5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi İhtiyaçlar – İcatlar ve Bölgelerimiz

1. Aşağıdaki boşluklara verilen kelimelerden uygun olanları yazarak soruları cevaplandırınız.
“ekonomi, meslek, iş, kapital, Marmara Bölgesi, sıra dışı düşünme kabiliyeti, Doğu Anadolu Bölgesi, sabır, Graham Bell, mucit, Edison, buluş, tarım, hayvancılık, çok çalışmak,”

 Bir aleti ilk olarak yapan ortaya çıkaran kişiye ………… denir.

Bir ürünün üretiminden tüketiciye ulaşmasına kadar olan ilişkiler bütünü ………..………………. dir.

Sanayi ülkemizde en çok ……………………. de gelişmiştir.

Ampulü bulan bilim adamı ……………… dur.

Üretim için ihtiyaç duyulan para alet ve makinelerin tümüne ……………… denir.

Dağlık bölgede en uygun ekonomik faaliyet…………….…dır.

İnsanların ihtiyaç duyduğu ürünlerin üretildiği yer ………………….dır.

Telefonu 1876’da ……………………………..icat etmiştir.

Başarının temel şartı…………………………………..dır.

Mucitlerin diğer insanlardan en önemli farkı…………………. …………………………….dır.

2. Aşağıdaki soruların doğru olanın yanına “D”, yanlış olanın yanına “Y” koyarak soruları cevaplandırınız.
( ) Coğrafi özellikler ekonomik faaliyetleri etkilemez.
( ) Üretimde hem insan gücü, hem makineler gereklidir.
( ) Balıkçılık en çok Karadeniz Bölgesi’nde yapılmaktadır.
( ) Buluş; bilinen bir şeyi geliştirmektir.
( ) Okurların duygu ve düşünceleri okur köşesinde yer alır.
( ) Araştırma yaparken ilk adım, konuyu belirlemektir.

( ) Bir bölgenin iklimi, bölgenin bitki örtüsü ve tarımını etkilemez.

( ) Ovalar genellikle tarım için kullanılır.

( ) İnternetten sadece oyun oynamak için yararlanırız.

( ) Bilimsel çalışmalarda şüpheci olmak zararlıdır.
3. Aşağıda verilen yerlerden hangisinde çay üretimi yapılır?
a- ) Akdeniz kıyıları b- ) İzmir ve çevresi
c- ) Çukurova d- ) Rize ve çevresi

4. “Çalışma ortaklığı’nın karşılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a- ) Kapital b- ) İş birliği
c- ) Paylaşım d- ) Üretim

5. Aşağıdakilerden hangisi meslek seçimini etkileyen faktörlerden değildir?
a- ) Alınan eğitim
b- ) Ekonomik faaliyetler
c- ) Mesleğin yeni bir meslek olması
d- ) Kabiliyetler

6. Bir bölgede üretilenlerin diğer bölgelere ve yurt dışına satılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Ürünlerin o bölgenin ihtiyacından fazla olması
b- ) Daha fazla kar elde edilmesi
c- ) Dışarıdan talebin daha çok olması
d- ) Ürünlerin kaliteli olması

7. Doğu Anadolu Bölgesi’nin yüksek dağlarla kaplı olmasının sonucu aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a- ) Bölgede karasal iklim vardır.
b- ) Dağlar deniz etkisinin içeri girmesini engeller.
c- ) Bölgede tarım oldukça gelişmiştir.
d- ) Hayvancılık yaygındır.

8. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanın özelliklerinden değildir?
a- ) Şüphecidir. b- ) Tarafsızdır.
c- ) Eleştiricidir. d- ) Elindeki bilgiyle yetinebilir.

9. Çalışmalarımızın sonuna yararlandığımız kaynağın belirtilmesinin yararı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Yazılanları bizim zannederek bizi takdir ederler.
b- ) İnsanların emeğine saygı göstermiş oluruz.
c- ) Araştırma yapmaya gerek kalmaz.
d- ) Hepsi

10. Bir bölgede üretimin olması için gerekli olan 3 temel unsur aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a- ) İnsan gücü-ham madde-kapital
b- ) Makineler-ham madde-para
c- ) İnsan gücü-para-makineler
d- ) Kapital-para-ham madde
11. İhtiyaçların zamanla değişmesi icat edilen ürünlerde nasıl bir etki oluşturur?
a- ) İcat edilen ürünler ihtiyaçların değişmesinden etkilenmez.
b- ) İhtiyaçlar değiştikçe, icat edilen ürünler azalır.
c- ) İhtiyaçlar değiştikçe, icat edilen ürünlerin kalitesi düşer.
d- ) İhtiyaçlar değiştikçe, icat edilen ürünler ihtiyaçlara göre geliştirilir.

12. İlk Dünya haritasını çizen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Piri Reis b- ) Barbaros Hayrettin
c- ) Farabi d- ) Ali Kuşçu

13. Ham madde, girişimci, dergi, meslek kavramlarını açıklayınız.
Ham madde:

Girişimci:

Dergi:

Meslek:

14. “İnsanların çeşitli kaynakları işleyerek ürünler elde etmesine………denir.” Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelir?
a- ) ticaret b- ) üretim
c- ) ihracat d- ) ithalat

15. Bir yerde fabrika kurulması için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?
a- ) Tarihi değer taşıması
b- ) Nüfusun yoğun olması.
c- ) Ulaşım kolaylığı.
d- ) Ham maddenin bulunması.

16. “Korkak bezirgân; ne kâr eder, ne ziyan.” atasözü neyi öğütlemiyor?
a- ) girişimci olmayı b- ) cesur olmayı
c- ) çekinmemeyi d- ) ölçülü hareket etmeyi

17. İlköğretim öğrencileri hangisini yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunabilir?
a- ) Tasarruflu olmayı öğrenerek
b- ) Oyunlar oynayarak
c- ) Fabrikalarda çalışarak
d- ) Yardım kampanyası yaparak

18. Ülkemizde çay üretiminde Rize, elma üretiminde Amasya, karpuz üretiminde Diyarbakır, kayısı üretiminde Malatya, incir üretiminde Aydın, muz üretiminde Anamur en büyük paya sahiptir. Bu durumun sebebi nedir?
a- ) İnsanlar bu meyveleri sevdikleri için
b- ) Alışkanlık
c- ) Ulaşım
d- ) Buraların iklimi uygun olduğu için

19. İklim ve toprağın elverişli olması nedeni ile meyve ve sebze üretimi bol olan bir bölgede aşağıdaki iş alanlarından yada mesleklerden hangisine çok rastlanmaz?
a- ) Ziraat mühendisliği
b- ) Tarım ilaçları ve malzemeleri satan kişiler
c- ) Meyve suyu ve konserve yapan fabrikalar
d- ) Et ve et ürünleri paketlemesi yapan fabrikalar

20. Mehmet’in yaşadığı kasabanın çevresinde;
I. Tarlalarda patates ve soğan yetiştirilmekte
II. Turist grupları tarihi yerleri gezmekte
III. Çobanlar sürüler halindeki koyunları otlatmaktadır.
Yukarıdaki bilgilere göre bu yerleşim yerinin
çevresinde aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden
hangisi yapılmamaktadır?
a- ) Tarım b- ) Madencilik
c- ) Turizm d- ) Hayvancılık

21. Nüfusumuzun çok büyük bir bölümünün yurdumuzun kıyı ovalarında toplanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Doğum oranının fazla olması
b- ) İnsan gücüne duyulan ihtiyacın artması
c- ) Bu ovaların tarıma elverişli olması
d- ) Bu ovaların yeraltı kaynakları bakımından zengin olması

22. Türkiye’de kırsal ve kentsel yerleşmeler karşılaştırıldığında aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlış olur?
a- ) Kentsel yerleşmelerde nüfus yoğunluğu daha düşüktür.
b- ) Kırsal yerleşmelerde ekonomik faaliyetlerde
çeşitlilik daha azdır.
c- ) Kentsel yerleşmelerde eğitim-sağlık hizmetleri
daha gelişmiştir.
d- ) Kırsal yerleşmelerde tarımın önemi daha fazladır.

Ödev Kalemi indir

Reklam

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s