde
c- ) camcı d- ) cambaz
12.”Düşenin dostu olmaz.” atasözünde “düşmek” kelimesi, hangi anlamda kullanılmıştır?
a- ) eş sesli b- ) mecaz
c- ) gerçek d- ) terim

13.”Zaman ilerleyince eli ayağına dolaştı.”
Cümlesinde altı çizili ifade ne anlama gelmektedir?
a- ) üzülmek b- ) acımak
c- ) konuşmak d- ) telaşlanmak

14. Gökyüzünden
Bir olta sarkıyor
Aşağı doğru.
Yalnızlığın verdiği
Sıkıntıdan doğma
Umacı umacı.
Kırmızı balıklar
Oltayı yutuyorlar. Yamamura Bocho
Aşağıdakilerden hangisi, şiirde insan özelliği verilen varlıklardan değildir?
a- ) Kayık b- ) İskele
c- ) Gün d- ) Yosunlar

15. Hangi seçenekte nesnel bir yargı vardır?
a- ) Balina memeli bir hayvandır.
b- ) Kelebekler sevimlidir.
c- ) En iyi arkadaşım Ali’dir.
d- ) Balıkesir’i çok seviyorum.

16. “mi” soru eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde bulunmamaktadır?
a- ) Bana bir şarkı söyler misin
b- ) Düşeceğimi anlayınca tuttu elimi
c- ) iki dakika görüşebilir miyiz
d- ) Erzurum’a kar yağdı mı

17. “Karanlık ortalığa inerken bütün memleketi soğuk bir rüzgâr kaplamıştı, kuşlar yazın bitişinden pek memnun olmadıklarından cik cik sesleriyle hüzünlerini dile getiriyorlardı.” Cümlesinde, aşağıdaki duyularımızdan hangisiyle ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir?
a- ) tatma b- ) işitme
c- ) görme d- ) dokunma

18. Aşağıdakilerden hangisi anlamca birbirinin zıddıdır?
a- ) kolay – zor b- ) şekerli – tatsız
c- ) kötü – fena d- ) uzun – ince

“Öğretim kuru, sıkıcı ve ezbere dayalı bilgileri depolamak değil; o bilgileri hayatımızın yaşayan, bize zevk veren bir yönü – hem de vazgeçilmez bir yönü – olarak kavrama ve uygulama sürecidir.“
19. Böyle diyen bir yazar, aşağıdakilerden hangisini söylerse kendisiyle çelişir?
a- ) Öğretim, kişiye tat verebilmelidir?
b- ) Öğretim, hayatımızın bir parçasıdır.
c- ) Ezber, öğrenimi kolaylaştıran bir yöntemdir.
d- ) Sadece depolanmış bilgilerin bir yararı yoktur.

İndirin balkonlardan çocukları,
Haklarıdır baharı yaşamak.
Güneşi görsünler, toprağı görsünler,
Avuçlarında ufalsın toprak.

İndirin balkonlardan çocukları,
Hayatı kılmayın yasak.
Yoksa kentin kafesinde çocuklar,
Ebediyen ağlayacak.”
20. Şiirde, çocukların nasıl yaşamaları isteniyor?
a- ) Doğa ile iç içe b- ) Arkadaşlarıyla birlikte
c- ) Hiç ağlatılmadan d- ) Toprakla oynayarak

Atam, inan isteklerin
Gelecektir yerine
Biz hep beraber ant içtik
Bu büyük eserine.
21. Yukarıdaki dörtlükte vurgulanan hangisidir?
a- ) İnatçılık b- ) Kararlılık
c- ) Tutarlılık d- ) İsteklilik

Ben bir yetim çocuğum
Kavgalardan doğmuşum
Kan içinde büyümüş
Acıyla yoğrulmuşum.
22. Şiirde çocukla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?
a- ) Babasız büyüdüğünden
b- ) Kavgayı sevdiğinden
c- ) Savaş ortamında yaşadığından
d- ) Çok acılar çektiğinden

Gelin canlar bir olalım,
İşi kolay tutalım.
Sevelim, sevilelim
Bu dünya kimseye kalmaz.
23. Yukarıdaki şiirin teması (ana duygu) nedir?
a- ) Birbirimizi koruyalım, sevelim
b- ) Kolay işleri yapalım
c- ) İnsanları birbiriyle tanıştıralım
d- ) Herkes ölecektir.

Ödev Kalemiindir