5. Sinif Türkçe Dersi 1. Dönem 1. Yazili Sorulari ve Cevaplari

5. Sınıf Türkçe Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınav soruları ve cevapları anahtarı değerlendirme test çöz kontrol et
Okumaya devam et

Reklamlar

5. Sinif Türkçe Dersi 30 Soruluk Cevaplı Test

5. Sınıf Türkçe Dersi 30 Soruluk Cevaplı Test Etkinliği Çalışma sayfası kağıdı yaprağı öğrenci çalışma fotokopisi değerlendirme indir bul ara çöz ders konu tekrarı 
Okumaya devam et

5. Sınıf Türkçe Dersi Uçan Türkler Etkinliği

5. Sinif Türkçe Dersi Uçan Türkler Etkinliği ara bul çalış çöz test değerlendirme isimler indir ödev etkinlik çalışma sayfası kağıdı yaprağı, fotokopi ödevleri konu tekrarı ev ödevi yap çalış etkinlik Okumaya devam et

5. Sınıf Türkçe Atatürk Metni ve Test Çalışması

………………………….

            Atatürk, Ankara’daki Orman Çiftliğinde… Otomobille Marmara Köşkünden aşağıya iniyordu. Tam dönemeçte, yol ortasına küçücük bir çocuk oturmuş, toz toprakla oynuyordu.

            Korna çalın şoföre ve bağıran yaverine, çocuk hiç aldırmıyordu. Nihayet yaveri otomobilden atladı. Çocuğu tutup yolun kenarına atmak için hazırlanıyordu ki,

            Atatürk seslendi:

– Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?

– Efendim!.. Çocuk…

– Hayır, Yanlış yapıyorsunuz. Çocuklara sevgi ve şefkatle yaklaşılır, saygıyla konuşulur. Çocuk demek, yarın demektir.

* İlk 4 soruyu metne göre cevaplayınız.

1. Çocuk ne işle uğraşıyormuş?

5. Sınıf Türkçe Dersi 30 Soruluk Test

1. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlam yönüyle diğerlerinden farklıdır?
a- ) Keskin sirke küpüne zarar.
b- ) Körle yatan şaşı kalkar.
c- ) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan kapar.
d- ) Üzüm üzüme baka baka kararır.

2. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
a- ) Yalnız taş duvar olmaz.
b- ) Taş düştüğü yerde ağırdır.
c- ) Birlikten kuvvet doğar.
d- ) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

3. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde altı çizili sözcükler arasında karşıt(zıt) anlamlılık yoktur?
a- ) Az söyle çok dinle.
b- ) Eğri oturalım, doğru konuşalım.
c- ) Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız edersin.
d- ) Gelen gideni aratır.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?
a- ) O gün işe ayaklarını sürüyerek gitmişti.
b- ) Bu malı elden çıkardı.
c- ) O gece deliksiz bir uykuya dalmıştı.
d- ) Şehirlerde birçok okulun bahçesi vardır.

5. ’’İşte, bir taşla iki kuş vurmak diye buna derler.’’ cümlesinde nasıl bir düşünce belirtilmektedir?
a- ) Kuşların taş ile vurulabileceği
b- ) Kuşların tuzakla zor tutulduğu
c- ) İki işin birden başarıldığı
d- ) İşi başarmanın zorluğu

6. ’’Güreşte boyunun ölçüsünü aldı.’’ sözü ile ne anlatılmaktadır?
a- ) Güreş, herkesin yapacağı bir spor değildir.
b- ) Güreşte, yetersiz olduğunu anladı.
c- ) Güreş, boy ölçme sporunun başında gelir.
d- ) Güreşte, boyunu değil kilosunu da tarttı.

7. ’’Göze girmek’’ deyiminin anlamını en iyi belirten seçenek hangisidir?
a- ) Her işte iyi sonuçlar elde etmek
b- ) Davranışları ile sevgi ve güven kazanmak
c- ) Yaptığı işlerde sürekli başarı elde etmek
d- ) Yapılan çalışmalarda dikkatli davranmak
8. Bir malı bir kimseye çok pahalı satmak anlamında kullanılan deyim hangisidir?
a- ) Kazık çakmak b- ) Kazık atmak
c- ) Kazık yemek d- ) Kaz kafalı

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “göz” kelimesi ile yapılmış bir deyim vardır?
a- ) İstanbul, göz alıcı güzelliklere sahiptir.
b- ) İğnenin gözünü güçlükle buldum.
c- ) Gözleri bağlı ebe, saklananları arıyordu.
d- ) Çalışma masamın iki gözü var.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?
a- ) Anılarımı bir kitapta topladım.
b- ) Bağırarak mahalleyi ayağa kaldırdılar.
c- ) Konuşulanları can kulağı ile dinledim.
d- ) Olacaklar sanki içime doğmuştu.

11. Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili kelimelerden hangisi terim anlamıyla kullanılmıştır?
a- ) Masalı bıraktı, şimdi hikaye yazıyor.
b- ) Yüzündeki derin çizgiler yaşını belli ediyordu.
c- ) Dik yokuştan yukarı tırmanarak çıktık.
d- ) Çocukluk anılarını uzun uzun anlattı.

12. ’’kitapları-kendilerine-edilen-öğrencilerin-okumaları-faydalıdır-tavsiye’’ kelimelerinden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sondan ikinci kelime hangisi olmalıdır?
a- ) Kitapları b- ) Okumaları
c- ) Kendilerine d- ) Faydalıdır

13. ’’……………………okulda ders verirler.’’ cümlesinde boş bırakılan yere ,aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilmelidir?
a- ) Öğretmeni b- ) Öğretmenler
c- ) Öğretmenimiz d- ) Öğretmeniniz

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme vardır?
a- ) Öyle bir gösteri yaptı ki hayran oldum.
b- ) Nur topu gibi bir torunları oldu.
c- ) Çocuklar parkta güzel güzel oynuyorlar.
d- ) İşi zamanında bitirmek için sabahlara kadar çalıştı.

15. Aşağıdaki sözcüklerle, anlam ilişkisi bakımından, üçlü bir grup oluşturulduğunda, hangisi dışta kalır?
a- ) Yorgun b- ) Dargın
c- ) Küskün d- ) Kırgın
16. Hangi cümlede küçümseme söz konusudur?
a- ) Yalnızca sen değil, ben de biliyorum.
b- ) Sen sanatı öğren de yapmazsan yapma.
c- ) Onu aradık da bulamadık.
d- ) Para kazanacakmış da ev geçindirecekmiş.

17. Hangi cümlede anlatım bozukluğu yoktur?
a- ) Harun, çok denizde kaldığı için üşümüş.
b- ) Onulmaz bir yaradır ümitsizlik.
c- ) Bu kapıdan, izinsiz hastaneye girilmez.
d- ) Halil Bey, sevilen mahallemizin kişilerindendir.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı vardır?
a- ) Bir an, anahtarı unuttum mu, diye düşündüm.
b- ) Yaptığı ticaretten kâr ettiğini mi söyledi.
c- ) İşin nasıl biteceğini bilemeyiz
d- ) Çalışmaya başladı mı dünyayı unutur.

19. Aşağıdaki hangi cümlede deyim yoktur?
a- ) Sınavın sonucu, arkadaşım için yıkım oldu.
b- ) Akıllı uslu olmak, başarılı olmaya yetmez.
c- ) Mutlu olmak için iyi ve güzel işler yapmalıyız.
d- ) Her şeyi bir kalemde silip atamayız.

20. Hangi cümlede, zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?
a- ) Az veren candan, çok veren maldan.
b- ) Her inişin bir yokuşu vardır.
c- ) Doluya koydum almadı, boşa koydum dolmadı.
d- ) Ahmet deli dolu bir çocuktu.

21. “hava” sözcüğü, hangi cümlede diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
a- ) Uçurtmalar havada birbirine dolaşmıştı.
b- ) Bahar havası insanı aldatıyor.
c- ) Uçak havada yakıt ikmali yaptı.
d- ) Havadan düşen kar taneleri eriyiveriyordu.

22.Hangi cümlede yazım yanlışı vardır?
a- ) Sen ne yaptınki onu kızdırdın?
b- ) Hâlbuki geleceğimi biliyordu.
c- ) Öyle bir koştu ki, rüzgâr gibi!
d- ) Yol açıldı mı ki gidelim.

23.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “renk” sözcüğü, diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
a- ) Tablolarda soğuk renkleri de kullanmak gerekir.
b- ) Bu renklerin, insanları duygulandırmaması mümkün mü?
c- ) Her rengin ayrı bir güzelliği vardır.
d- ) Tartışmalar uzayınca konunun rengi değişti.

24. “meydan” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
a- ) Ahmet Ağa ile köy meydanında karşılaştık.
b- ) Çocuklar, geniş bir meydanda top oynuyorlardı.
c- ) Meydanın boş bir köşesine otomobilini park etti.
d- ) Meydanı boş bulunca istediği gibi konuştu.

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (’) yanlış kullanılmıştır?
a- ) Türkiye, NATO’nun önemli bir üyesidir.
b- ) Mehmet’ler, bu akşam bize gelecekler.
c- ) Ömrün 45’inci yılı da geride kaldı.
d- ) Boncuk’a, sobanın yanında yer ayırdılar.

26. “Eserleri …….; ……. yudumlanırcasına okunurdu.” cümlesinde boş bırakılan yerlere, hangi seçenekteki sözcüklerin getirilmesi uygundur?
a- ) zevkle – âdeta b- ) anlayarak – galiba
c- ) çabuk – mutlaka d- ) kolayca – çünkü

27. Hangi cümlede anlatım bozukluğu vardır?
a- ) Çalışkan insanlar her yerde sevilirler.
b- ) Onların ne dediklerini hatırlamıyorum.
c- ) İnsanlar dünyada mutlu olmak isterler.
d- ) Bizden başka herkes orada toplanmışlardı.

28. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlamı olumludur?
a- ) İşten ayrılmayı düşünmüş değildi.
b- ) Bugün hiç neşeli değildi.
c- ) Salona giren, beklenen kişi değildi.
d- ) Mesleğinde hiç de başarısız değildi.

29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “merak” söz konusudur?
a- ) Bu davranışları ona hiç yakıştırabildiniz mi?
b- ) Seninle daha iyi şartlarda karşılaşmayı ümit ediyorum.
c- ) Akşama doğru dönebileceğimizi sanıyorum.
d- ) Hakkımdaki düşüncelerini bir öğrenebilsem…

30. Aşağıdaki harfleri doğru sıralayınca ne elde edersiniz? (zeka sorusu)

iamhs

a- ) Bir şehir b- ) Bir hayvan
c- ) Bir ülke d- ) Bir alet
e- ) Bir çiçek

Ödev Kalemi indir

5. Sınıf Türkçe Dersi – Dünya Çocukları Şiiri, Türkçe 5 Şiir Etkinliği

Dünya Çocukları

Rengimiz farklı olsun,
Ayrı olsun dilimiz.
Ne de olsa dünyamız,
Ortak gezegenimiz.

Ayrı kıtadan gelip
Hep el ele verelim.
Büyüklere barışı,
Gelin biz gösterelim.

Silahlar gece olsun,
Çiçekler ise gündüz.
Kinleri çoktan sildik,
Hep bir olsun gücümüz.

Sevgi ve dayanışma
Ortak ilkemiz olsun.
Sağlıkla ve özgürce Beytullah HATOĞLU
Gönüller sevgi dolsun. Çocuk Şiirleri Antolojisi

* İlk 3 Soruyu Şiire göre yanıtlayınız.

1. Kimlere barışı gösterelim?
a- ) çocuklara b- ) arkadaşlara
c- ) büyüklere d- ) devletlere

2. Neler ortak ilkemiz olsun?
a- ) sağlık ve mutluluk b- ) çalışmak ve gezmek
c- ) başarı ve zenginlik d- ) sevgi ve dayanışma

3. Şiirin ana duygusu nedir?
a- ) barışa duyulan özlem
b- ) doğaya duyulan sevgi
c- ) arkadaşlığa duyulan özlem
d- ) okumaya duyulan istek

Toros Dağlarının etekleri ta Akdeniz’den başlar. Kıyıları döven ak köpüklerden sonra doruklara doğru yavaş yavaş yükselir.Akdeniz’in üstünde daima top top bulutlar salınır.Kıyılar dümdüz, cilalanmış gibi düz killi topraklardır.Killi toprak et gibidir.Bu kıyılar, saatlerce içe kadar deniz kokar,tuz kokar.Tuz keskindir.Düz killi, sürülmüş topraklardan sonra Çukurova’nın bükleri başlar.Örülmüşcesine sık çalılar, kamışlar, böğürtlenler, yaban asmaları,sazlarla kaplı koyu yeşil,ucu bucağı belirsiz alanlardır bunlar.Karanlık bir ormandan daha yabani! Yaşar KEMAL
İnce Memed

* 4., 5. ve 6. soruu metne göre cevaplayınız.
4. Toros Dağlarının etekleri, kıyılar döven ak köpüklerden sonra nasıldır?
a- ) Doruklara doğru yavaş yavaş alçalır.
b- ) Yeşilliklerle örtülü dümdüz ova şeklindedir.
c- ) Aniden yükselen sık ormanlarla kaplıdır.
d- ) Doruklara doğru yavaş yavaş yükselir.

5. Kıyılar saatlerce içe doğru ne kokar?
a- ) Deniz ve tuz kokar.
b- ) Çiçek ve toprak kokar.
c- ) Toprak ve ot kokar.
d- ) Kekik ve yavşan kokar.

6. Karanlık bir ormandan daha yabani olan nedir?
a- ) Çukurova’nın bükleri
b- ) Çukurova’nın tarlaları
c- ) Çukurova’nın bağları
d- ) Çukurova’nın köyleri

7. “Göz, burun, ağız, boyun” sözcüklerinden hangisi ünlü ile başlayan bir ek aldığında hece düşmesi olmaz?
a- ) göz b- ) burun c- ) ağız d- ) boyun

8. Hangi tümcede “de”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır?
a- ) Sizde sanat tutkusu var.
b- ) Her gecenin birde sabahı var.
c- ) Tozlu yerlerde oynamamalıyız.
d- ) Aç tavuk kendini darı ambarında sanır.

9. Hangi durumlarda büyük harf kullanılması gerekmez?
a- ) tümce başlarında
b- ) soru işaretinden sonra
c- ) kesme işaretinden sonra
d- ) özel adların başlarında

10. Kesme işareti hangi seçenekteki tümcede yanlış kullanılmıştır?
a- ) Türkiye’de çok zengin maden yatakları vardır.
b- ) TBMM’nin kuruluşu kutlandı.
c- ) Karadeniz’in dalgaları tehlikelidir.
d- ) İstanbul’lu gazeteciler toplandı.

11. “Özkan telefonla aradı; ben de sizinle geleceğim dedi.” tümcesinde hangi söz öbeği tırnak işareti içine alınmalıdır?
a- ) ben de sizinle geleceğim
b- ) Özkan
c- ) telefonla aradı d- ) dedi
12. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi kaynaştırma harfi almamıştır?
a- ) örtüsü b- ) zeytini
c- ) kapıyı d- ) yedişer

13. Aşağıdaki sözcüklerin hangisine “-in”eki getirilirse sözcüğün kökünde ses değişimi olmaz?
a- ) tarak b- ) yamaç
c- ) millet d- ) dilek

14. Türkçe sözcüklerde bir hecede aşağıdakilerden hangisinin mutlaka bulunması gerekir?
a- ) Bir ünsüz harf
b- ) Bir ünlü harf
c- ) Bir ünlü bir ünsüz harf
d- ) İki ünsüz harf

“Akarsu’yum yansam da,
Kül olup savrulsam da,
Bazı bazı gülsem de,
Yine gönlüm hoş değil.”
15. Yukarıdaki dizeleri yazan ozan hangi duygular içindedir?
a- ) sevinçli b- ) coşkulu
c- ) hüzünlü d- ) öfkeli

16. “Ayağını yorganına göre uzat.” atasözünde hangi sözcük ünsüz yumuşamasına uğramıştır?
a- ) uzat b- ) göre
c- ) yorganına d- ) ayağını

17. “Dünyada en güzel şey, ana sevgisidir.”tümcesinde büyük ünlü uyumuna uymayan sözcük hangisidir?
a- ) güzel b- ) sevgisidir
c- ) dünyada d- ) ana

18. “Çocuk sevgisi, insan için bir ihtiyaçtır.”tümcesinde hangi sözcükte ünsüz benzeşmesi olmuştur?
a- ) çocuk b- ) insan
c- ) için d- ) ihtiyaçtır

19. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi abecedeki sırasına göre en sonda yer alır?
a- ) başarı b- ) başlık
c- ) başak d- ) başka

20. Bir hecede en çok kaç ünlü bulunur?
a- ) 4 b- ) 3 c- ) 2 d- ) 1

21. “Babam… dün gece Ankara’…. alıp Bursa’…. götürmüşler.” Cümlesindeki boş bırakılan yerlere aşağıdaki şıklardan hangisindeki ekler sırasıyla getirilirse anlam bozulmaz?
a- ) –dan, -yı, -dan b- ) –ı, -dan, -ya
c- ) –lar, -yı, -dan d- ) –ın, -dan, -dan

22. “Ödevlerini yaptın mı” cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır?
a- ) ( ! ) b- ) ( ? ) c- ) ( . ) d- ) ( … )

23. Aşağıdaki eklerden hangisi, isimleri çoğul yapmada kullanılır?
a- ) (-lik) b- ) (-ler) c- ) (-li) d- ) (-sız)

24. “Kesmek” sözcüğü hangi cümlede diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
a- ) Pastadan bir dilim kesti.
b- ) Kırık cam parçaları elini kesti.
c- ) Yaşlı ağacı koca bir baltayla kesti.
d- ) Herkesle selamlaşmayı kesti.

25. Aşağıda verilen karışık haldeki kelimelerden cümleler oluşturup noktalı yere yazınız.
Pek- kitapların- çoğunu- bitirdim- kitaplığımdaki- okuyup
……………………………………………………………………………………………

En- zenginlik- insanın- sağlıklı- dünyada- olmasıdır- büyük
……………………………………………………………………………………………

Geldi- haberler- ama-dedemin-bekliyorduk- sevinçli- hastalık-haberi-biz
……………………………………………………………………………………………

26. Aşağıdaki şiirde geçen “beni” sözcüğünü farklı anlamlarında cümlede kullanınız.
Ah o beni o beni
Saçlar örtmüş o beni
Ben yarimi unutmam
Unutsa da o beni
BENİ:
Birinci anlamı: ………………………………………………………………………………………

İkinci anlamı:
………………………………………………………………………………………

Ödev Kalemi indir

5. Sınıf Türkçe Dersi İnsan Hak ve Özgürlükleri Etkinliği

İnsan hak ve özgürlükleri içinde ‘’özgürce yaşama hakkı’’ en önemli ve anlamlı olanıdır. Çünkü özgürlük, insanların yüzyıllar boyu sû¬ren mücadeleleri sonunda elde edilmişti.

* İlk 3 soruyu bu parçaya göre cevaplayınız.

1. İnsanın en önemli hakkı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Yerleşme hakkı b- ) Haberleşme hakkı
c- ) Özgür yaşama hakkı d- ) Özgür düşünce hakkı

2. Özgürlük neden bu kadar önemlidir?
a- ) Uzun mücadeleler sonucu elde edildiği için
b- ) Herkes sahip olamadığı için
c- ) Dünyanın özgürlüğe ihtiyacı olduğu için
d- ) İnsanlar özgür olmadan yaşayamayacağı için

3. “Özgürlük’’ sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) esaret b- ) hürriyet
c- ) cesaret d- ) istiklal

4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamı dışında kullanılmış¬tır?
a- ) Bardağı kırınca çok korktu
b- ) Telgraf direkleri kırıldı.
c- ) Kitap okuyacak vaktim yok.
d- ) Burada soğuk bir konuşma yaptı.

5. ”büyük – küçük” sözcük çiftlerindeki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır?
a- ) hayat – yaşam b- ) sözcük – kelime
c- ) zengin – fakir d- ) cümle – tümce

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sesteş sözcük kullanılmıştır?
a- ) Kitap fiyatları çok yüksek
b- ) Benim yaşım henüz küçük.
c- ) Hepsi beni sessizce dinledi.
d- ) Çocukların bundan haberi yok.

7. “atmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han¬gisinde “fırlatmak” anlamında kullanılmıştır?
a- ) Her gördüğünde bize laf atıyor.
b- ) Bu işler atıp tutmaya gelmez.
c- ) Elini beline attı, konuştu.
d- ) Uyanmaları için cama taş attı.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
a- ) Bu boş sözleri dinleyemem
b- ) Trafik kazasında kolu kırıldı.
c- ) Yolda araba bozuldu.
d- ) Çaya çok şeker atmış.

9. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi anlam ola¬rak farklıdır?
a- ) kırılmak b- ) gücenmek
c- ) sevinmek d- ) küsmek

I. Bu kadar ağır işlerle uğraşamam.
II. Büyük, küçük herkes burada toplandı.
III. Konunun burasını az çok biliyorum.
IV. Uzun ince bir yoldayım.
10. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde zıt an¬lamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
a- ) I ve IV b- ) II ve III
c- ) III. ve IV. d- ) II, III ve IV

11. “durgun” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han¬gisinde farklı anlamda kullanılmıştır?
a- ) Bugünlerde durgun görünüyorsun.
b- ) Durgun durgun bakıyordu.
c- ) Gece durgun sulara baktık
d- ) Durgun bakışından hasta olduğunu anladım.

12. “Taşı atıp camı kırdı.” cümlesinde altı çizili sözcük aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı anlamda kullanılmıştır?
a- ) Arkadaşım sözlerime kırıldı
b- ) Çok kırıcı konuşuyorsun
c- ) Kırıcı eleştiriler yapmamalıyız.
d- ) Elimden bardak düşüp kırıldı.

I. İstanbul’a II. getirildi
III. Hastalanınca IV. Sinan
13. Yukarıda numaralanmış sözcükleri anlamlı ve kurallı cümle haline getirildiğinde sırala¬ması nasıl olur?
a- ) I, II, III, IV b- ) IV, III, I, II
c- ) III, I, II, IV d- ) I, III, II, IV

14. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?
a- ) kır b- ) yüz c- ) ev d- ) el

15. “kol’ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
a- ) Kapının koluna dokunma.
b- ) Spor yaparken kolum kırıldı.
c- ) Makinenin kolu koptu.
d- ) Ağır taşımaktan kolum koptu.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “başkalarına da yaptığım gibi” anlamı vardır?
a- ) Sana da bir mektup yazayım.
b- ) Sana bir de mektup yazayım.
c- ) Sana bir mektup da yazayım.
d- ) Sana ben de mektup yazayım.

17. “düz -eğri” sözcük çiftindeki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır?
a- ) olanak – imkân b- ) yarar – zarar
c- ) yanlış-hata d- ) gezi – seyahat

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır?
a- ) Mangal gibi yüreği vardır.
b- ) Burası çok kalabalık
c- ) Seni çok özlemişim.
d- ) Türkiye benim vatanıdır.

19. Aşağıdaki kelimelerin hangisi türemiş kelime değildir?
a- ) Susuz b- ) Kitaplıktan
c- ) Badanacı d- ) Kayığı

En mutlu zamanlarımız büyük babamın bizi karşısına alıp da bize öyküler, masallar anlattı¬ğı zamanlardı. Anlattığı şeylere kendimizi kap¬tırır, ne olduğumuzu, nerede olduğumuzu bile unuturduk. Sanki kanatlı kuşlardı büyükbaba¬mın sözleri. Bizi üzerine alır, uçurur, başka ül¬kelere, başka yerlere götürürdü. Sanki bal damlardı büyük babamın dilinden. Tadına doyamazdık. Mehmet Şeyda

* 20-25 soruları bu parçaya göre cevaplayınız.

20. Parçaya göre çocuklar en mutlu zamanları¬nı ne zaman yasarlarmış?
a- ) Oyun oynadıkları zaman
b- ) Büyükbabası masal anlattığı zaman
c- ) Annesi ve babası evde olmadığı zaman
d- ) Gezmeye gittikleri zaman

21. Çocuklar niçin nerede olduklarını unutuyorlarmış?
a- ) Nerede olduklarını bilmedikleri için
b- ) Heyecanlandıkları için
c- ) Masallara kendilerini çok kaptırdıkları için
d- ) Unutkan oldukları için

22. “Kanatlı kuşlara” benzetilen şey nedir?
a- ) Oyuncakları c- ) Büyükbabasının sözleri
b- ) Masal kitapları d- ) büyükbabası
23. Büyükbaba masal anlatırken ne hissederlermiş?
a- ) Kafaları çok karışırmış
b- ) Anlatılanlara çok üzülürlermiş
c- ) Başka diyarlara giderlermiş
d- ) Büyükbabalarına sevgileri artarmış

24. “dilinden bal damlamak” sözüyle anlatılmak istenen nedir?
a- ) Çok tatlı konuşmak b- ) Çok tatlı dinlemek
c- ) Çok tatlı yemiş olmak
d- ) Balla ilgili söZ söylemek

25. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamlıdır?
a- ) Buse eve giderken kolunu kırmış.
b- ) Ahmet’in söylediklerine çok kırıldım
c- ) Bu kadar kırıcı davranmamalısın.
d- ) Arkadaşım bana kılmıştı, ama barıştık.

26. Hangi kelime ismin ayrılma halinde bulunmaktadır?
a- ) Sokaktan b- ) Bahçeye
c- ) Sandalye d- ) Okulda

27. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde, sözcükteki sırasına göre en sonda yer alır?
a- ) Hamur b- ) Hakem c- ) Hamsi d- ) Hamle

28. Bu ev…….siz……..başka kim oturuyor? Cümlesindeki boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi durum ekleri getirilmelidir?
a- ) -i,-de b- ) -i,-de
c- ) -den,-de d- ) -de,-den

29. “Başa gelen bir halden alınan dersi hiç unutmamak“ anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Kulaklarını dikmek b- ) Kulağını açmak
c- ) Kulağına küpe olmak d- ) Kulak misafiri olmak

30. Aşağıdakilerden hangisi hem hece hem de harftir?
a- ) ler b- ) ken
c- ) o d- ) de

31. Hangi sözcük daha çok yapım eki almıştır?
a- ) dergicilik b- ) durakta c- ) sevgiler d- ) servet

32. “Çekmek” kelimesi aşağıdaki cüm¬lelerin hangisinde, gerçek anlamı dışında kullanılmıştır?
a- ) İşçi, kömürleri yukarı kata çekti.
b- ) Koltuğu oraya çekti. c- ) Tabağı önüne çekti.
d- ) Herkesi kendi tarafına çekti.
33. Aşağıdaki atasözlerinde boş bırakılan yerleri uygun bir şekilde doldururunuz.

………………yaş iken ……………..

Sakınan …………….. çöp …………

……………alma,………………..al.

Komşu komşunun,……………… ……………….

Bakarsan ………….olur, …………….. dağ olur.

34. Aşağıdaki cümlelerde hangi duygulardan söz edilmektedir?

Postacı zarfı uzatınca kalbim yerinden fırlayacak sandım. ………………..

Yüzündeki kanları görünce bayılacak gibi oldum. ………………..

Kocaman pastayı görünce havalara uçtum. ………………..

En sevdiğim oyuncağımı kardeşim kırınca çılgına döndüm. ………………..

Annesi hastalanınca yemekten içmekten kesildim ……………………

Ödev Kalemi indir

5. Sınıf Türkçe Dersi Okul Etkinliği, Türkçe 5 Etkinlik

“Bugünkü okulun eğitim amaçlarından biri de okumayı alışkanlık haline getirmektir. Bütün eğitim kurumları, bu amacın gerçekleşmesine çalışmaktadır. Çünkü bireylerin gelişmesinde milletlerin kalkınma ve yükselmesinde bu nokta ihmal edilemez
Okumak gibi soylu bir işten, kitap gibi iyi bir arkadaştan kimse kendini uzak tutamaz. Onların yararını ve gerekliliğini inkar edemez. Muhakkak ki iyi memur, iyi işçi, iyi tüccar, iyi sanatçı… kısacası iyi vatandaş daha çok okumuş ve okuyan kimseler arasından çıkmıştır ve çıkacaktır.”

* İlk 4. soruyu metne göre cevaplandırınız.

1. Okumanın en önemli faydası aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) İyi vatandaş yetiştirmesi
b- ) İyi arkadaş kazandırması
c- ) İnsana üstünlük kazandırması
d- ) İnsanı kitaplara yaklaştırması

2. Bireylerin gelişmesinde ve milletlerin yükselmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmalıdır?
a- ) Eğiteme ayrılan alanların genişletilmesi
b- ) Kalkınmanın önemi ve gereği
c- ) Okumanın alışkanlık haline getirilmesi
d- ) Eğitim kurumlarının bakım ve onarımı

3. İyi memur, iyi işçi, iyi tüccar, iyi sanatçı… olmak daha çok neye bağlıdır?
a- ) Her zaman düzenli çalışmaya
b- ) Kitaplardan bol bol yararlanmaya
c- ) Ülkede meslek okullarının bulunması
d- ) İleri bir ülkede yaşamayı

4. Metne göre eğitim kurumları hangi amacın gerçekleşmesine çalışmaktadır?
a- ) Okumanın alışkanlık haline getirilmesine
b- ) Vatandaşın kalkınma ve yükselmesine
c- ) Kitap okumayı alışkanlık haline getirmeme
d- ) İyi vatandaş yetiştirilmesine

5. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde ön ad (sıfat) yoktur?
a- ) Sıcacık çay içmek istiyorum.
b- ) İki şişe süt içtim
c- ) Kendime yeni silgi aldım.
d- ) Okuduğu kitabı hiç anlamadı

6.Aşağıdaki kelimelerin hangisi “-lık” ekiyle türememiştir?
a- ) yazlık b- ) sözlük c- ) tuzluk d- ) balık
7. ”Yıkmak “ sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
a- ) Kumdan yapılan kaleyi dalgalar yıktı.
b- ) Caddeye bakan bahçe duvarını yıktık
c- ) Yaşadığı son olaylar onu yıktı.
d- ) Güreşçi rakibini yere yıktı.

8. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi somut isimdir?
a- ) kalem b- ) Düşünce c- ) Heves d- ) Üzüntü

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep – sonuç ilişkisi belirtilmemiştir?
a- ) Eve kadar yürüdüm çünkü son otobüsü de kaçırdım.
b- ) Soba yanarken kardeşim uyuyordu.
c- ) Cüzdanımı unuttuğum için alışveriş yapamadım
d- ) Dersine çalışmadığı için sınavdan düşük not aldı.

10. ”Kopmak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
a- ) Akşama kadar yük taşımaktan kollarım koptu.
b- ) Çamaşır astığımız ip kopmuş.
c- ) Sınıfta gürültü koparmanın anlamı yok.
d- ) Sevgilim ile ilişkilerimiz koptu.

11. “Tüh, onun burada olduğunu bilseydim; asla içeri girmezdim.” cümlesinde aşağıdaki hangi duygu hâkimdir?
a- ) pişmanlık b- ) üzüntü
c- ) heyecan d- ) öfke

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti gelmelidir?
a- ) Adam ihtiyar mı
b- ) Koştu mu herkesi geçer
c- ) Geldi mi gelmedi mi bilmiyorum
d- ) Ev sarı mı sarıydı

13. “Soğuk” kelimesi hangisinde gerçek anlamında kullanılmıştır?
a- ) Ali bana çok soğuk davrandı.
b- ) Babam bana kızınca soğuk baktı
c- ) Mavi soğuk renktir.
d- ) Hava bu gün çok soğuk

14. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde ön ad (sıfat) yoktur?
a- ) Sıcacık çay içmek istiyorum.
b- ) Kendime yeni silgi aldım.
c- ) İki şişe süt içtim.
d- ) Okuduğu kitabı hiç anlamadı

15. Aşağıdakilerden hangisi, diğerlerinden farklı bir ikilidir?
a- ) hayat-yaşam c- ) Ak-beyaz
b- ) Alt-üst d- ) Al-kırmızı

16. “Yaşamak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “oturmak” anlamında kullanılmıştır?
a- ) Köydeki Hasan dede yaşıyor mu?
b- ) Çok yaşayan değil çok gezen bilir.
c- ) Çanakkale’de yaşayan akrabalarımız var.
d- ) Onun anısı hep kalbimizde yaşayacak

17. “Sevda, okuldan eve yürüyerek gelmiş.” cümlesinde hangi sorunun cevabı yoktur?
a- ) ne zaman b- ) nasıl
c- ) nereden d- ) kim

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır?
a- ) Sen, beni güldürüyorsun.
b- ) O akşam saatlerce bekledim.
c- ) Birisi, tahtayı silsin.
d- ) Çalışmadığımı kim söyledi.-)

Buralarda dolaşmak mutluluk veriyor insana. Derenin serin suları, türlü türlü kuşların ötüşleri, ördeklerin suyun üzerinde yüzülüşü anlatılmaz bir sevinçle dolduruyor insanın içini.

19. Yukarıdaki paragrafın anlatımında, aşağıdaki duyu organlarımızdan hangisi kullanılmamıştır?
a- ) işitme b- ) koklama
c- ) görme c- ) dokunma

20. Aşağıdaki cümlelerde adların yerini tutan sözcükleri (zamir) boşluklara yazınız.
a- ) Bunu senin için aldım. ………………….
b- ) Onlar, kahraman Türk askerleridir. …………………
c- ) Geçen yıl seninle Ankara’da görüşmüştük. ……………….
d- ) Her koyun kendi bacağından asılır.………………….
e- ) Bu söz herkesi güldürdü………………….

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir kelime kullanılmıştır?
a- ) Çok hızlı yürüdüm.
b- ) Gidemeyince hevesim kursağımda kaldı.
c- ) Sen bugün gel.
d- ) Yeni okuluma alıştım.

22. “Bahçedeki günlük ağacının dallarını koparmak yasak . “ Cümlesindeki sözcüklerden hangisinin eş seslisi (sesteşi) vardır?
a- ) Bahçe b- ) Günlük
c- ) Koparmak d- ) Yasak

23. “Her konuşmasında çevresindekilere okşayıcı sözler söylüyor” cümlesinde mecaz anlamda kullanılan sözcük hangisidir?
a- ) söylüyor b- ) konuşmasında
c- ) çevresindekilere d- ) okşayıcı

24. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sesteşi yoktur?
a- ) sağ b- ) ay c- ) nehir d- ) çile

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış yazılmış bir sözcük vardır?
a- ) Herkez söylediklerimi dinlesin.
b- ) Sorulardan üçünü yanlış yapmış.
c- ) Kardeşim kibrit kutusu ile oynamayı çok sever.
d- ) Gördüğü manzara karşısında çok şaşırdı.

26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen “de” ayrı yazılmalıdır?
a- ) Böyle insanlar her yerde bulunur.
b- ) Şehre, seninle bende gelmek istiyorum.
c- ) O gün içimde tarifsiz bir sevinç vardı.
d- ) Sokaklar bu saatlerde kalabalık olur.

27. Aşağıdakilerin hangisi, eş sesli bir kelime değildir?
a- ) Boz b- ) Taş c- ) Cam d- ) Dil

27. Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır?
a- ) Zarar-Yarar b- ) Boş-Dolu
c- ) Uzak-Yakın d- ) Tamir-Onarım

29. Buse cana yakın( )sabırlı( )anlayışlı bir kızdı( ) Arkadaşı Sibel için böyle düşünmüyorum( ) Parantez içine hangi noktalama işaretleri gelmelidir?
a- ) , . , . b- ) , , . . c- ) , ! . . d- ) . , ,

30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “soğuk” sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır?
a- ) Sakın soğuk bir şey içme.
b- ) Soğuk süt içmeyeceksin.
c- ) Bize soğuk davrandı.
d- ) Soğuk su onu hasta etti.

Ödev Kalemi indir

4. Sınıf türkçe Dersi Göl Kurbağası – Bataklık Kurbağası Etkinliği

Ödev Kalemi indir

5. Sınıf Türkçe Dersi Tıp Bilimi Etkinliği

Tıp bilimi sadece hasta insanları iyileştirmeye çalışmaz, hasta olmadan yaşamak için neler yapması gerektiğini de araştırır; sağlıklı yaşamak için temizliğe önem vermeliyiz. Havasız ve güneş girmeyen yerlerde bulunmamalı ve spor yapmalıyız. Mutlu ve stresten uzak bir ömür, hastalık riskini önemli ölçüde azaltır.

* Aşağıdaki soruları parçaya göre cevaplandırınız.

1. Parçaya göre sağlıklı olmak için ne yapmamalıyız?

2. Hastalık riskini önemli ölçüde ne azaltır?

3. Parçada anlatılmak istenen ana düşünce nedir?

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?
a- ) Bilgisayar aldığı için çok mutlu oldu.
b- ) Yalnız kalmak istiyordu bu nedenle beni istemedi.
c- ) Kavga atmak için sebep arıyordu.
d- ) Çarşıya çıkacaktı ancak son anda vazgeçti.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel yargı söz konusudur?
a- ) Bakterilerin tamamı zararlı değildir.
b- ) Yoğurdun mayalanmasını bakteriler sağlar.
c- ) Besinlerin bozulup bozulmadığını anlayamıyorum.
d- ) Bitkiler gündüz fotosentez, gece solunum yapar.

6. Aşağıda altı çizili kelimelerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?
a- ) Devletin sarsılmayan temelini adalet temsil eder.
b- ) Hiç hata yapmayan insan, genellikle hiçbir şey yapmaz.
c- ) Derslerden çakmamak için çok çalışmam gerekiyor.
d- ) Bilinen düşman, bilinmeyen düşmandan daha iyidir.

7. Aşağıdaki cümlelerde eksik noktalama işaretlerini tamamlayarak yazınız.
 Bütün bu bilgileri Bilim Çocukta okumuştum
 Özlem durmadan çalışıyor ama başaramıyor
 Hava ne kadar sıcak

8. Aşağıdaki kelimelerden hangisi birden fazla ek alarak oluşmuştur?
a- ) sucu b- ) simit
c- ) oyunculuk d- ) şekersiz

9. Aşağıdaki cümleleri ismin hal ekleriyle tamamlayıp, yanına durumlarını yazınız.
Ninniler büyüklerimiz….. bize armağandır.
Mısır tarlası….. kuşlar gelirmiş.

10. Aşağıdaki cümleleri parantez içinde verilen uygun kelimelerle tamamlayınız.
“ama-çünkü-fakat-ancak”
Sınavı kazanamadı,…………. az çalışmıştı.
Bu işe başlıyorum,…………. bugün bitiremem.
Çok çalışıyor,……………. Bir türlü başaramıyor.
Koştum,…………. Yetişemedim.

11. Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş seslidir?
a- ) sabah b- ) dolu c- ) tatil d- ) çocuk

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -ki‘nin yazılışı yanlıştır?
a- ) Öyle sanıyorum ki bu gece uyuyamayacağız.
b- ) Kar yağmadıki yollar kapansın.
c- ) Bendeki şans kimsede yok.
d- ) Evdeki işlerimi bitirince gelirim.

13. “söylemeden-akıllı-düşünür-akılsız-ve-söyler-düşünmeden”
Kelimeleri ile anlamlı ve kurallı cümle oluşturulduğunda hangi kelime açıkta kalır?
a- ) Düşünmeden b- ) ve
c- ) akılsız d- ) söyler

14. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “çok düşünmek” anlamında kullanılmıştır?
a- ) Kafası almamak b- ) Kafasına koymak
c- ) Kafası işlemek d- ) Kafa patlatmak

15. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi terim anlamlıdır?
a- ) Babası ona çok soğuk davranıyordu.
b- ) Yazılıya çalışmayınca cesareti kırıldı.
c- ) Okul çantam çok ağır oldu.
d- ) Oyuncuların kostümleri hazırlandı.

16. “Bütün gün zavallı kız kardeşini arayıp durdu.” cümlesinde virgül hangi kelimeden sonra gelirse, arayanın ‘kız’ olduğu anlaşılır?
a- ) zavallı b- ) gün c- ) kız d- ) kardeşini

17. Aşağıdaki kelimelerden hangisi soyut isimdir?
a- ) para b- ) kağıt c- ) üzüntü d- ) sözlük

Ödev Kalemi indir