5. Sınıf Matematik Dersi Ondalık Sayılarda Verilmeyen Toplananı Bulma İşlemi Soruları ve Cevapları

Ödev Kalemiindir

Reklam

5. Sınıf Matematik Dersi – Ondalık Sayılarla Toplama İşlemleri

Ödev Kalemiindir

5. Sınıf Matematik Dersi Kesirleri Yüzde Sembolü İle Yazma

Ödev Kalemi indir

5. Sınıf Matematik Dersi Kesirler 20 Soruluk Test, Matematik 5 Cevaplı Kesirler Testi

Ödev Kalemi indir

5. Sınıf Matematik Dersi Ondalık Sayılar, Matematik 5 Ondalık Sayılar Test Çöz

1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a- ) 12,26: On iki tam yüzde yirmi altı
b- ) 8,09: Sekiz tam yüzde dokuz
c- ) 18,052: On sekiz tam yüzde elli iki
d- ) 5,012: Beş tam binde on iki

2. Aşağıdaki ondalık kesirlerin hangisinin binde birler basamağında 4 vardır?
a- ) 40,04 c- ) 4,442
b- ) 44,064 d- ) 0,440

3. Aşağıdaki ondalık kesirlerin en büyüğü hangisidir?
a- ) 55,982 c- ) 55,980
b- ) 55,082 d- ) 55,829

4. Aşağıdaki ondalık kesirlerin en küçüğü hangisidir?
a- ) 23,141 c- ) 23,042
b- ) 23,043 d- ) 23,041

5. 36,145 ondalık kesrinin kesir kısmında¬ki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?
a- ) 19 b- ) 16 d- ) 9 c- ) 10

6. 76,462 ondalık kesrinin yüzde birler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır?
a- ) 0,6 c- ) 6
b- ) 0,06 d- ) 60

7. Aşağıdaki ondalık kesirler büyükten küçüğe doğru dizilmiştir. Doğru olanı hangisidir?
a- ) 28,99>28,973>27,973>26,999
b- ) 28,973>28,99>27,973>26,999
c- ) 28,973>28,99>26,999>27,973
d- ) 28,99>27,973>28,973>26,999

8. “Otuz sekiz tam binde kırk yedi” ondalık kesrinin yazılışı hangisidir?
a- ) 308,047 b- ) 38,147 c- ) 38,47 d- ) 38,047

9. 56,756 ondalık kesrinden daha büyük en küçük doğal sayı kaçtır?
a- ) 55 b- ) 56 c- ) 57 d- ) 58

10. Ondalık kesirlerde virgülün sağındaki ve solundaki basamakların adları nelerdir?
a- ) Birler basamağı, yüzde birler basamağı
b- ) Birler basamağı, onda birler basamağı
c- ) Onlar basamağı, onda birler basamağı
d- ) Onlar basamağı, yüzde birler basamağı

11. 15,750 TL param vardı. 5,150 TL babam, 3,450 m annem verdi. Kaç TL param oldu?
a- ) 23,350 c- ) 24,350
b- ) 24,250 d- ) 25,350

12. Ben 39,8 kg ağırlığındayım. Ablam 43,7 kg ve annem 63,8 kg’dır. Üçümüzün toplam kütlesi kaç kg’dır?
a- ) 145,23 c- ) 147,2
b- ) 145,3 d- ) 147,3

13. Bir inşaat için 86,87 ton çimento, 153,48 ton çakıl, 72,712 ton demir kullanılmıştır. Bu inşaatta kaç ton malzeme kullanılmıştır?
a- ) 313,062 c- ) 301,962
b- ) 311,962 d- ) 200,962

14. 33,4 + 33,04 + 33,004 işleminde toplam kaçtır?
a- ) 99,8 c- ) 99,04
b- ) 99,444 d- ) 99,044

15. 2,2020 – 2,202 işleminin sonucu kaçtır?
a- ) 0,998 c- ) 0
b- ) 0,9998 d- ) 0,008

16. 286,678 – A = 123,104 işleminde A sayısı kaçtır?
a- ) 409,782 c- ) 162,574
b- ) 163,504 d- ) 163,574

17. Gonca’nın 35,750 TL’si vardı. 5,350 TL’sine kitap, 10,500 TL’sine dolma kalem aldı. Gonca’nın kaç TL’si kaldı?
a- ) 19,900 c- ) 19
b- ) 19,100 d- ) 18,900

18. 4,28 + 3,08 +  = 9,42 işleminde  kaçtır?
a- ) 2,006 c- ) 5,14
b- ) 2,06 d- ) 7,36

19. Babam, 455,55 TL’ye televizyon aldı. 255,55 TL’sini peşin ödedi. Geriye kaç TL kaldı?
a- ) 200 c- ) 255
b- ) 200,55 d- ) 255,55

20. Bir Mercedes 1876,4 kg’dır. Tayota ise 1276,2 kg geliyor. Aralarındaki fark kaç kg’dır?
a- ) 1600,2 c- ) 602
b- ) 676,2 d- ) 600,2

Ödev Kalemi indir