4. Sinif Turkce Dersi Test

4. Sınıf Türkçe Dersi Test çoktan seçmeli her sorunun bir doğru cevabı vardır paragraf soruları Etkinliği Çalışma sayfası kağıdı yaprağı öğrenci çalışma fotokopisi değerlendirme indir bul ara çöz ders konu tekrarı

Yok, belli rengi, kokusu

Kimi gün de buz olur su.

Çiğ olur bir gün yaprakta,

Kırağı olur toprakta.

Dolu olur, yağmur olur,

Yağmurla toprak can bulur.

 

* İlk 2 soruyu, parçaya gö­re cevaplayınız.

 

1.Aşağıdakilerden hangisi, şiirde an­latılan suyla ilgili değildir?

a- ) Suyun yaprakta çiğ olduğu

b- ) Suyun bazen buz olduğu

c- ) Suyun insanlara hayat verdiği

d- ) Suyun belli bir rengi ve kokusu­nun olmadığı

 

2.Şiirden, aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

a- ) Suyun yağmur olması

b- ) Suyun acı bir tadının olması

c- ) Toprağın yağmurla can bulması

d- ) Çiğin yaprakların üzerinde bu­lunması

 

Yine bir dağ oldu doğruldu Atatürk,

Cennet vatanımız hür olsun diye,

Hiçbir savaştan hiç yılmadı Türk,

Güzel vatanımız şen olsun diye.

 

3.Yukarıdaki şiirde Atatürk, neye ben­zetilmiştir?

a- ) dağa   b- ) Cennete   c- ) vatana    d- ) savaşa

 

4.Aşağıdaki cümlelerden hangisi, soru anlamı taşımaktadır?

a- ) Yağmurun yağacağını tahmin etti

b- ) Bu kitabı nasıl okuduğumu hatır­lamıyorum

c- ) Vatan, hiç bayraksız kalır mı?

d- ) Buraya niçin geldiğini tahmin edemedik

 

5. Aşağıdaki tanımlardan hangisi, sözcüğün tanımıdır?

a- ) Seslerin yazıdaki işaretine denir.

b- ) Anlamı olan ya da cümle kurulu­şunda görev olan ses ve ses top­luluğuna denir.

c- ) İnsanların anlaşmasını sağla­yan araca denir.

d- ) Harflerin, sözlükte belli bir sıraya göre dizilişine denir.

6. Yukarıdaki metinden Ogün’ün nasıl bir insan olduğu anlaşılıyor?

a- ) Oyunu seven biri olduğu

b- ) Hayvanları çok sevip koruduğu

c- ) Hayvanlardan çok korktuğu

d- ) Çimlerin üzerinde oynamayı sevdiği

Sevimli, körpecik bir kuzusu vardı Ogün’ün. Her gün kuzusunu evleri­nin bahçesinde otlatır, onunla çimlerde koşar, oynardı. Kuzusuna, Kınalı adını vermişti, Onu hep Kınalı diye çağırırdı. Kınalı, doğar doğ­maz annesini kaybetmişti. Ogün onu, biberonla süt vererek büyüttü. Kınalı, insanların içinde büyüdüğü için onlardan hiç kaçmıyordu. Kuyruğunun ucunda kınaya ben­zer bir işaret olduğu için, Ogün, ona Kınalı adını koymuştu.

 

* 7. ve 8. sorulan yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

 

7. Aşağıdakilerden hangisi parçada anlatılan “Kınalı’nın” özelliklerinden biri değildir?

a- ) Annesiz bir kuzu olması

b- ) Kuyruğunun ucunda, kınaya benzer bir işaret olması

c- ) Diğer kuzularla çimlerde koşup oynaması

d- ) İnsanlardan hiç kaçmaması

 

8. Aşağıdakilerden hangisi, cümle değildir?

a- ) Sular akar gürül gürül

b- ) Düz ovalara, yeşil çimenlere

c- ) Her yanda bin bir renkli çiçek açar

d- ) Mis gibi etrafa kokular saçar

9. “Başarıya ulaşana………………….çalış­maya devam edecek.” Cümlesini, anlamlı hâle getirmek için, boş bırakılan yere, aşağıdaki sözcükler­den hangisi getirilmelidir?

a- ) gibi            b- ) Kadar    c- ) ile             d- ) Hep

 

10. “Annem gibi şefkatli biri dünyaya gelir mi acaba?” Cümlesindeki “gibi” sözcüğünün yerine aşağıda­ki sözcüklerden hangisi getirilirse, kelimenin anlamında bir değişiklik olmaz?

a- ) ile              b- ) kadar     c- ) ise            d- ) için

 

11. “Sözcük; anlamı olan ya da’ cümle içerisinde diğer sözcükler arasında anlam ilişkisi kurarak anlam kaza­nan ses ve ses birlikleridir,” diye ta­nımlanmaktadır.” Aşağıdaki cümle­lerin hangisinde, tek başına anlamı olmayan sözcükler arasında bağ­lama görevi üstlenen bir sözcük vardır?

a- ) O, kitaplarını yanında getirme­miş.

b- ) Mehmet ve arkadaşı tatile çıkı­yorlar.

c- ) Hepimiz, okulun önünde bek­ledik.

d- ) Çalışmak insanı güçlü kılar.

12. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, soyut (mana) anlamlıdır?

a- ) beton   b- ) hüzün   c- ) kafa         d- ) kol

Havada turnalar, suda balıklar,

Ayranla oynayan keyifli yayıklar,

Kınalı çoraplar, “yeni çarıklar,

“Vatan, vatan…” diye seslenir bana

13. Yukarıdaki dörtlükte, kaç cümle vardır?

a- ) 1     b- ) 2                 c- ) 3         d- ) 4

 

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna, nokta işareti konmalıdır?

a- ) Ah ben de vatanıma bir gide-bilsem

b- ) Sana mı soracaktım evden çı­kacağımı

c- ) Okuluna, her gün erkenden gi­derdi

d- ) Onunla bu olayı enine boyuna tartıştınız mı?

15. “Onun ile sıradan biri gibi konuşa­mazsınız!” Cümlesinde, kaç tane tek başına kullanıldığında anlam ifade etmeyen, ancak cümle İçe­risinde diğer sözcüklerle kullanıl­dığında anlam ifade eden sözcük vardır?

a- ) 1        b- ) 2         c- ) 3     d- ) 4

 

16. Aşağıdaki dizelerden hangisi, soru cümlesidir?

a- ) Bu çocuk, her gün kitap okuyor mu?

b- ) Hepsi güzel resimlerle süslüdür

c- ) Biri hayvanları tanıtır

d- ) Öbürü masallar anlatır bana

 

17. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, sözlükte üçüncü sırada yer alır?

a- ) tepelik   b- ) Tepesi   c- ) Tepsi   d- ) Tepinmek

Nice günler kucağında yaşadım,

Ninniler söyledin, beni okşadın,

Her şeyim sendin, kolum kanadım,

Uzat, ellerinden öpeyim anne.

 

18. Yukarıdaki dörtlükten, aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

a- ) Çocukların, her şeylerinin anne­leri olduğu

b- ) Annelerin çocuklarını okşadığı

c- ) Çocukların, uzun süre anneleri­nin kucağında yaşadığı

d- ) Ninni söylenmeyenlerin anne olamayacağı

 

 

19.Aşağıdaki seçeneklerin hangisin­de, yuvarlak ünlü yoktur?

a- ) Elindekileri masaya bıraktı.

b- ) Konuşulanları dikkatle dinliyordu.

c- ) Annesini çok sevdiğini söyledi.

d- ) Arkadaşının hasta olduğunu öğrendi.

20.Aşağıdaki dizelerin hangisinde, bü­yük ünlü uyumuna uymayan sözcük vardır?

a- ) İzin ver, ana diyeyim,

b- ) Baba diye sesleneyim,

c- ) Sevgi, şefkat kaynağı,

d- ) Saygılar öğretmenim.

 

21. “İnsan, başkalarına karşı eli açık ve saygılı olmayı, başkaları kendisine karşı eli açık ve saygılı olduğu tak­dirde öğrenir,” Cümlesinde, büyük ünlü uyumuna uymayan kaç söz­cük vardır?

a- ) 2            b- ) 3            c- ) 4           d- ) 5

22. “Sırası geldiğinde, kendi yanlışlarını­zı göstermekten kaçınmayınız.” Cümlesinde aşağıdaki ünlülerden hangisi yoktur?

a- ) düz – geniş ünlü – a, e

b- ) dar – yuvarlak ünlü – u, ü

c- ) dar – düz ünlü -1, i

d- ) geniş – yuvarlak ünlü – o, ö

23. Aşağıdaki harflerden hangisi “ince” harftir?

a- ) a     b- ) u                 c- ) k         d- ) e

 

24.Aşağıdakilerden hangisi, cümle değildir?

a- ) Okulunu ve öğretmenini çok özledi

b- ) Derslerine günü gününe çalışı­yor

c- ) Okuldan çıkınca koşa koşa

d- ) Elindeki kalemi yere düşürdü

 

25. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a- ) Türkçemizde 29 tane harf var­dır.

b- ) Türk alfabesinde 21 tane ünlü, 8 tane ünsüz harf vardır,

c- ) Büyük ünlü uyumuna uymayan ekler; “-ki, -ken, -yor, -leyin, -imtırak, -daş, -gil” ekleridir.

d- ) Büyük ünlü uyumu, tek heceli sözcüklerde aranmaz.

Erdemli davranışın temelinde, her şeyden önce sevgi vardır. Geniş anlamıyla sevgi, bazı özellik ve tu­tumlardan oluşur. Sözgelimi; cö­mertlik, kendinden veriş, fedakârlık gibi bazı davranışlar, sevgi olma­dan görülemezler.

 

26.  Paragrafta asıl anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisi­dir?

a- ) İnsanların sevgisiz yaşayamaya­cağı

b- ) Bazı güzel davranışların sevgiyle ortaya çıkacağı

c- ) Davranışların ortaya çıkması için sevginin şart olduğu

d- ) Cömertlik ve fedakârlığın iyi bir davranış olduğu

Ödev Kalemiindir

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s