4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime

1. Aldığımız ürün ile ilgili bir sorun yaşadığımızda aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmamız yanlış olur?
a- ) Satıcıya ürünü götürerek değiştirmek
b- ) Resmi kurumlardan yardım istemek
c- ) Ürünü atarak başka yerden yenisini almak
d- ) Tüketici Haklarını Koruma Derneklerine başvurmak

2. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi bütçeyi tanımlar?
a- ) Karşılanması zorunlu olan istekler.
b- ) İnsanların sahip olmayı arzuladıkları şeyler.
c- ) Paranın nasıl kullanılacağı ile ilgili yapılan plan.
d- ) İnsanlara belli zamanlarda gelen para.

3. Taşıtlara yüklenilen ürünlerin yurdun dört bir yanına gönderilmesi hangi aşamadır?
a- ) Dağıtım b- ) Üretim c- ) Tüketim d- ) Aracı

4. Aldığı maldan memnun olmayan bir kişi şikayetini nereye yapar?
a- ) Tüketici Haklarını Koruma Derneğine
b- ) Aldığı yere c- ) Malı imal eden kişiye
d- ) Kamuoyuna

5. Türk Standartları Enstitüsü’ nün görevi nedir?
a- ) Kaliteli üretim yapabilecek fabrikalar kurmak
b- ) Kaliteli üretim yapabilecek elemanlar yetiştirmek
c- ) Ürünlerin kalite standartlarına uygunluğunu denetleyip onaylamak
d- ) Kaliteli ürünler üretip satmak

6. Aşağıdakilerden hangisi bir ailenin aylık temel ihtiyaçlarından birisi değildir?
a- ) temizlik ürünü b- ) gıda ürünleri
c- ) yeni bir araba d- ) giyim eşyası

7. Satın alınan bir ürünle ilgili bir sorunla karşılaşıldığında aşağıdakilerden hangisinin yapılması en doğru olur?
a- ) Ürünü atmak
b- ) Ürünü bir tamirciye götürmek
c- ) Savcılığa satıcı hakkında suç duyurusunda bulunmak
d- ) Ürünün faturası ile birlikte satıcı veya yetkili servise başvurmak

9. Aşağıdakilerden hangisi üretim tesislerinde hammadde olarak kullanılmaz?
a- ) ağaç b- ) bisküvi c- ) demir d- ) buğday

10. Mal ve hizmet yaratmak için yapılan faaliyetlere ne ad verilir?
a- ) tüketim b- ) mal c- ) ihtiyaç d- ) üretim

11. Değirmencinin yaptığı iş aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Buğday ekmek
b- ) Buğdayı hasat etmek
c- ) Buğdayı un haline getirmek
d- ) Unu hamur haline getirmek

12. Aşağıdakilerden hangisi hammadde değildir?
a- ) Pamuk b- ) Pantolon c- ) Buğday d- ) Ağaç

13. Meslekle ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a- ) kaliteli buğday cinsi yetiştirme- Çiftçi
b- ) Bir hastaya bakabilme- Laborant
c- ) İnsanlara bir şeyler öğretme- Öğretmen
d- ) Makinede düzgün dikiş dikebilme

14. Çiftçinin yaptığı iş aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Buğdayı ekmek ve hasat etmek
b- ) Buğdayı un haline getirmek
c- ) Unu hamur haline getirmek
d- ) Hamuru pişirerek ekmek yapmak

15. Ürün ya da hizmetleri satın almak için yapılan harcamalara ne denir?
a- ) Para b- ) Gelir c- ) Gider d- ) İhtiyaç

16. “Ali’nin babası hanımına dert yanıyordu:”Sen salonun halısı yok, halı alalım diyorsun. Ali, bilgisayarının yanında kamera almak istiyor. Ayşe ise yıl sonuna idare edebilir ama o da çantasını değiştirmek istiyor. Ben de siyah ayakkabı giymekten bıktım. Bir de kahverengi ayakkabım olsun istiyorum. Acaba bunlardan hangisi ihtiyaç hangisi istek, şaşırdım. Oysa sadece bunlardan birini alabilirim.”
Yukarıdaki paragrafta belirtilenlerden hangisi ihtiyaç sayılır?
a- ) Babanın ayakkabısı. b- ) Salonun halısı.
c- ) Ali’nin kamerası. d- ) Ayşe’nin Çantası.

Ödev Kalemiindir

Reklamlar

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime

1. İnsanların tükettikleri sebze – meyvelerin pazarlanması ve satılması hangi mesleğin ortaya çıkmasını sağlamıştır?
a- ) manav b- ) seracılık
c- ) fırıncılık d- ) çiftçilik

2. “Toplum çeşitli mesleklere mensup insanlardan oluşur.”
Mesleklerin tümünün ortak özelliği nedir?
a- ) toplumun farklı ihtiyaçlarını karşılamaları
b- ) öğretmenler tarafından yetiştirilmeleri
c- ) toplumun yönetim işlerini yapmaları
d- ) benzer yeteneklere sahip olmaları

3. Ürünlerin fabrikadan satış yerlerine ulaştırılmasına ne ad verilir?
a- ) tüketim b- ) dağıtım
c- ) üretim d- ) planlama

4. “Doğal zenginliklerimizin tüketiminde tasarruf sağlamak için geri dönüşümlü atıklar toplanır. Bunlar ham madde olarak tekrar kullanılabilir.”
Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümlü atık madde değildir?
a- ) gazete, dergi, kağıt b- ) yemek atıkları
c- ) metal kutular d- ) cam şişeler

5. Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımıza örnek olamaz?
a- ) gitar kursuna gitmek
b- ) kendimize mevsimine uygun kıyafetler almak
c- ) düzenli olarak beslenmek
d- ) içinde barınabileceğimiz evimizin olması

6. Bir kişi yada ailenin bir yıl içinde eline geçen toplam paraya ne ad verilir?
a- ) ücret b- ) gider c- ) yıllık gelir d- ) fiyat

7. Bütçe ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- ) paramızı nasıl kullanabileceğimiz ile ilgili yaptığımız plandır
b- ) bir ürünü satın almak için yaptığımız harcamalardır
c- ) insanların gelir ve giderlerini ayrıntılı bir biçimde gösterir
d- ) insanların paralarını, tasarruflu bir şekilde harcamalarını sağlar

8. İnsanların üretim yapmasının temel sebebi nedir?
a- ) kazançlı bir etkinlik olması
b- ) ortamın, üretime müsait olması
c- ) toplumun ve insanların ihtiyaçlarının karşılanması
d- ) insan gücünün değerlendirilmesi

9. Üretimi için gereken paraya ne ad verilir?
a- ) sermaye b- ) makineler
c- ) iş gücü d- ) ham madde

10. “Bazı insanlar roman veya hikaye üretirler. Bunlar okuma ihtiyacımızı karşılayan çalışmalardır.”
Bu ihtiyacımız hangi mesleğin ortaya çıkmasına neden olmuştur?
a- ) sanatçılık b- ) yazarlık
c- ) gazetecilik d- ) öğretmenlik

11. Şarküteride bulunan kahvaltı malzemesi henüz aşağıdaki aşamalardan hangisinden geçmemiştir?
a- ) üretim b- ) dağıtım
c- ) tüketim d- ) planlama

12. Bir ürünü satın alırken en çok …………. Dikkat etmeliyiz.
Bu cümle hangi seçenekteki ifade ile tamamlanmalıdır?
a- ) rengine b- ) fiyatına
c- ) ihtiyacımızı karşılayıp karşılamadığına
d- ) büyüklüğüne

13. “İnsanlar değişik ürünlere ihtiyaç duyarlar. Bunlar da değişik mesleklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Örneğin, ………. Sorunları …….. ortaya çıkmasını sağlamıştır.”
Bu metin hangi ifade ile tamamlanmalıdır?
a- ) sağlık – doktorluğun
b- ) eğiti – avukatlığın
c- ) güvenlik – öğretmenliğin
d- ) sağlık çitçiliğin

14. “Her ailenin ….. gibi temel ihtiyaçları vardır.”
Bu cümle hangi ifadeyle tamamlanamaz?
a- ) barınma b- ) beslenme
c- ) giyinme d- ) lüks otomobil

15. Yeni doğmuş bir bebeğin aşağıdakilerden hangisine ihtiyacı yoktur?
a- ) Anne sütü b- ) Oyuncak
c- ) Giyecek d- ) Barınacak ev

Ödev Kalemiindir

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi üretimden tüketime

1. Bir kişi yada ailenin bir yıl içinde eline geçen toplam paraya ne ad verilir?
a- ) ücret b- ) gider c- ) yıllık gelir d- ) fiyat

2. Bütçe ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- ) paramızı nasıl kullanabileceğimiz ile ilgili yaptığımız plandır
b- ) bir ürünü satın almak için yaptığımız harcamalardır
c- ) insanların gelir ve giderlerini ayrıntılı bir biçimde gösterir
d- ) insanların paralarını, tasarruflu bir şekilde harcamalarını sağlar

3. İnsanların üretim yapmasının temel sebebi nedir?
a- ) kazançlı bir etkinlik olması
b- ) ortamın, üretime müsait olması
c- ) toplumun ve insanların ihtiyaçlarının karşılanması d. insan gücünün değerlendirilmesi

4. Üretimi için gereken paraya ne ad verilir?
a- ) sermaye b- ) makineler
c- ) iş gücü d- ) ham madde

5. Bazı insanlar roman veya hikaye üretirler. Bunlar okuma ihtiyacımızı karşılayan çalışmalardır. Bu ihtiyacımız hangi mesleğin ortaya çıkmasına neden olmuştur?
a- ) sanatçılık b- ) yazarlık
c- ) gazetecilik d- ) öğretmenlik

6. Şarküteride bulunan kahvaltı malzemesi henüz aşağıdaki aşamalardan hangisinden geçmemiştir?
a- ) üretim b- ) dağıtım c- ) tüketim d- ) planlama

7. Bir ürünü satın alırken en çok …………………………..Dikkat etmeliyiz. Bu cümle hangi seçenekteki ifade ile tamamlanmalıdır?
a- ) rengine b- ) fiyatına c- ) büyüklüğüne
d- ) ihtiyacımızı karşılayıp karşılamadığına

8. İnsanlar değişik ürünlere ihtiyaç duyarlar. Bunlar da değişik mesleklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Örneğin, ………. Sorunları …….. ………………………………..ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu metin hangi ifade ile tamamlanmalıdır?
a- ) sağlık – doktorluğun
b- ) eğitim – avukatlığın
c- ) güvenlik – öğretmenliğin
d- ) sağlık çitçiliğin
9. “Her ailenin …………………………. gibi temel ihtiyaçları vardır.” Bu cümle hangi ifadeyle tamamlanamaz?
a- ) barınma b- ) beslenme
c- ) giyinme d- ) lüks otomobil

10. Bir ürünü satın alırken hangisi en az etkilidir?
a- ) o ürünün fiyatı b- ) o ürünün var olup olmaması
c- ) o ürünün rengi ve modeli
d- ) o ürünü kimin ürettiği

11. Yeni doğmuş bir bebeğin aşağıdakilerden hangisine ihtiyacı yoktur?
a- ) Anne sütü b- ) Oyuncak
c- ) Giyecek d- ) Barınacak ev

12. Sağlıklı ve mutlu yaşamak için aşağıdakilerden hangisine ihtiyacımız yoktur?
a- ) Sinema bileti b- ) Yiyecek
c- ) Ev d- ) Giyecek

13. Yaşamımızı sürdürmek için temel ihtiyaçlarımızın karşılanması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan biridir?
a- ) Müzik dinlemek b- ) Top oynamak
c- ) TV seyretmek d- ) Yemek yemek

14. Vücudumuzun ihtiyacı olan meyve, sebze, et, süt ve yumurta gibi besinlerden düzenli olarak yemeye ne denir?
a- ) Yemek yeme b- ) Dengeli beslenme
c- ) Karın doyurma d- ) Beslenme

15. Ailenin gelir ve giderine ne ad verilir?
a- ) Ücret b- ) Maaş c- ) Bütçe d- ) Kasa

16. Bir aile gelirlerinin bir kısmını zorunlu ihtiyaçlarına harcar. Aşağıdakilerden hangisi bu harcamalardan biri olamaz?
a- ) Yiyecek-giyecek b- ) Eğitim-ulaşım
c- ) Tasarruf d- ) Kira

17. Bilinçli bir tüketici alacağı ürünün nesine bakmamalıdır?
a- ) Üretildiği yere b- ) Üretim tarihine
c- ) Son kullanma tarihine d- ) TSE damgasına

18. Evimizde kullandığımız ürünlerden hangisinin garanti belgesi yoktur?
a- ) Televizyon b- ) Buzdolabı
c- ) Ütü d- ) Perde
19. Buğdayın ekmek olarak soframıza gelmesinde hangisinin katkısı yoktur?
a- ) Tüketici b- ) Fırıncı c- ) Çiftçi d- ) Fabrika

20. İstek ve ihtiyaçlarımızı karşılamak için birçok insan çalışır. Giyim ihtiyacımızın karşılanmasında katkıda bulunmayan meslek grubu hangisidir?
a- ) Çiftçiler b- ) Dokumacılar
c- ) Sağlıkçılar d- ) Terziler,

21. Aldığı maldan memnun olmayan bir kişi şikayetini nereye yapar?
a- ) Aldığı yere b- ) Malı imal eden kişiye
c- ) Tüketici Haklarını Koruma Derneğine
d- ) belediyeye

22. Aşağıdakilerden hangisi tüketicinin korunması hakkında çıkarılan kanundur?
a- ) 4077 b- ) 1739 c- ) 4688 d- ) 657

23. Aşağıdakilerden hangisi mesleklerinde ustalaşmış ün yapmış kişilerden biri değildir?
a- ) Mimar Sinan b- ) Kemal Sunal
c- ) Osman Kıraç d- ) Barbaros Hayrettin Paşa

24. Standartlara uygun üretilen mallara hangi belge verilir?
a- ) KDV b- ) TSE c- ) MTA d- ) TH

25. Alışverişten sonra satıcıdan mutlaka ………….. almalıyız. Cümlesinde boş bırakılan yere hangisinin yazılması uygundur?
a- ) TSE damgası b- ) Garanti belgesi
c- ) Fiş veya fatura d- ) Dilekçe

26. Evimizde kullandığımız TV, buzdolabı gibi eşyalar sırasıyla aşağıdaki aşamaların hangilerinden geçer?
a- ) tüketim – dağıtım – üretim
b- ) dağıtım – üretim – satış – tüketim
c- ) üretim – dağıtım – satış – tüketim
d- ) üretim – tüketim – satış – dağıtım

27. İhtiyaçlarımızı önem derecesine göre sıralarken hangisini yapmalıyız?
a- ) Zorunlu gereksinimlerimize öncelik vermeliyiz
b- ) Kullandığımız maddelerden bol miktarda alıp saklamalıyız.
c- ) Her istediğimizin alınmasında ısrar etmeliyiz.
d- ) Önce sevdiğimiz şeyleri almalıyız.
28. “Kendimize bir şey satın almadan önce ………. Dikkat ederiz.”
Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?
a- ) ürünün kalitesine
b- ) ürünün yabancı olmasına
c- ) ürünün fiyatına
d- ) o ürüne ihtiyacımız olup olmadığına

29. Bir ürünü satın alırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz?
a- ) son kullanma tarihine
b- ) ambalajının güzel olmasına
c- ) raflarda az kalmış olmasına
d- ) reklamının yapılıp yapılmadığına

30. “Satın alacağı bir üründe ………. Daha çok o ürünün dayanıklılığı ve sağlamlığını düşünen bir kimse için …………. Denebilir.”
Bu metin hangi seçenekteki ifadelerle tamamlanabilir?
a- ) fiyattan – ürünlerin üretim tarihini dikkate alıyor
b- ) fiyattan – kaliteye önem veriyor
c- ) kaliteden – bütçesine önem veriyor
d- ) kaliteden – pahalı ürünleri seviyor

31. Beğenmediğimiz bir ürünü iade ederken, o ürünü iade etmek istediğimiz yerden satın aldığımızı nasıl belgeleyebiliriz?
a- ) ürünü oradan aldığımızı söyleyerek
b- ) ürünün üretim tarihini göstererek
c- ) ürünün son kullanma tarihini göstererek
d- ) fiş veya fatura göstererek

32. Fırından aldığımız bir ekmeğin sofraya getirilmesiyle hangi aşamanın başladığını söyleyebiliriz?
a- ) tüketim b- ) satış
c- ) dağıtım d- ) üretim

33. Aşağıdakilerden hangisi bir toplumun emniyet ve güvenlik ihtiyacını karşılamak üzere ortaya çıkmış mesleklerden değildir?
a- ) avukatlık b- ) subaylık
c- ) polislik d- ) bekçilik

34. Ürün veya hizmetleri satın almak için bir yılda yapılan harcamalar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle anlatılır?
a- ) para b- ) ücret c- ) gelir d- ) yıllık gider

Ödev Kalemiindir

4. Sınıf sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime

1. İhtiyaçlarımızı önem derecesine göre sıralarken hangisini yapmalıyız?
a- ) Zorunlu gereksinimlerimize öncelik vermeliyiz
b- ) Kullandığımız maddelerden bol miktarda alıp saklamalıyız.
c- ) Her istediğimizin alınmasında ısrar etmeliyiz. d- ) Önce sevdiğimiz şeyleri almalıyız.

2. Kendimize bir şey satın almadan önce ………. Dikkat ederiz. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?
a- ) ürünün kalitesine c- ) ürünün fiyatına
b- ) ürünün yabancı olmasına
d- ) o ürüne ihtiyacımız olup olmadığına

3. Bir ürünü satın alırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz?
a- ) son kullanma tarihine
b- ) ambalajının güzel olmasına
c- ) raflarda az kalmış olmasına
d- ) reklamının yapılıp yapılmadığına

4. Satın alacağı bir üründe ……………………. Daha çok o ürünün dayanıklılığı ve sağlamlığını düşünen bir kimse için …………. Denebilir. Bu metin hangi seçenekteki ifadelerle tamamlanabilir?
a- ) fiyattan – ürünlerin üretim tarihini dikkate alıyor
b- ) fiyattan – kaliteye önem veriyor
c- ) kaliteden – bütçesine önem veriyor
d- ) kaliteden – pahalı ürünleri seviyor

5. Beğenmediğimiz bir ürünü iade ederken, o ürünü iade etmek istediğimiz yerden satın aldığımızı nasıl belgeleyebiliriz?
a- ) ürünü oradan aldığımızı söyleyerek
b- ) ürünün üretim tarihini göstererek
c- ) ürünün son kullanma tarihini göstererek
d- ) fiş veya fatura göstererek

6. Fırından aldığımız bir ekmeğin sofraya getirilmesiyle hangi aşamanın başladığını söyleyebiliriz?
a- ) tüketim b- ) satış c- ) dağıtım d- ) üretim

7. Evimizde kullandığımız TV, buzdolabı gibi eşyalar sırasıyla aşağıdaki aşamaların hangilerinden geçer?
a- ) tüketim – dağıtım – üretim
b- ) dağıtım – üretim – satış – tüketim
c- ) üretim – dağıtım – satış – tüketim
d- ) üretim – tüketim – satış – dağıtım
8. Aşağıdakilerden hangisi bir toplumun emniyet ve güvenlik ihtiyacını karşılamak üzere ortaya çıkmış mesleklerden değildir?
a- ) avukatlık b- ) subaylık
c- ) polislik d- ) bekçilik

9. İnsanların tükettikleri sebze – meyvelerin pazarlanması ve satılması hangi mesleğin ortaya çıkmasını sağlamıştır?
a- ) manav b- ) seracılık
c- ) fırıncılık d- ) çiftçilik

10. Toplum çeşitli mesleklere mensup insanlardan oluşur. Mesleklerin tümünün ortak özelliği nedir?
a- ) toplumun farklı ihtiyaçlarını karşılamaları
b- ) öğretmenler tarafından yetiştirilmeleri
c- ) toplumun yönetim işlerini yapmaları
d- ) benzer yeteneklere sahip olmaları

11. Ürün veya hizmetleri satın almak için bir yılda yapılan harcamalar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle anlatılır?
a- ) para b- ) ücret c- ) gelir d- ) yıllık gider

12. Ürünlerin fabrikadan satış yerlerine ulaştırılmasına ne ad verilir?
a- ) tüketim b- ) dağıtım
c- ) üretim d- ) planlama

13. Doğal zenginliklerimizin tüketiminde tasarruf sağlamak için geri dönüşümlü atıklar toplanır. Bunlar ham madde olarak tekrar kullanılabilir. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümlü atık madde değildir?
a- ) gazete, dergi, kağıt b- ) yemek atıkları
c- ) metal kutular d- ) cam şişeler

14. Türk Standartları Enstitüsü’ nün görevi nedir?
a- ) Kaliteli üretim yapabilecek fabrikalar kurmak
b- ) Kaliteli üretim yapabilecek elemanlar yetiştirmek
c- ) Ürünlerin kalite standartlarına uygunluğunu denetleyip onaylamak
d- ) Kaliteli ürünler üretip satmak

15. Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımıza örnek olamaz?
a- ) gitar kursuna gitmek
b- ) kendimize mevsimine uygun kıyafetler almak
c- ) düzenli olarak beslenmek
d- ) içinde barınabileceğimiz evimizin olması

Ödev Kalemiindir

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi – Üretimden Tüketime

1. İhtiyaçlarımızı önem derecesine göre sıralarken hangisini yapmalıyız?
a- ) Zorunlu gereksinimlerimize öncelik vermeliyiz
b- ) Kullandığımız maddelerden bol miktarda alıp saklamalıyız.
c- ) Her istediğimizin alınmasında ısrar etmeliyiz. d- ) Önce sevdiğimiz şeyleri almalıyız.

2. Kendimize bir şey satın almadan önce ………. Dikkat ederiz. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?
a- ) ürünün kalitesine c- ) ürünün fiyatına
b- ) ürünün yabancı olmasına
d- ) o ürüne ihtiyacımız olup olmadığına

3. Bir ürünü satın alırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz?
a- ) son kullanma tarihine
b- ) ambalajının güzel olmasına
c- ) raflarda az kalmış olmasına
d- ) reklamının yapılıp yapılmadığına

4. Satın alacağı bir üründe ……………………. Daha çok o ürünün dayanıklılığı ve sağlamlığını düşünen bir kimse için …………. Denebilir. Bu metin hangi seçenekteki ifadelerle tamamlanabilir?
a- ) fiyattan – ürünlerin üretim tarihini dikkate alıyor
b- ) fiyattan – kaliteye önem veriyor
c- ) kaliteden – bütçesine önem veriyor
d- ) kaliteden – pahalı ürünleri seviyor

5. Beğenmediğimiz bir ürünü iade ederken, o ürünü iade etmek istediğimiz yerden satın aldığımızı nasıl belgeleyebiliriz?
a- ) ürünü oradan aldığımızı söyleyerek
b- ) ürünün üretim tarihini göstererek
c- ) ürünün son kullanma tarihini göstererek
d- ) fiş veya fatura göstererek

6. Fırından aldığımız bir ekmeğin sofraya getirilmesiyle hangi aşamanın başladığını söyleyebiliriz?
a- ) tüketim b- ) satış c- ) dağıtım d- ) üretim

7. Evimizde kullandığımız TV, buzdolabı gibi eşyalar sırasıyla aşağıdaki aşamaların hangilerinden geçer?
a- ) tüketim – dağıtım – üretim
b- ) dağıtım – üretim – satış – tüketim
c- ) üretim – dağıtım – satış – tüketim
d- ) üretim – tüketim – satış – dağıtım
8. Aşağıdakilerden hangisi bir toplumun emniyet ve güvenlik ihtiyacını karşılamak üzere ortaya çıkmış mesleklerden değildir?
a- ) avukatlık b- ) subaylık
c- ) polislik d- ) bekçilik

9. İnsanların tükettikleri sebze – meyvelerin pazarlanması ve satılması hangi mesleğin ortaya çıkmasını sağlamıştır?
a- ) manav b- ) seracılık
c- ) fırıncılık d- ) çiftçilik

10. Toplum çeşitli mesleklere mensup insanlardan oluşur. Mesleklerin tümünün ortak özelliği nedir?
a- ) toplumun farklı ihtiyaçlarını karşılamaları
b- ) öğretmenler tarafından yetiştirilmeleri
c- ) toplumun yönetim işlerini yapmaları
d- ) benzer yeteneklere sahip olmaları

11. Ürün veya hizmetleri satın almak için bir yılda yapılan harcamalar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle anlatılır?
a- ) para b- ) ücret c- ) gelir d- ) yıllık gider

12. Ürünlerin fabrikadan satış yerlerine ulaştırılmasına ne ad verilir?
a- ) tüketim b- ) dağıtım
c- ) üretim d- ) planlama

13. Doğal zenginliklerimizin tüketiminde tasarruf sağlamak için geri dönüşümlü atıklar toplanır. Bunlar ham madde olarak tekrar kullanılabilir. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümlü atık madde değildir?
a- ) gazete, dergi, kağıt b- ) yemek atıkları
c- ) metal kutular d- ) cam şişeler

14. Türk Standartları Enstitüsü’ nün görevi nedir?
a- ) Kaliteli üretim yapabilecek fabrikalar kurmak
b- ) Kaliteli üretim yapabilecek elemanlar yetiştirmek
c- ) Ürünlerin kalite standartlarına uygunluğunu denetleyip onaylamak
d- ) Kaliteli ürünler üretip satmak

15. Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımıza örnek olamaz?
a- ) gitar kursuna gitmek
b- ) kendimize mevsimine uygun kıyafetler almak
c- ) düzenli olarak beslenmek
d- ) içinde barınabileceğimiz evimizin olması

Ödev Kalemiindir

4. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime

1. I. Ak akçe kara gün içindir.
II. Gülme komşuna, gelir başına.
III. Sakla samanı gelir zamanı.
IV. Har vurup harman savurmak
V. Damlaya damlaya göl olur.
Yukarıdakilerden hangileri tutumlu olmakla ilgilidir?
a- ) I-II-III-IV-V b- ) yalnız II
c- ) II-III d- ) I-III-V

2. I. İhtiyaçların değişmesi
II. İnsanların merakı
III. teknolojinin gelişmesi
IV. buluş ve icatlar
V. iletişimin gelişmesi
Yukarıdakilerden hangileri günümüzde yeni mesleklerin ortaya çıkmasında etki¬lidir?
a- ) I – II – III – IV – V b- ) II – IV
c- ) I – II d- ) II – III – V

3. Ambalajlı gıda ürünlerinin üzerinde aşağıdakilerden hangisi mutlaka bulunmalıdır?
a- ) ürünün resmi b- ) üretim ve son kullanma
c- ) fiyatı d- ) ne işe yaradığı

4. Alışveriş yaparken aşağıdakilerden han¬gilerine dikkat etmeliyiz?
I. ürünün reklâmına
II. Üretim ve tüketim tarihlerine
III. Fiyatı ve kalitesine
IV. isteklerimize V. ihtiyaçlarımıza
a- ) IV-V b- ) I-II-III-IV-V
c- ) I-IV d- ) II-III-V

5. Eskiden yaygın olup günümüzde azalan meslekler aşağıdakilerden hangileridir?
I. astronot II. Kalaycılık
III. Bilgisayar mühendisliği IV. nalbantlık
V. bakır işlemeciliği
a- ) II-IV-V b- ) I-III
c- ) yalnız II d- ) yalnız IV

6. Yurdumuzda üretilen ürünlerin uygunlu¬ğunu aşağıdakilerden hangisi onaylar?
a- ) fabrika sahibi b- ) alışveriş merkezi
c- ) noterler D. Türk Standartları Enstitüsü

8. “Bir ürünün ne zamana kadar kullanılabile¬ceğini gösteren tarih, ürünün………………….”
Cümlesini anlamlı tamamlayan seçenek hangisidir?
a- ) son kullanma tarihidir b- ) üretim tarihidir
c- ) TSE damgasıdır d- ) satış tarihidir
9. Bir ürün veya hizmet aldıktan sonra her vatandaşın alması gereken belge hangi¬sidir?
a- ) ürünü aldığımız yerin tanıtım kartı
b- ) ürünü aldığımız yerin adresi
c- ) satış fişi veya fatura
d- ) ürün hakkında ayrıntılı bilgi

10. “Bir insanın, sahip olmadığında yaşamını sürdüremeyeceği ihtiyaçlar…………………….”
İfadesini aşağıdakilerden hangisi doğru tamamlar?
a- ) istekleridir b- ) temel ihtiyaçlarıdır
c- ) sosyal ihtiyaçlarıdır d- ) gördükleridir

11. Bir ürün aldığınızda satış fişi ya da fatura almanızın nedeni aşağıdakilerden hangi¬leridir?
I. Ürünü ne zaman nereden aldığınızı bel¬gelemektir.
II. Arkadaşlarınıza göstermektir.
III. Ürünle ilgili bir sorun yaşadığınızda hak¬kınızı arayabilmektir.
IV. Devletimizin vergi toplamasını sağlamaktır.
a- ) I-II-III-IV b- ) yalnız II
c- ) I – III – IV d- ) yalnız IV

12. Aldığımız bir ürün bozuk çıktığında aşa¬ğıdakilerden hangilerini yapmalıyız?
I. Ürünü hemen atmalıyız.
II. Ürünü aldığımız yere başvurmalıyız.
III. Gerekirse üretici firmaya başvurmalıyız.
IV. Tüketici haklarını koruyan kuruluşlara başvurmalıyız.
V. Bir daha o üründen almamalıyız.
a- ) II-III-IV b- ) I-II-III-V
c- ) yalnız I d- ) yalnız V

13. I. Reklâmıma güzelliğine bakmalıdır.
II. TSE damgasına bakmalıdır.
III. Ucuz ve kaliteli olmasına bakmalıdır.
IV. Garanti belgesini almalıdır.
V. Satış fişi veya fatura almalıdır.
Bilinçli bir tüketici dayanıklı tüketim maddesi alırken yukarıdakilerden hangi¬lerini yapmalıdır?
a- ) II -III b- ) I-III
c- ) I-II-IV d- ) II-III-IV-V

14. I. televizyon II. Bilgisayar
III. Buzdolabı IV. Ekmek V. Gazete
Yukarıdaki ürünlerden hangilerinin ga¬ranti belgesi olur?
a- ) IV-V b- ) I-II-III
c- ) I-II d- ) III-IV-V

Ödev Kalemiindir

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime Etkinliği

1. “Yiğit annesiyle birlikte alışverişe gitti. Alış – verişe gitmeden önce alınacaklar listesi yaptı. Öncelikle temel ihtiyaçları almaya karar verdi.”
Buna göre, Yiğit için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a- ) Yiğit, bilinçli bir tüketicidir.
b- ) Temel ihtiyaçlarına daha önem vermektedir.
c- ) Ayağını yorgana göre uzatmamaktadır.
d- ) İyi bir alışverişin kurallarını bilmektedir.

2. Malların üzerinde bulunan TSE damgası neyi gösterir?
a- ) ucuz olduğunu b- ) yeni olduğunu
c- ) kalite kontrolünü d- ) Türk malı olduğunu

3. “Yiğit, yeni aldığı pantolonu ilk yıkanmasında renginin solduğunu gördü. Aldığı mağazaya gidip değiştirmek istedi. Fakat mağaza sahibi bunu kabul etmedi.”
Bu durumda Yiğit, aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
a- ) belediyeye şikâyet etmelidir.
b- ) kaymakama şikayet etmelidir.
c- ) müşteri hizmetlerini aramalıdır.
d- ) tüketici hakları derneğine başvurmalıdır.

4. I.iade hakkı II. itiraz hakkı
III. ücretsiz ürün alma hakkı
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri tüketici haklarından değildir?
a- ) yalnız III b- ) I ve II
c- ) I, III d- ) II, III

5. “Ben bilinçli bir tüketiciyim. Bir ürün alırken ürünün………………………..dikkat ederim.”
Yiğit, tümcesini aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarsa kendisi ile çelişkili bir ifade söylemiş olur?
a- ) kalitesine b- ) fiyatına
c- ) son kullanma tarihine d- ) ambalajına

6. Tüketici hakları yasasına göre, aldığımız bir ürünü beğenmediğimiz zaman, kaç gün içinde değiştirme hakkına sahibiz?
a- ) 30 b- ) 21 c- ) 14 d- ) 7

7. Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
a- ) yemek yemek: istek
b- ) su içmek: ihtiyaç
c- ) sinemaya gitmek: istek
d- ) evde kalmak: ihtiyaç
I. araba II. ev
III. ekmek IV. kıyafet
8. Yukarıda verilenlerden istek ve ihtiyaç olanlar hangileridir?
İstek İhtiyaç
a- ) I – IV II – III
b- ) I II – III – IV
c- ) II – III I – IV
d- ) II – III – IV I

9. I. yaş II. cinsiyet III. meslek
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri insanların ihtiyaçlarının farklı olmasında etkilidir?
a- ) yalnız I b- ) I, II c- ) I, III d- ) I, II, III

10. I.tatil II. giyinme
III. beslenme IV. fatura
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri aylık bütçemizde mutlaka bulunur?
a- ) II – IV b- ) yalnız III
c- ) II – III d- ) III – IV

11. Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir tüketiciye ait bir davranış olamaz?
a- ) İsraftan kaçınmak
b- ) Ucuz ve kaliteli mal almak
c- ) Çöple geri dönüşüm maddelerini ayırmak
d- ) Ürünlerin en ucuz olanlarını seçer.

12. “Bir İngiliz atasözü der ki: ucuz mal alacak kadar zengin değilim.”
Yukarıdaki atasözünde anlatılmak istenen ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Ucuz mal almak daha akıllı bir davranıştır.
b- ) Sürekli bozulan ucuz mallardan almak mantıklı değildir.
c- ) Zengin insanların ucuz mal almasına gerek yoktur.
d- ) Durumu iyi olmayan insanlar ucuz mal alabilirler.

13. Fiyat etiketinde bir ürün hakkında aşağı¬daki bilgilerden hangileri vardır?
a- ) ürün adı – son kullanma tarihi
b- ) birim fiyat – üretim tarihi
c- ) ürün adı – birim fiyat
d- ) üretim ve son kullanma tarihi

14. “Bir ürün ya da mal oluşturmak için gerekli
maddelerin işlenmemiş hâline………..denir.” İfadesini aşağıdakilerden hangisi doğru tamamlar?
a- ) malzeme b- ) ham madde
c- ) eşya d- ) ticaret

Ödev Kalemiindir

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi İyi Ki Var Etkinliği

1. Aşağıdaki numaralardan hangisi itfaiyenin numarasıdır?
a- ) 110 b- ) 112 c- ) 155 d- ) 156

2. Aşağıdakilerden hangisi insanların geçmişte kullandığı iletişim yollarından biri olamaz?
a- ) duman b- ) güvercin
c- ) davul d- ) uydu

3. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmenin bir ürünüdür?
a- ) internet b- ) insan c- ) ağaç d- ) at

4. Eski insanlar saat yokken zamanı hangisi ile hesaplarlardı?
a- ) Ay saati b- ) Duvar saati
c- ) Güneş saati d- ) saat kulesi

5. Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında kullanılan teknolojik ürünlerdendir?
a- ) çamaşır makinesi b- ) tepegöz
c- ) araba d- ) telefon

6. Aşağıdakilerden hangisi yeni ürünlerin ortaya çıkmasında daha etkilidir?
a- ) gelişme b- ) değişim
c- ) üretim d- ) ihtiyaçlar

7. Aşağıdakilerden hangisi evlerimizde kullandığımız bir teknolojik ürün değildir?
a- ) otomobil b- ) buzdolabı
c) radyo d- ) televizyon

8. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşüm kutularının faydalarından biridir?
a- ) Yer altı kirliliğine neden olur.
b- ) Mikropların yayılmasına neden olur.
c- ) Enerji tasarrufu sağlar.
d- ) Çevreye kötü koku yayar.

9. Aşağıdakilerden hangisi kullanım alanı bakımından diğerlerinden farklıdır?
a- ) tren b- ) bilgisayar
c- ) uçak d- ) otomobil

10. Yeni bir ürün tasarlarken nelere dikkat edilmelidir?
a- ) Çok pahalı olmasına
b- ) Çok saçma olmasına
c- ) Çok komik olmasına
d- ) Eskiden olmayan bir ürün olmasına
11. Çöplerin kullanıldıktan sonra insanlara ve doğaya zarar vermeden yeniden kullanıma kazandırılmasına ne ad verilir?
a- ) geri dönüşüm b- ) ileri dönüşüm
c- ) yukarı dönüşüm d) aşağı dönüşüm

12. Miladi takvim kaç yılında kabul edilmiştir? (araştır)
a- ) 26 Kasım 1925 b- ) 26 Ocak 1925
c- ) 26 Aralık 1925 d- ) 26 Ekim 1925

13. Aşağıdakilerden hangisi bugün kullandığımız takvim çeşitlerinden değildir?
a- ) denizci takvimi b- ) otomobil takvimi
c- ) masa takvimi d- ) cep takvimi

14. Takvim değişikliğini kim yapmıştır?(araştır)
a- ) İsmet İnönü b- ) Celal Bayar
c- ) Kazım Karabekir d- ) Atatürk

15. Aşağıdakilerden hangisi iletişim araçlarından değildir?
a- ) Uçak b- ) radyo c- ) telefon d- ) telgraf

16. Plastik, cam ve kağıt gibi maddeleri kullandıktan sonra nereye atmalıyız?
a- ) geri dönüşüm kutusuna b- ) çöp kutusuna
c- ) sokağa d- ) okul bahçesine

17. Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında kullanılan teknolojik bir üründür?
a- ) televizyon b- ) tepegöz
c- ) aşı d- ) telefon

18. Eski insanlar aydınlanmak için aşağıdakilerden hangisini kullanmamışlardır?
a- ) gaz lambası b- ) balina yağı
c- ) ateş d- ) lamba

19. Aşağıdakilerden hangisi ilkel bir haberleşme yöntemi değildir?
a- ) Dumanla haberleşme
b- ) Postayla haberleşme
c- ) Boruyla haberleşme
d- ) Güvercinle haberleşme

Ödev Kalemi indir

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi iyi Ki Var Etkinliği

1. “İşlerimizi daha kolay ve hızlı yapabilmemiz için kullandığımız araçları , aletleri ve yön¬temleri kapsayan bilgiye ……………….. denir. ” Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a- ) teknik b- ) icat c- ) buluş d- ) teknoloji

2. Teknolojik ürünler kullanım alanlarına göre sınıflandırılırlar. Buna göre otomobil, tren, gemi, uçak gibi teknolojik ürünlerin kullanım alanı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) haberleşme b- ) ulaşım c- ) eğitim d- ) sağlık

3. Tekerleğin icadı ile ilgili aşağıdaki ifade¬lerden hangisi yanlıştır?
a- ) Tekerleğin icadından sonra ilk ilkel ara¬balar yapılmıştır.
b- ) Tekerlek, insanlara yükleri bir yerden başka bir yere kolayca taşıma imkânı vermiştir
c- ) Tekerlek icat edilmeseydi hiçbir oyuncak yapılamazdı.
d- ) Tekerlek, insanlığın en önemli icatların¬dan birisidir.

4. Uzakta olan sevdiklerimizle görüşebil¬mek için aşağıdaki araçların hangisinden yararlanmayız?
a- ) televizyon b- ) faks c- ) telefon d- ) İnternet

I. tramvay – ulaşım
II. telgraf – eğitim
III. bilgisayar – eğitim
IV. televizyon – ev işleri
5. Yukarıda verilen teknolojik ürünler ile kullanım alanları eşleştirilmiştir. Bunlar¬dan hangileri doğrudur?
a- ) I – II b- ) II – IV
c- ) II – III – IV d- ) I – III

I. saat II. gazete
III. takvim IV. televizyon
6. İnsanlar tarih boyunca zamanı belirlemek için yukarıdaki araçlardan hangilerini kul¬lanmışlardır?
a- ) I – III b- ) II – IV
c- ) I – II d- ) I – III – IV

7. Ağıdakilerden hangisi zamanı ölçmede kullanılmamıştır?
a- ) güneş saati b- ) yemek saati
c- ) kum saati d- ) su saati

8. Aşağıda Miladî takvim ile ilgili olarak ve¬rilen ifadelerden hangisi doğrudur?
a- ) Hz. İsa’nın doğumu başlangıç olarak kabul edilmektedir.
b- ) Dünyada az kullanılan bir takvim türüdür.
c- )Ülkemizde son yıllarda kullanılmaya başlanmıştır.
d- ) Türklerin araştırmaları sonucunda bu takvim türü bulunmuştur.

9. Aşağıdakilerden hangisi televizyon yayınlarının olumsuz etkile¬rinden biri değildir?
a- ) Uyku düzenini bozar.
b- ) Ders çalışmada isteksizlik oluşturur.
c- ) Bilgilerin hafızada kalıcı olmasını sağlar.
d- ) Göz sağlığına zararlı olabilir.

I. mum II. gaz lambası
III. elektrik IV. kandil
10. Mekânların aydınlatılmasında yukarıdaki araçların kronolojik sıralanışı aşağı¬daki seçeneklerin hangisinde doğru ola¬rak verilmiştir?
a- ) I – II – III – IV b- ) II – III – I – IV
c- ) IV – II -I – III d- ) IV – I – II – III

11. Çocukların yaşamında teknolojik geliş¬melerin etkisini nasıl izleyebiliriz?
a- ) giysilerine bakarak
b- ) yaşadıkları çevreye bakarak
c- ) oyuncaklarına bakarak
d- ) beslenmelerine bakarak

12. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümü olan maddelerden değildir?
a- ) ayakkabı boyası b- ) ekmek poşeti
c- ) konserve kutusu d- ) su şişesi

13. Aşağıdakilerden hangisi insanların kul¬landığı saat türlerinden biri değildir?
a- ) duvar saati b- ) kum saati
c- ) ay saati d- ) güneş saati

14. “İnsanların hayatını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarını gidermek için çeşitli ürünlerin ilk kez ortaya konulmasına …………. denir. ” ifadesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a- ) teknoloji b- ) internet
c- ) iletişim d- ) icat

15. Ülkemizde şu an hangi takvim kullanıl¬maktadır?
a- ) On iki hayvanlı Türk takvimi
b- ) Miladî takvim
c- ) Hicrî takvim
d- ) Rumî takvim

Ödev Kalemiindir

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime

I. sevdiğimiz yiyeceklerden bol bol yemek
II. şekerli ve çikolatalı besinleri çok yemek
III. günde üç öğün yemek yemek
IV. her türlü besinden yeteri kadar yemek
V. yemek saatleri arasında atıştırmak
1. Yukarıda verilenlerden hangileri doğru¬dur?
a- ) III – IV b- ) I – II – V
c- ) I-III-IV d- ) II- III-IV

2. “İnsanların yaptıkları iş karşılığı her ay düzenli olarak kazandıkları paraya …………. denir.” İfadesini aşağıdakilerden hangisi doğru tamamlar?
a- ) kira b- ) tasarruf
c- ) maaş d- ) Bütçe

3. “Kişi ve kurumların aylık gelir ve giderlerini gösteren tabloya …………………. denir.”
Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a- ) kasa b- ) maaş
c- ) harcama d- ) bütçe

I. Aylık kazancın belli olması
II. Ekstra kazançlar olması
III. Yapılacak harcamaların tahminen belirlenmesi
IV. Temel ve sosyal ihtiyaçların az olması
4. Aile bütçesi hazırlamak için yukarıdakilerden hangilerine gerek duyarız?
a- ) II – IV b- ) I – II – III – IV
c- ) I-III d- ) I – II-IV

5. “Bir bütçede gelire göre harcamalardan arta kalan kısma………………….denir.” İfadesini aşağıdakilerden hangi sözcük tamamlar?
a- ) gider b- ) borç
c- ) tasarruf d- ) gelir

6. Gelir ve giderin birbirine eşit olduğu büt¬çeye ne denir?
a- ) aylık bütçe b- ) fazla bütçe
c- ) eksik bütçe d- ) denk bütçe

7. Hangisi temel ihtiyaç değildir?
a- ) Giyinme b- ) Barınma
c- ) Beslenme d- ) TV seyretme

8. “Hayatımızı devam ettirmek için mutlaka karşılanması gerekir.“
Bu tanımla anlatılan kavram hangisidir?
a- ) İstek b- ) İhtiyaç
c- ) Arzu etmek d- ) Sosyal faaliyetler
9. Aşağıdaki tanımlardan hangisi doğrudur?
a- ) İstek, bir şeye sahip olma arzusudur.
b- ) Hayatımızı devam ettirmek için mutlaka karşılanmasına yaşam denir.
c- ) İstek ve ihtiyaçlarımızı satın almaya bütçe denir.
d- ) Belli bir sürede gelir ve giderleri gösterme paradır.

10. Üretilen bir ürün tüketiciye ulaşıncaya kadar hangi aşamalardan geçer?
a- ) üretim- tüketim
b- ) üretim-fabrika-dağıtım
c- ) üretim-tüketim-fabrika-dağıtım
d- ) üretim-fabrika-dağıtım-tüketim

11. Ayakkabı yapay üretimdir. Aşağıdakilerden hangisi doğal üretimdir?
a- ) petrol b- ) ceket c- ) sakız d- ) ekmek

12. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu ihtiyaçlarımızdan biri değildir?
a- ) Beslenme b- ) Eğlenme
c- ) Giyinme d- ) Barınma

13. Gelir ve giderlerimizi gösteren çizelgeye ne denir?
a- ) Para b- ) Tüketim c- ) Üretim d- ) Bütçe

14. Kağıt ve tahtanın ham maddesi nedir?
a- ) Ağaç b- ) Plastik c- ) Toprak d- ) Cam

15. Mal ve hizmet yaratmak için yapılan faaliyete ne denir?
a- ) Tüketim b- ) Mal c- ) İhtiyaç d- ) Üretim

16. “Karşılanması zorunlu olan isteklere ………. denir.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a- ) Gelir b- ) ihtiyaç c- ) bütçe d- ) gider

17. Aşağıdakilerden hangisini kardeşimizle kesinlikle paylaşmamalıyız, ortak kullanmamalıyız?
a- ) kazağımızı b- ) topumuzu
c- ) vatanımızı d- ) diş fırçamızı

18. Ürünlerin marketlere ve Pazar yerlerine götürülme işine ne denir?
a- ) üretim b- ) tüketim
c- ) dağıtım d- ) pazarlama

Ödev Kalemiindir