5. Sınıf Matematik Dersi Ondalık Kesirlerin Basamak Değeri

Ödev Kalemi indir

5. Sınıf Matematik Dersi Ondalık Kesirlerin Yazılışı Etkinliği

Bir tam onda üç = 1, 3

Sıfır tam onda altı =…………………….

On bir tam onda iki = ………………………

Yirmi yedi tam onda beş =…………………….

Elli altı tam onda dokuz = ………………………

Yüz tam onda yedi =…………………….

İki yüz sekiz tam onda üç = ………………………

Yüz eli tam onda sekiz =…………………….

Kırk bir tam onda bir = ………………………

Sıfır tam onda dört =…………………….

Bir tam yüzde üç = 1, 03

Sıfır tam yüzde altı =…………………….

On bir tam yüzde iki = ………………………

Yirmi yedi tam yüzde elli beş =…………………….

Elli altı tam yüzde otuz dokuz = ………………………

Yüz tam yüzde on yedi =…………………….

İki yüz sekiz tam yüzde doksan üç = ………………

Yüz eli tam yüzde sekiz =…………………….

Kırk bir tam yüzde altmış bir = ………………………

Sıfır tam yüzde kırk =…………………….

Bir tam binde üç = 1, 003

Sıfır tam binde altı =…………………….

On bir tam binde doksan iki = ………………………

Yirmi yedi tam binde altmış beş =…………………….

Elli altı tam binde iki yüz dokuz = …………………

Yüz tam binde yedi yüz on üç =…………………….

İki yüz sekiz tam binde altı yüz üç = …………………

Yüz eli tam binde dokuz yüz kırk sekiz =……………

Kırk bir tam binde beş yüz on bir = …………………

Sıfır tam binde dört yüz elli yedi =…………………….

Yüz tam binde on üç =…………………….

İki yüz sekiz tam binde altı = ………………………

Yüz eli tam binde yüz =…………………….

Kırk bir tam binde bir = ………………………

Sıfır tam binde yedi =…………………….

Ödev Kalemi indir

5. Sınıf Matematik Dersi Ondalık Kesirlerin Okunuşu ve Yazılışı

ONDALIK KESİRLER
Ondalık kesirleri okurken ve yazarken virgüle kadar olan kısım tam kısım, virgülden sonraki kısım ise kesir kısmıdır.
Ondalık kesirlerin okunuşu ve yazılışı;
0, 5 = sıfır tam onda beş ( virgülden sonra bir sayı varsa onda diye okuruz )

0, 15 = sıfır tam yüzde on beş ( virgülden sonra iki sayı varsa yüzde diye okuruz )

0, 237 = sıfır tam binde iki yüz otuz yedi ( virgülden sonra üç sayı varsa binde diye okuruz )

 Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yukarıdaki örnekteki gibi yazınız.

23,9 = ………………………………………………………………………………..

3,9 = …………………………………………………………………………………..

423,7 = ……………………………………………………………………………..

253,6 = ……………………………………………………………………………..

37,1 = ………………………………………………………………………………..

93,5 = ………………………………………………………………………………..

0,9 = …………………………………………………………………………………..

387,3 = ……………………………………………………………………………..

903,7 = ……………………………………………………………………………..

100,2 = ……………………………………………………………………………..

23,09 = ……………………………………………………………………………..

33,94 = ……………………………………………………………………………..

223,17 = …………………………………………………………………………..

553,64 = …………………………………………………………………………..

77,81 = ……………………………………………………………………………..

13,65 = ……………………………………………………………………………..

0,89 = ………………………………………………………………………………..

307,03 = …………………………………………………………………………..

603,47 = …………………………………………………………………………..

200,62 = …………………………………………………………………………..

23,009 = …………………………………………………………………………..

43,194 = …………………………………………………………………………..

513,107 = …………………………………………………………………………..

153,645 = ………………………………………………………………………..

77,181 = ……………………………………………………………………………..

13,265 = …………………………………………………………………………..

0,890 = ……………………………………………………………………………..

407,003 = ………………………………………………………………………..

Ödev Kalemi indir

5. Sınıf Matematik Dersi – Tam Sayılı Kesirlerde Çarpma İşlemleri

Ödev Kalemi indir

5. Sınıf Matematik Dersi Kesirlerde Çarpma İşlemi

Ödev Kalemi indir

5. Sınıf Matematik Basit Kesir – Bileşik Kesir – Tam Sayılı Kesir Etkinliği

Ödev Kalemi indir

5. Sınıf Matematik Kesirlerle Toplam – Çıkarma İşlemleri Etkinliği

Ödev Kalemi indir

5. Sınıf Matematik Dersi Kesirlerle İlgili Çarpma Bölme İşlemleri


Ödev Kalemi indir

4. Sınıf ve 5. Sınıf Matematik Dersi Kesirlerle İlgili Problemler


Ödev Kalemi indir

5. Sınıf Matematik Dersi Basit Kesir Bileşik Kesir Etkinliği


Ödev Kalemi indir