5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Toplum İçin Çalışanlar

1. İnsanın toplum içinde yaşamak istemesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a- ) Huzur ve güven içinde olmak
b- ) İhtiyaçlarını karşılamak
c- ) Doğal ve sosyal problemlerini çözmek
d- ) Toplumdan baskı görmek

2. Toplumun huzur ve güvenliğini aşağıdakilerden hangisi sağlar?
a- ) Aileler b- ) Merkezi örgütler
c- ) Devlet d- ) Sivil toplum örgütleri

3. Aşağıdakilerden hangisi devletin görevleri arasında yer almaz?
a- ) Doğal görevler b- ) Hukuki görevler
c- ) Siyasi görevler d- ) Ekonomik görevler

4. Yasa yapma, yasaları uygulama ve yargı yetkisini bünyesinde toplayan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) devlet b- ) aile
c- ) vakıf d- ) Sivil toplum örgütü

5. Devlet eliyle kurulmuş kurum ve kuruluşlara ne ad verilir?
a- ) Merkezi kurum b)Yerel kurum
c- ) Resmi kurum d- ) Sivil kurum

6. Devlet iç ve dış güvenliğimizi korumak için aşağıdaki örgütlerden hangisini oluşturmuş¬tur?
a- ) Bağımsız Mahkemeleri
b- ) Türk Silahlı Kuvvetlerini
c- ) Türkiye Büyük Millet Meclisini
d- ) Başbakan ve Bakanlar Kurulunu

7. Aşağıdakilerden hangisi devletin yürütme görevini örgütlü bir biçimde yapmasıdır?
a- ) yönetim b- ) güvenlik
c- ) Yasa koyma d- ) yargı

8. Yetki ve sorumlulukları yasayla belirlenmiş değişik kademelerde çalışan görevlileri aşağıdakilerden hangisi adına görev yaparlar?
a- ) başbakan b- ) devlet c- ) toplum d- ) kişi

9. Aşağıdakilerden hangisi idari yerleşim birimleri arasında yer almaz?
a- ) şehir b- ) il c- ) köy d- ) ilçe

10. Bir yerleşim birimindeki halkın gereksinimlerini karşılamak için kurulan yerel yönetim birimleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a- ) Köy yönetimi b- ) İlçe özel yönetimi
c- ) İl özel yönetimi d- ) Belediye yönetimi

11. Demokratik yönetimlerde ülkeyi yönetme ve sorunları çözme konusunda aynı düşünceyi paylaşan insanların kurdukları örgüte verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) vakıf b- ) sendika
c- ) dernek d- ) Siyasi parti

12. Sivil toplum örgütlerinin tümü aşağıdakilerden hangisine uyumlu olmak zorundadır?
a)Hükümete b- ) mahkemelere
c- ) anayasaya d- ) cumhurbaşkanına

13. Aşağıdakilerden hangisi demokratik ülkelerde seçimler sonucunda en çok milletvekili çıkaran ve hükümeti kuran partiye verilen addır?
a- ) Muhalefet partisi b- ) Azınlık partisi
c- ) İktidar partisi d- ) Çoğunluk partisi

14. Türkiye Cumhuriyeti’nde kurulan ilk siyasi partinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Bağımsızlık Partisi b- ) Güven Partisi
c- ) Adalet Partisi d- ) Halk Fırkası (Partisi)

15. İşçilerin yada işverenlerin belli bir iş kolunda çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla kurdukları mesleki örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) sendika b- ) vakıf
c- ) dernek d- ) Siyasi parti

16. Aşağıdakilerden hangisi sendikalıların görevleri arasında yer almaz?
a- ) Üyeleri adına toplu sözleşme yapmak.
b- ) Üyelerini mesleki açıdan eğitmek.
c- ) Üyelerinin siyasete girmesini sağlamak
d- ) Üyelerini sosyal yardımda bulunmak.

17. Sivil toplum örgütleri Anayasa ve yasalara aykırı davranırlarsa, aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından kapatılabilirler?
a- ) mahkemeler b- ) valilik
c- ) başbakanlık d- ) Bakanlar kurulu

18. Kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere bir araya gelen insanların kurdukları kuruluşa verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Siyasi parti b- ) vakıf
c- ) sendika d- ) dernek

19. Dernekler aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgili etkinliklerde bulunamazlar?
a- ) sosyal b- ) siyasi c- ) hukuki d- ) ekonomik

20. Mülkün kendisinden ya da gerilinden yararlanma hakkının, sahibi tarafından belli amaçla kamuyu bırakılmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Bağış b- ) Sendika c- ) Dernek d- ) Vakıf

I. 1868’de kurulmuştur.
II. Doğal afet ve felakete uğrayanlara yardım eder.
III. Pul ve rozet satışından gelir elde eder.
21. Yukarıda özelliklen sayılan kurum aşağıda-kilerden hangisidir?
a- ) Kızılay b- ) Çocuk Esirgeme Kurumu
c- ) Türk Hava Kurumu d- ) Yeşilay

I. 1925’te Atatürk tarafından kurulmuştur.
II. Havacılığın sivil ve askeri önemini kavratır.
III. Bağış fitre ve zakat kabul eder.
22. Yukarıda özelliklen sayılan kurum aşağıdaki-erden hangisidir?
a- ) Kızılay b- ) Yeşilay
c- ) Milli Eğitim Vakfı d- ) Türk Hava Kurumu

23. Yurt kalkınmasında büyük önemi olan eğitime ve eğitim hizmetlerine yapılan katkıları değerlendiren Milli Eğitim Vakfının kuruluş yılı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 1982’de b- ) 1981’de
c- ) 19951’de d- ) 1990’da

24. Çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan kurumlar aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) aileler
b- ) Sosyal Güvenlik Kurumları
c- ) okullar
d- ) Çocuk Esirgeme Kurumları

25. Aşağıdakilerden hangisi devlet tarafından kurulan kurumlardan biri değildir?
a- ) AKUT b- ) Çocuk Esirgeme Kurumu
c- ) Emekli Sandığı d- ) SSK

26. “insanların karşılaştıkları zorlukları çözmek için yaptıkları iş bölümü ve yardımlaşmaya ……….denir,” cümlesini aşağıdakilerden hangisiyle doğru olarak tamamlarız?
a- ) paylaşma b- ) Hoşgörü
c- ) iş bölümü d- ) Dayanışma

27. Yoksul ve muhtaç olup herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlara sağlık hizmetlerinden yararlanmaları
İçin aşağıdakilerden hangisi verilir?
a- ) Sağlık karnesi b- ) Muayene kağıdı
c- ) Yeşil kart d- ) Aile cüzdanı

28. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki sos¬yal güvenlik kuruluşlarının ortak amaçlarından biridir?
a- ) üyelerine para kazandırmak
b- ) ülkemizin eğitim düzeyini yükseltmek
c- ) yeni iş yerleri açarak çalışanların sayısını artırmak
d- ) çalışanların geleceklerini güvence altına almak

29. “Okullarda yoksul öğrencilere yardım için ……..kurulmuştur.” cümlesini aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarız?
a- ) Okul Koruma Derneği
b- ) Çocuk Esirgeme Kurumu
c- ) Kızılay
d- ) düşkünler evi

30. Hak ve özgürlüklerimiz aşağıdakilerden hangisi tarafından güvence altına alınmıştır?
a- ) aile b- ) dernekler
c- ) devlet d- ) mahkemeler

31. Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardım kurumlarımızdan biri değildir?
a- ) Kızılay
b- ) Bağ-Kur
c- ) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
d- ) Millî Eğitim Vakfı

32. Aşağıdakilerden hangisi okulda dayanışmaya örnek olamaz?
a- ) gerektiğinde kişisel okul eşyalarımızı arkadaşlarımızla paylaşmak
b- ) okul çalışanlarının işlerini zorlaştırmamak
c- ) sınavda arkadaşımıza yardım etmek
d- ) sınıfımızın temizliğine özen göstermek

33. Aşağıdakilerden hangisi insanların gönüllü olarak çalıştıkları kurumlardan biri değildir?
a- ) Yardımseverler Derneği
b- ) Hayvanları Koruma Derneği
c- ) Tema VAKFI
d- ) Sağlık Ocağı

Ödev Kalemiindir

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s